HOTSPOTS KOUDETECHNIEK IN GORINCHEM/ALTENA

Op dinsdag 10 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het Gilde College in Gorinchem. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit de scholen/STO: Leo Dane en collega’s en een aantal lidbedrijven van NVKL.

De vraag van de samenwerkende scholen in het STO-verband (sterk, techniek en onderwijs) in regio Gorinchem/Altena was om medewerking aan hotspots te verlenen. De vierdejaars leerlingen van de betrokken vmbo-scholen, die de PIE (produceren, installeren, energie) richting volgen, nemen in het vierde jaar deel aan het keuzevak duurzaamheid. Tijdens dit vak wordt ook aandacht besteed aan koudetechniek. Dit willen de scholen gaan uitbreiden met meer aandacht voor koudetechniek op school en het aanbieden van hotspots bij bedrijven. Dat betekent dat deze leerlingen tijdens het schooljaar een aantal keer een verdiepende praktijkopdracht, aanvullend op de theorie en praktijklessen, bij bedrijven gaan vervullen. Dit doen zij door een (halve) dag naar een bedrijf in de regio te gaan, waarin zij werken aan een zo realistische mogelijke opdracht. Dit moet de studenten een beeld van de praktijk geven. De bedrijven bieden hiermee een stuk praktijkverdieping. Dit is belangrijk omdat dit vaak niet op school gegeven kan worden door ontbrekende faciliteiten.

Al discussiërend kwam de groep op verschillende ideeën. Bijvoorbeeld om leerlingen in de regio aan koudetechniekhotspots te laten werken, waarmee ze dan met de verschillende facetten in de koudetechniek kennis kunnen maken. Afgesproken is dat alle aanwezige bedrijven nadenken op welke wijze zij vanuit hun bedrijf hieraan mee kunnen of willen werken en dit aan de STO-groep terug zullen koppelen. Op korte termijn zal de werkgroep van STO aan de slag gaan met de ingediende plannen, zodat deze volgend schooljaar uitgevoerd kunnen worden. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot. Er is voldoende vertrouwen in een mooie samenwerking in deze regio, met als doel een actieve bijdrage aan instroom in de koudetechniek!

HOTSPOT IN DE REGIO

De ambitie is om een Hotspot in deze regio in te richten. Een Hotspot is een leerwerkplek waar technieken aangeboden worden, welke niet op scholen kunnen  plaatsvinden. Oftewel, een plaats waar leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd kunnen worden. Bij een Hotspot vindt een nauwe samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven en de scholen.

NVKL is gevraagd om aan dit project mee te werken. Wil jij ook betrokken zijn bij deze Hotspot? Op dinsdag 10 mei vindt om 16:00 uur een bijeenkomst plaats bij het Gilde College in Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht wat hierin de mogelijkheden zijn. Je kunt je aanmelden bij onze projectmanager Onderwijs & Arbeidsmarkt Brenda Witzier door te mailen naar brenda@nvkl.nl.

 

Update van de doorstroomdiagrammen

Update van de doorstroomdiagrammen 

Op de website Sterk BeroepsOnderwijs zijn doorstroomdiagrammen beschikbaar waarin de leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen worden getoond.

Vmbo-scholen kunnen hiervan gebruik maken en zien naar welke mbo-instellingen hun leerlingen gaan. MBO-instellingen beschikken hierdoor over de informatie van welke scholen hun studenten komen. O.a. voor het vormgeven van doorlopende leerroutes is dit een nuttig instrument.

De cijfers zijn onlangs geüpdatet. De vernieuwde applicatie zal op een andere manier worden ontsloten dan voorgaande jaren en dat zorgt voor enige vertraging. Naar verwachting zullen de cijfers via de applicatie vóór 1 mei te zien zijn op de website.

BEKIJK DE LEERLINGENSTROMEN

Samen sterk voor “de basis op orde”

Op woensdag 16 maart jl. heeft de werkgroep “De basis op orde” (programmalijn 1) voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena onder het genot van een Bossche bol kennis gemaakt met elkaar en de vervolgstappen gezet.

