Workshop basisschoolleerkrachten | PL5

School & bedrijf organiseert samen met programmalijn 5 een workshop voor basisschoolleerkrachten om vaardigheden te ontwikkelen voor het geven van technieklessen aan groep 3 – 8. We zijn hiervoor te gast bij van Wijngaarden Groothandel en Super Safe Bedrijfskleding in Sliedrecht.

Deelnemers leren methodisch ontwerpen en krijgen praktische instructies voor effectieve technieklessen. Deze workshop staat gepland op woensdagmiddag 10 april a.s. van 14.30 – 17.00 uur.

De betrokken basisscholen uit de regio (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena) zijn middels onderstaande flyer geïnformeerd. Aanmelden is gewenst voor 15 maart a.s. via de qr code.

 • Gilde Vakcollege Techniek: Aart Verburg, Peter-Paul Krijgsman, Aart Mesker, Ellen de Lange.
 • Omnia College: Glenn Noorlander.
 • Gomarus Scholengemeenschap: Frans Boer.
 • Willem van Oranje College, Willem van Oranje Onderwijsgroep: Theo van Tilborg.
 • School & bedrijf: Wilma Yard – van der Stelt


Klik hier voor meer info

Klik hier voor de video

 

STO GOAL Workshop

Update programmalijn 6

Update programmalijn 6.

Yes! We hebben een datum voor de STO GOAL droneraces. Dinsdag 18 juni om 13.30 vindt de 2e editie plaats, waarbij 1 of 2 teams per school het tegen elkaar op gaan nemen om zo snel mogelijk met een drone de obstakels te trotseren. Op veel deelnemende scholen hebben er dan eerst intern al droneraces plaatsgevonden en de winnende teams afgevaardigd voor onze STO GOAL droneraces. Opgeven kan nog (marike.van.wezenberg@outlook.com)!

In samenwerking met PL 3 wordt hard gewerkt aan enkele pilots bij mooie ontdekspots. Dit is een variant op de hotspots, maar dan passend bij de technieklessen op de techniekverwante scholen. Hier kunnen leerlingen in de praktijk gaan proeven aan techniek of technologie rondom een bepaald thema. We hopen jullie binnenkort meer te vertellen en wellicht foto’s te delen van enthousiaste locaties en leerlingen.

Terwijl we druk bezig zijn met het uitvoeren van mooie techniekactiviteiten op de scholen, wordt er ook vast strategisch nagedacht over de volgende STO-fase. Wij gaan er met alle directies in januari uitgebreid bij stilstaan.

Fijne feestdagen!

“Time flies when you’re having fun”

“Time flies when you’re having fun” Dat is sowieso al van toepassing op het onderwijs en al helemaal als je je bezighoudt met professionalisering.

We zijn dit schooljaar nu goed 4 maanden onderweg en er hebben in totaal al ruim 30 professionaliseringsactiviteiten plaats gevonden waarbij in totaal ruim 130 collega’s hebben deelgenomen. Trainingen op gebied van hydrauliek, machinevaardigheden, tegelzetten, planningsprogramma KYP, boren slijpen, beursbezoeken (Metavakbeurs, Afbouw vakdagen, Incoda, Infrabeurs), bedrijfsbezoeken bij – en gastlessen van bedrijven zoals Staton, Damsteegt, J.G. Timmer, de Kock, Middelkoop, Walraven, De Vries en Verburg, Vink, ja eigenlijk te veel om op te noemen. En met welk doel? Allemaal om ons als docenten op te leiden, aan te scherpen, kennisniveau op peil te houden zodat we de juiste verbinding hebben tussen de scholen en het bedrijfsleven. Want wij leiden onze leerlingen toch op om deel te nemen in de maatschappij aan het arbeidzame leven? Dan halen we geen water meer met emmers uit de rivier, dan zagen we geen bomen om met een trekzaag, dan koken we ons potje niet meer op open vuur, dan verplaatsen we ons niet meer op de rug van een paard, daarom.

Bent u werkzaam in het technisch beroepsonderwijs en heeft u interesse in, – of belangstelling voor een bepaalde cursus, workshop of training? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze werkgroep professionalisering. Bedenk; stilstaan is achteruitgaan. Ook, (beter gezegd; juist!) in onze praktijklessen, aarzel niet en doe mee!

