Zeven programmalijnen

De regiovisie en het activiteitenplan (PDF) vormen de basis van de hele ontwikkeling van STO Gorinchem/Altena (STO-GOAL). Naast de overkoepelende ambitie van samenwerken en kennisdelen hebben de partners 7 ambities geformuleerd, die geconcretiseerd zijn in 7 programmalijnen.

 • De samenwerkende scholen creëren de juiste randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs: de basis op orde.

 • De partners gaan het huidige (doorlopende) onderwijsaanbod borgen en updaten en tenminste vijf nieuwe doorlopende leerlijnen vmbo-mbo ontwikkelen, met extra aandacht voor opleidingen op niveau 4 (en 5).

 • De partners creëren voor eind 2023 tenminste vier innovatieve hotspots, waar leerlingen leren door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven.

 • Techniekdocenten volgen voor 2023 tenminste 10 dagen bijscholing op de werkvloer met een focus op kennis, vaardigheden en houding t.b.v. de professionalisering van docenten.

 • Tenminste 75 % van de basisschoolleerlingen in de groepen 3 t/m 8 maken eind 2023 structureel en actief kennis met techniek en technologie: technologielessen voor basisschoolleerlingen.

 • De techniekverwante vmbo scholen (op TL niveau) integreren meer divers en aantrekkelijk techniekonderwijs, wat zorgt voor een verbetering van de aansluiting en doorstroming naar technisch mbo-4.

 • Leerlingen worden beter voorbereid en voldoende begeleid op digitalisering en automatisering in het bedrijfsleven door structurele aandacht voor en het ontwikkelen van een lesprogramma digitale vaardigheden van klas 1t/m 4.

Uit deze ambities zijn zeven programmalijnen tot stand gekomen:

 • 1 De basis op orde

  De samenwerkende scholen brengen de basis van hun onderwijs op orde. Dit houdt in dat zij de juiste randvoorwaarden creëren om kwalitatief goed onderwijs te geven. Lees verder.

 • 2 Uitbreiden en versterken onderwijsaanbod vmbo en de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

  Het huidige onderwijsaanbod van de scholen richt zich op verschillende aspecten van de techniek, met een focus op vakmanschap. Het aanbod is goed te noemen voor de huidige technieken en onderwerpen. Lees verder.

 • 3 Hotspots

  Op dit moment vindt het technisch vmbo-onderwijs voornamelijk plaats binnen de schoolmuren, in statische gebouwen. De partners hebben de ambitie om het leren op de bedrijfswerkplek meer te integreren in het technisch vmbo. Lees verder.

 • 4 Professionalisering van docenten

  Uit de inventarisatie op het gebied van docenten blijkt dat de kwaliteit van de techniekdocenten goed is dat er in de teams onderling goed samengewerkt wordt. Lees verder.

 • 5 Technologielessen voor basisschoolleerlingen

  De samenwerkende scholen vinden het belangrijk om kinderen en ouders in het primair onderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie. Lees verder.

 • 6 Ondersteuning techniekverwante vmbo-scholen

  Ook in andere sectoren dan de techniek is steeds meer vraag naar mensen met een technische insteek. Voorbeelden zijn technologie in de zorg (zeer relevant voor de regio) en agrotechniek. Lees verder.

 • 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

  Ontwikkelen lesprogramma’s voor klas 1 t/m 4, scholing van docenten in digitale vaardigheden en (specifiek voor het Gilde) extra handen voor de klas. Lees verder.