Deze collega’s zijn zich bewust van de belangrijkheid van hun taak binnen deze werkgroep in het belang van de technisch onderwijs in deze regio. Zij zetten zich in voor de (financiële) toegankelijkheid van technisch onderwijs voor alle leerlingen, de aanschaf van nieuwe machines/materialen om zodoende aan te sluiten op de wensen/innovatie van het bedrijfsleven. Ook wordt er nagedacht over de verbinding tussen de scholen en de bedrijven en de uitdaging om te zorgen voor voldoende technisch ondersteunend personeel.

 

v.l.n.r.:

 

 

Wilma Yard van der Stelt

Bert Vos / @Gilde Vakcollege Techniek

Arie den Ouden / @Gomarus scholengemeenschap

Frank Jonker / @Omnia college

Jorina van Tilborg / @Willem van Oranje College

Dag collega’s in het onderwijs,

 

Recent is mij gevraagd het programmalijnleiderschap van de lijn professionalisering van Gerard van der Wege, wegens diens vertrek, over te nemen. Graag wil ik me middels deze nieuwsbrief kort aan u voorstellen. Mijn naam is Teunis Klijn, ik ben getrouwd, heb 5 kinderen en ben woonachtig in Hardinxveld-Giessendam. Sinds bijna 2 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs binnen de vakgroep BWI op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Ik geef les aan de 2e, 3e en 4e klas van het VMBO, ben van de laatstgenoemde klas kader ook mentor en doceer MBO voor het Hoornbeeck College. Aankomende zomer hoop ik de studie voor mijn docentbevoegdheid aan de Hogeschool Rotterdam af te ronden.

Mijn arbeidzame leven begon ik als tekenaar/ werkvoorbereider in de scheeps- en jachtinterieurbouw. Dit heb ik 15 jaar met plezier mogen doen. Vervolgens ben ik 2 jaar als verkoper en aankoopbegeleider werkzaam geweest bij een aannemer voor de particuliere woningbouw in het midden segment. Vervolgens heb ik 2 jaar voor mezelf gewerkt als timmerman/ meubelmaker. En nu dus in het onderwijs waar ik mijn opgedane kennis met veel passie en plezier deel met de toekomstige generatie. Ik haal mijn energie en voldoening uit het omgaan met de jeugd in de vakspecialisatie BWI binnen de context van onze christelijke identiteit.

Omdat ik geloof dat stilstand achteruitgang betekent ben ik erg gemotiveerd om de rol als programmalijnleider van professionalisering op me te nemen. Ik geloof in de kracht van iedere individuele leerling maar ben er van overtuigd dat die pas tot uiting komt als hij of zij wordt onderwezen door docenten die hun vak verstaan en meegaan met de ontwikkelingen in de branche waarbinnen zij werkzaam zijn. Hiervoor is het soms nodig om bij te scholen middels een leerzame cursus of training, simpelweg omdat de ontwikkelingen van materialen, gereedschappen, machines of programma’s doorgaat en wij binnen het onderwijs daarvan op de hoogte moeten zijn. Alleen dan kunnen we onze leerlingen begeleiden en klaarstomen voor hun plaats in de maatschappij. Op het juiste niveau, met de juiste tools, voorzien van de juiste kennis. Met elkaar én voor elkaar!

 

Hartelijke groet, Teunis

 

Leerlingen aan het woord over bedrijfsbezoek Van De Beek!

 

HOTSPOT

bij firma Van De Beek

 

Leerlingen Dave, Arwin en Tom vertellen hoe zij deze dag ervaren hebben! 

Dave van Roon:

Dinsdag 8 februari zijn wij naar Van de Beek in Neerijnen gegaan; hier hebben wij ons ‘startend vakman’ gehaald dat ging zo in zijn werk: ‘s ochtends hebben wij theorie gedaan die wij nodig hadden bij de opdrachten van ‘s middags. Over deze theorie zijn we getoetst. De opdrachten die wij ‘s middags toegedragen kregen, waren kabels & leidingen opzoeken, kabels trekken. Onze groep begon met kabels trekken dit ging zo van start: eerst hebben wij onze helm en oranje werkkleding aangetrokken daarna zijn wij met een vacuümtank aan het werk gezet, we hebben een touw van de ene kant van de boring tot de andere kant gezogen. Aan dat touw hebben wij een lier vast gemaakt om de pijp erin te trekken deze lier trokken we in waarbij de pijp mee ging met behulp van een vlieter. Dit was de opdracht kabels trekken.