Tot slot willen we meteen van de gelegenheid gebruik maken om u allemaal goede dagen en een gezond nieuwjaar toe te wensen.

Professionaliseringsprogramma technologiewijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden

Beste collega,

In programmalijn 7 van STO-GOAL hebben we in samenwerking met TechniScience een professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor docenten die meer willen leren over Computational Thinking en Programmeren. De eerste groep is inmiddels succesvol onderweg, dit schooljaar bieden we de kans om je in te schrijven voor een volgende groep.

Met dit bericht nodigen we je uit om deel te nemen aan dit exclusieve professionaliseringsprogramma. Let op, de plekken zijn beperkt dus schrijf je snel in via:

https://online.superoffice.com/Cust18514/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-FWImfahV 

Beschrijving programma

Deze leergang is gericht op technologiewijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. De inhoud biedt alle handvatten om het leerproces van leerlingen op het gebied van Computational Thinking en Programmeren te kunnen coachen. We sluiten tevens met dit programma aan op de nieuwe leerweg en het programma biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van onderwijs gericht op onderzoekend en ontwerpend leren

Kennis over Computational Thinking en programmeren is vooraf niet nodig. De volgende onderdelen komen aan bod in het programma:

– Introductie Computational Thinking en programmeren

– Introductie met STEAM onderwijs,

– Onderzoekend en Ontwerpend leren

– 21e eeuwse vaardigheden en technologiewijsheid

– Prototyping, praktijkopdrachten/challenges maken

– Coachen en beoordelen

 

In de bijlage van dit bericht vind je meer achtergrond informatie. De tijdsinvestering is in het eerste jaar 24 uur, het tweede jaar 28 uur en derde jaar 28 uur. 

Trainingsdata in 2023: 

 • Donderdag middag 23 november 2023
 • Dinsdag middag, 12 december 2023

Trainingsdata in 2024: 

 • Maandag middag 15 januari 2024
 • Woensdag ochtend 7 februari 2024
 • Dinsdag ochtend 5 maart 2024
 • Maandag middag 21 maart 2024
 • Woensdag middag 10 april 2024
 • Dinsdag ochtend 14 mei 2024
 • Donderdag middag 23 mei 2024
 • Maandag middag 10 juni 2024

Tijd: 13:00 tot 17.00 uur

Plaats: Gilde Vakcollege te Gorinchem

 

Zorg er zelf voor dat je toestemming hebt om deel te nemen en dat je bent vrijgeroosterd op de bovenstaande data en tijdslots.

 

Je kunt je aanmelden via de volgende link:

https://online.superoffice.com/Cust18514/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-FWImfahV

 

Let op, je inschrijving is na registratie nog niet definitief. Je krijgt hierover een aparte bevestigingsmail. 

We kijken uit naar je deelname en hopen dat je veel leert, mooie inzichten verwerft en bovenal plezier hebt met de inhoud en interactie met de andere deelnemers in dit bijzondere programma.

Met vriendelijke groeten,

Keimpe de Heer namens STO-GOAL

De Regionale Drone-wedstrijd

De Regionale Drone-wedstrijd

– meer dan alleen vliegen  –

De Regionale Drone-wedstrijd

Verschillende scholen in onze regio zijn momenteel druk bezig met het voorbereiden van de allereerste Regionale Dronewedstrijd.

In navolging van de landelijke Drone Cup Finals, zal deze regionale wedstrijd uit een tweetal onderdelen bestaan.

Het eerste onderdeel wordt gevormd door het daadwerkelijk drone-racing. Verschillende teams van meerdere scholen bepalen met dit onderdeel wie de snelste en behendigste drone-vlieger is.

Het tweede onderdeel wordt door de drone-race obstakels gevormd. De teams ontwerpen en bouwen zelf spectaculaire obstakels die tijdens het drone-racing gebruikt gaan worden.

Deze obstakels zorgen voor extra spanning en kijkplezier bij zowel de deelnemers als bij het publiek.

Niet alleen de beste drone-piloot, maar ook het origineelste obstakel worden beloond!

Meer dan alleen drone-vliegen en een leuke tijd hebben.

Eén van de doelstellingen van ons onderwijs is het aanleren of versterken van 21e -eeuwse kennis en vaardigheden (SLO, 2014), zoals Probleem-oplossen, Computational Thinking en ICT-basisvaardigheden (Trilling&Fadel, 2009; Voogt & Pareja Roblin, 2010).

