Sterk Techniek Ondersteunen, een kort impressie.

Ik kom de school binnen en sta direct in de aula. Leerlingen zijn gezellig met elkaar bezig en nog meer met techniek: Ze tikken op hun smartphone en tonen aan elkaar trots wat ze gevonden hebben. Zonder het te weten hebben ze techniek in handen. Vandaag heb ik een reflectiegesprek met de penvoerder van het programma Sterk Techniek Onderwijs en de programmaleider. Als intro op het gesprek hebben we het kort over de nieuwe school. De toekomst ziet er mooi uit.

Hoe staat het met Sterk Techniekonderwijs? Het leerwerkplek leren in bedrijven (hotspots) is een goede greep geweest. Jongelui leren en werken in de echte techniekwereld aan hun vaardigheden. Bedrijven zijn betrokken, niet alleen in het faciliteren van ruimte en machines, maar zijn nu ook betrokken op de onderwijsinhoud, een echte co-creatie. Bedrijven hebben ook personeelstekorten en leggen dan hun prioriteit bij de productie en minder (of niet) bij opleiden van leerlingen. Dat is begrijpelijk. Maar bij bedrijven die hun opleidingsopdracht wel oppakken, zitten de nieuwe werknemers al op de eerste rij. Lange termijn denken loont.

We bespreken de relatie met de andere vmbo-scholen, want het gaat in de regio om de transitie naar een dekkend technisch onderwijsaanbod. Samenwerken op inhoud en op programma-organisatie vergt veel energie en is een leerproces voor veel scholen. De ambities in het programma van Gorinchem en Altena zijn hoog, de kwaliteitseisen met betrekking tot de onderwijsinhoud idem dito. De regio slaagt erin om de interesse voor techniek op de basisscholen aan te wakkeren, de berichten daarover zijn alom te lezen.

Het programma Sterk Techniekonderwijs streeft naar een programmastructuur die duurzaam is. Het netwerk wordt op de proef gesteld door personele wisselingen. Dat speelt in meerdere regio’s. Maar de regio Gorinchem en Altena denkt niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Voorbeelden van andere regio’s worden gewisseld op punten van urgentie o.a.de krimp van het aantal leerlingen, docententekort, betrokkenheid van bedrijfsleven en mbo, belangen (krijgt het regiobelang voldoende aandacht in relatie tot schoolbelangen).

Als het gesprek is afgelopen, verlaat ik weer via de aula de school en heb ervaren dat ze in de regio Gorinchem en Altena goud in handen hebben.

Fijn om aan zo’n programma te mogen werken. Succes.

Leen van Duijn, ondersteuner Sterk Techniekonderwijs.