 

Bij het leidingzoeken hebben wij eerst een proefsleuf gegraven van 30 centimeter. Hierna hebben wij met de schep de rest van de kabels opgezocht waarbij we water, gas, elektriciteit en nog veel meer hebben gevonden. Daarna moesten wij de sleuf weer aanvullen met zand en de sleuf aanwakkeren. Dat was het einde van de dag bij Hot Spot Van de Beek. Het was een erg leuke en leerzame ervaring.

Mvg, Dave van Roon, 4 GB

 

Dinsdag 8 februari zijn we van de infra naar Van de Beek kabels en leidingen gegaan. Hier hebben we een kijkje mogen nemen op dit bedrijf en de manier waarop ze werken.

In de ochtend hebben we als eerste veel informatie gekregen over hoe ze hier te werk gaan en met welke machines. Nog voor de koffie hebben we een kleine rondleiding gehad over het bedrijf, waarna we nog even theorie kregen waar we een toets over hebben gekregen. Na de toets zijn we nog even in de werkplaats gaan kijken en hoe ze onderhoud plegen.

Toen was het etenstijd waarna we naar de praktijk gingen. Hier kregen we 2 opdrachten die we moesten uitvoeren in een groepje. Eerst moesten we een kabel trekken door een boring. Eerst met een touw en daarna een kabel, waar we die met een lier konden trekken. Toen we dit gedaan hadden konden we de kabel trekken en als laatste oprollen en opruimen. Toen gingen we naar de 2e opdracht waar we een proefsleuf moesten graven. De leidingen van gas, data en riool lagen tussen de 65 en 90 cm ongeveer. Daarna moesten we de gleuf weer dichtgooien en alles opruimen. Na nog wat te drinken, kregen we onze certificaat van een beginnend vakman. Na het bezoek van dit mooie en nette bedrijf waar we veel geleerd hebben, konden we weer met de bus naar school en zat de dag erop.

Infra

 

Verslag ‘Van de Beek kabels en leidingen’

Dinsdag 8 februari zijn wij op bezoek geweest bij Van de Beek kabels en leidingen. Hier hebben wij ‘s ochtends eerst een stukje theorie gehad en ‘s middags een stukje praktijk. Tijdens de theorie hebben wij uitleg gekregen over de verschillende kabels en leidingen in de grond en waar je allemaal op moet letten bij graafwerkzaamheden. Ook hebben wij een stukje geleerd over de werkvoorbereiding die moet getroffen worden voor een werk. Toen we alle theorie doorlopen hadden, kregen wij een kleine toets over de theorie. Deze had iedereen gelukkig met een voldoende afgesloten. Nadat we de toets hadden gemaakt kregen wij van kwart voor 12 tot kwart over 12 een rondleiding over het bedrijf en hierbij werd uitgelegd wat voor werk Van de Beek precies deed. Het bedrijf doet voornamelijk boringen maken voor kabels en leidingen onder wegen, sloten of sporen door. Tijdens de rondleiding werd ook nog een demonstratie gegeven over hoe lengtes PE aan elkaar gelast werden. Na de rondleiding kregen wij een lunch aangeboden van het bedrijf. De lunch bestond uit friet met daarbij een snack en een glas cola. Na de lunch begonnen we met het praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte bestond uit twee delen, namelijk: een leiding trekken door een boring en kabels vrij graven. Eerst begonnen wij met de leiding trekken door de boring. Op het oefenterrein was een boring aangebracht waar wij doormiddel van een lier een leiding doorheen moesten trekken. Dit moest in een paar stappen gedaan worden. Eerst moesten we met een vacuümtank een prop door de boring heen zuigen met daar aan een touw geknoopt. Aan dat touw moesten we vervolgens de lier knopen en dan terugtrekken. Aan de andere kant van de boring stond een haspelwagen met leiding erop. De leiding moesten we met een speciaal koppelstuk aan de lier verbinden. Nadat we dat gedaan hadden, kon de lier gestart worden om de leiding door de boring te trekken en toen de leiding aan de andere kant was, was de eerste praktijkopdracht afgerond. Bij de tweede praktijkopdracht moesten we met een kraantje kabels vrijgraven. Hiervoor was een klein oefenterreintje aangelegd met daarin kabels en leidingen. De kabels en leidingen die we tegenkwamen, moesten we dan noteren op een papiertje met de diepte van de kabel of leiding en wat voor kabel of leiding het was. Toen we deze opdracht ook hadden afgerond was de dag voorbij en kregen we een certificaat voor startend-vakman.