Het aanleren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat onze leerlingen beter voorbereid zijn op een snel veranderende maatschappij, waarin digitalisering en technische ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een steeds grotere invloed op het dagelijkse leven hebben (Platform Onderwijs 2032, 2016; SLO, 2014).

Voor het aanleren van deze vaardigheden is het echter noodzakelijk dat leerlingen komen tot ‘Deep Learning’, oftewel betekenisvol leren (Martinez & McGrath, 2014). Hierbij integreert een leerling bewust nieuwe kennis en vaardigheden in al aanwezige kennisstructuren (Novak, 2002). Uit het werk van Chin en Brown (2000) volgt dat ‘Deep learning’ alleen mogelijk is als leerlingen actief deelnemen. Deze actieve deelname uit zich in een autonome (leer)houding, waarbij leerlingen gemotiveerd zijn, zelf keuzes maken en zich voor hun eigen leerproces verantwoordelijk voelen.

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci &Ryan (2002) kunnen deze positieve effecten echter alleen bereikt worden, als de leeropdrachten in een autonomie-ondersteunende context aangeboden worden.

Volgens Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci (2004) kunnen er op een tweetal niveaus maatregelen genomen worden, die een autonomie-ondersteunende context beïnvloeden.

Allereerst zijn dit maatregelen op een structureel niveau. Dit zijn maatregelen die de autonomiebehoefte structureel stimuleren of beperken. Voorbeelden vallen maatregelen, zoals huiswerkoverhoringen, beperken van keuzemogelijkheden en het voorlezen van behaalde cijfers.

Naast deze structurele, worden er ook maatregelen op het interactieniveau tussen docent en leerlingen onderscheiden. Deze maatregelen hebben vooral met de onderlinge communicatie te maken. Volgens Deci e.a. (1994) zijn hierbij een drietal factoren van belang:

 • Het taalgebruik
 • Betekenis geven aan de leertaak
 • Het innemen van empathisch perspectief.

Deze factoren zijn ook in de door Koopman (2017) gedane handreikingen, die voortkomen uit geobserveerde praktijksituaties waarbij leerlingen autonoom gemotiveerd waren en ‘Deep Learning’ succesvol was, te herkennen.

Een ander aspect van een autonomie ondersteunende context is het gebruik van metacognitie. Hieronder wordt de bewustwording van het eigen handelen en leerproces, met als instrument (zelf)reflectie, verstaan. Volgens Woolfolk (2009) vergroot (zelf)reflectie de ervaren autonomie en vormt dit een belangrijk onderdeel van elke autonomie-ondersteunende context.

De Regionale Dronewedstrijd

Uit het bovenstaande volgt dat het om meer dan alleen het vliegen met Drones gaat. De wedstrijd is niet het uiteindelijke doel, maar de (autonomie-ondersteunende) context, waarbinnen betekenis gegeven wordt aan de beoogde leertaak. Deze leertaak bestaat ook niet, uit het leren vliegen met een drone,  of uit het maken van een obstakel. De leertaak bestaat uit het aanleren van de genoemde 21e -eeuwse vaardigheden.

In de voorbereiding op de drone-wedstrijd hebben leerlingen de vrijheid om keuzes te maken.

Keuzes t.a.v. het te ontwerpen obstakel. Keuzes t.a.v. gebruikte materialen, technieken en vorm. Leerlingen oefenen in het samenwerken, waarbij een planning en afspraken gemaakt moeten worden. Ze ervaren de gevolgen van het wel- of niet nakomen van gemaakte afspraken. Reflecteren hierbij op het eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen van deze keuzes.

Vanaf het begin van het ‘project’, is een toegenomen motivatie, betrokkenheid, groepscohesie en verantwoordelijkheid bij leerlingen te onderscheiden.  Leerlingen werken in hun eigen tijd aan de obstakels en oefenen met het Drone-vliegen.

Om met de taal van de huidige generatie te spreken; ‘De Drone Wedstrijd geeft een positieve vibe’.

Het drone-team van het Willem van Oranje College, te Wijk&Aalburg kijkt uit naar de eerste Regionale Drone-wedstrijd.

 

Erwin de Klerk

Willem van Oranje College

Wijk& Aalburg

 

Bronvermelding

Chin, C., & Brown, D.E.(2000). Learning in Science: a comparison of deep and surface approaches.

Journal of Research in Science Teaching, 37(2), 109-138.

 

Deci, E.L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of

Personality and Social Psychology, 18, 105-115.

 

Martinez, M.R. & McGrath (2014). Deep learning: How eight innovative public schools are

transforming education in the twenty-first century. New York: The New Press.

 

Novak, J.D. (2002. Meaningful learning: the essential factor for conceptual change in limited of

inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learning. Science

Education, 86(4), 548,571

 

Platform Onderwijs2032, (2016). Ons Onderwijs2032.

https:// curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/05/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf

 

SLO. (2019a). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden.

 

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21th Century skills: Learning for life in our time. San Francisco: Jossey

Bass.

 

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K.M., & Deci, E.L. (2004). Motivating persistence,

deep level learning and achievement: The synergistic role of intrinsic-goal content autonomy-

supportive context. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246-260.

 

Voogt, J., & Roblin, N.P. (2010). 21th century skills. Discussienota. Zoetermeer: Kennisnet.

Even voorstellen.. Marike van Wezenberg!

Ik heb het stokje van programmalijnleider Els inmiddels mogen overnemen. Mijn naam is Marike van Wezenberg. Na ruim vijftien jaar voor de klas gestaan te hebben, mag ik het onderwijs nu een beetje mooier maken vanaf een andere kant.

Sinds 2016 houd ik mij bezig met het stimuleren van techniek en technologie in het PO en VO, vaak in combinatie met het bedrijfsleven. Op  dit moment doe ik dat voor Jet-Net &Technet in de regio Gelderland (ik woon vlakbij Nijmegen). In die rol ben ik regelmatig betrokken bij verschillende STO regio’s in Gelderland. Ik denk mee rondom activiteiten voor leerlingen en hoe scholen deze activiteiten een plek kunnen geven in hun onderwijs. Vaak spelen ook bedrijven een grote rol bij activiteiten en ik ondersteun dan ook bedrijven bij het vormgeven van een workshop of gastles.

Tevens ben ik projectleider voor een project rond W&T in het basisonderwijs i.s.m. de Provincie Gelderland. Eerder gaf ik training aan leerkrachten over W&T, was ik kwartiermaker voor techniek in het PO in Zwolle en was ik een tijd betrokken bij de start van STO Nijmegen als coördinator/procesbegeleider.

Ik zet mijn kennis en ervaring graag in voor STO GOAL. Neem gerust contact op voor een nadere kennismaking (marike.van.wezenberg@outlook.com/ 06-24739700).

Afscheid Els

Vanaf 8 februari j.l heb ik het stokje van programmalijnleider PL6 overgedragen aan Marike van Wezenberg. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier en passie de PL samen met de scholen vormgegeven en ontwikkeld. Het is dan ook met wat pijn in het hart dat ik afscheid neem als programmalijnleider. Soms zijn de omstandigheden echter zo dat het niet anders kan en er keuzes gemaakt moeten worden. Omdat ik niet meer voor de volle 100% kan gaan voor het werk, heb ik de beslissing genomen om een stapje terug te doen. Ik blijf natuurlijk vanaf de zijlijn meekijken (en trots zijn) met wat er op de scholen en in de regio gebeurt. Er zijn zoveel mooie plannen en activiteiten uitgezet. Ik wil graag iedereen in de regio, van de scholen en van het programmamanagement enorm bedanken voor de prettige samenwerking en het enthousiasme dat er overal vanaf spat.

Ik ben zeer vereerd dat ik op 1 juni nog op mag treden als voorzitter van de jury voor de regionale dronecup die door de scholen in PL 6  i.s.m. Marike wordt georganiseerd.

Ik zeg dus niet vaarwel maar tot ziens!

Professionalisering op allerlei vlakken

Professionaliseren kan op allerlei vlakken binnen de techniek. We hebben al heel wat trainingen en cursussen achter de rug en we hebben er nog heel wat in petto. Iedere zichzelf respecterende techniekdocent blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. Op 15 maart zal er een workshop over laseren te volgen zijn op de Gomarus Scholengemeenschap. Hoe gaat het in zijn werk, op welke manier is de techniek toepasbaar in het lesprogramma, wat heb je er voor nodig en wat kan je er uiteindelijk allemaal mee? Die vragen zullen aan de orde komen en beantwoord worden waarna de cursisten ook zelf aan de slag gaan met de machine. Bijgevoegde afbeelding toont wat leuke werkstukjes en geeft een fraai beeld van de mogelijkheden.

Verder staat er in maart ook nog een cursus Domotica en voor motorvoertuigentechniek elektrisch laden op de agenda. Zoals eerder aangegeven willen we tevens een vervolg geven aan de populaire training SketchUp tekenen. De basiscursus hiervan is zeer goed bezocht en erg positief ontvangen. We willen hier nu een verdieping op geven en verder ingaan op de mogelijkheden van het tekenprogramma. Hou de mail goed in de gaten voor alle data!     

Voorstellen werkgroeplid  “De basis op orde”

Mijn naam is Alexander Marakis. Als ICT-coördinator op het Omnia College hecht ik waarde aan de samenwerking met enthousiaste collega’s die als doel hebben leerlingen een solide basis van kennis en vaardigheden in de techniek te bieden.

Ik vind het zeer uitdagend om bij een team van docenten en experts te mogen horen, die samenwerken om het techniek onderwijs te optimaliseren. Hierbij staat kwaliteit en effectiviteit centraal en wordt er gestreefd naar een goede voorbereiding van de leerlingen op hun toekomstige carrière in de techniek.

Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena is op scholen van groot belang. STO-GOAL zorgt voor de voorbereiding op de toekomst, biedt ondersteuning bij problemen oplossen, bevordert de nieuwsgierigheid en creativiteit van leerlingen, versterkt de samenwerking en verbetert hun technische vaardigheden.

Het is uiteraard fantastisch dat wij bij elkaar komen om elkaar te inspireren en te ondersteunen met als doel, leerlingen te helpen zich voor te bereiden op een toekomst met technologie.

 

Sterk Techniek Ondersteunen, een kort impressie.

Ik kom de school binnen en sta direct in de aula. Leerlingen zijn gezellig met elkaar bezig en nog meer met techniek: Ze tikken op hun smartphone en tonen aan elkaar trots wat ze gevonden hebben. Zonder het te weten hebben ze techniek in handen. Vandaag heb ik een reflectiegesprek met de penvoerder van het programma Sterk Techniek Onderwijs en de programmaleider. Als intro op het gesprek hebben we het kort over de nieuwe school. De toekomst ziet er mooi uit.

Hoe staat het met Sterk Techniekonderwijs? Het leerwerkplek leren in bedrijven (hotspots) is een goede greep geweest. Jongelui leren en werken in de echte techniekwereld aan hun vaardigheden. Bedrijven zijn betrokken, niet alleen in het faciliteren van ruimte en machines, maar zijn nu ook betrokken op de onderwijsinhoud, een echte co-creatie. Bedrijven hebben ook personeelstekorten en leggen dan hun prioriteit bij de productie en minder (of niet) bij opleiden van leerlingen. Dat is begrijpelijk. Maar bij bedrijven die hun opleidingsopdracht wel oppakken, zitten de nieuwe werknemers al op de eerste rij. Lange termijn denken loont.

We bespreken de relatie met de andere vmbo-scholen, want het gaat in de regio om de transitie naar een dekkend technisch onderwijsaanbod. Samenwerken op inhoud en op programma-organisatie vergt veel energie en is een leerproces voor veel scholen. De ambities in het programma van Gorinchem en Altena zijn hoog, de kwaliteitseisen met betrekking tot de onderwijsinhoud idem dito. De regio slaagt erin om de interesse voor techniek op de basisscholen aan te wakkeren, de berichten daarover zijn alom te lezen.

Het programma Sterk Techniekonderwijs streeft naar een programmastructuur die duurzaam is. Het netwerk wordt op de proef gesteld door personele wisselingen. Dat speelt in meerdere regio’s. Maar de regio Gorinchem en Altena denkt niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Voorbeelden van andere regio’s worden gewisseld op punten van urgentie o.a.de krimp van het aantal leerlingen, docententekort, betrokkenheid van bedrijfsleven en mbo, belangen (krijgt het regiobelang voldoende aandacht in relatie tot schoolbelangen).

Als het gesprek is afgelopen, verlaat ik weer via de aula de school en heb ervaren dat ze in de regio Gorinchem en Altena goud in handen hebben.

Fijn om aan zo’n programma te mogen werken. Succes.

Leen van Duijn, ondersteuner Sterk Techniekonderwijs.