Arwin Aanen

 

Van de Beek kabels en leidingen

Alle leerlingen van de infra-kant van het Gilde zijn dinsdag 8 februari naar het bedrijf Van de Beek kabels en leidingen geweest. In de ochtend kregen we theorie en uitleg over het bedrijf. Daarna kregen we een rondleiding over het terrein van het bedrijf. Tijdens de rondleiding gingen we ook nog twee buizen aan elkaar spiegellassen. Toen gingen we weer terug naar de kantine om koffie te drinken en pauze te houden. Daarna kregen we een toets over de uitleg en theorie die we in de ochtend gekregen hadden. Na de toets kregen we middageten van het bedrijf dat bestond uit friet en een snack. In de middag hebben we twee praktijkoefeningen uitgevoerd. De eerste opdracht was een leiding door een mantelbuis heen halen. Daarvoor moesten we een touw vastmaken aan een stop en die stop werd dan vacuüm gezogen en dan had je het touw aan de andere kant van de buis. Dat touw maakte je dan weer vast aan een lier en zo trok je de lier naar de andere kant van de buis. De lier maakten we vast aan de leiding die trok de leiding door de mantelbuis heen. De tweede opdracht was leidingen en kabels zoeken. Daarvoor moesten we een sleuf van 30 cm graven met de minigraver en het laatste deel tot aan de kabels en leidingen moesten we scheppen. Daarna gingen we de sleuf weer dicht gooien en verdichten met de wackerstamper. Toen was de dag voorbij en gingen we nog wat drinken in de kantine en kregen we nog een tas mee met daarin een muts van het bedrijf en een certificaat ‘startend vakman gww’.

Gemaakt door: Tom Klop

 

Hotspot is een samenwerking met bedrijven en scholen

 

 

De stip op de horizon.. STO, de nieuwe leerweg en een nieuw lokaal!

De stip op de horizon.. STO, de nieuwe leerweg en een nieuw lokaal!

Hoe CVO-AV locatie Calvijn de kansen vanuit STO benut om de eigen koers uit te zetten

Sterk techniek onderwijs en de nieuwe leerweg zijn op dit moment hot topics in onderwijsland. Vragen als welke richting gaat de overheid op, wat wordt vanuit dat opzicht van ons als school verwacht en welke vragen en wensen zijn er vanuit vervolgonderwijs en arbeidsmarkt hebben invloed op onze koers.

Naast bovengenoemde heeft elke school een visie en missie en speelt identiteit en omgeving ook een rol in te maken keuzes. Ook meedoen aan het STO- programma heeft hier grote invloed op.

Een ankerpunt in tijden van verandering is wat ik elke school toewens.

Ook onze school bevindt zich op de weg van verandering en bij toeval werd ik gevraagd zitting te nemen in de ontwikkelgroep voor techniek verwante scholen van STO in regio Altena/Gorinchem (dit is programmalijn 6 in het project). De ontwikkelgroep bleek voor ons een ankerpunt te zijn in het veranderingsproces.

Samen met tien andere scholen zetten we de koers uit voor ontwikkeling van sterk techniekonderwijs en daarmee een stip op de horizon voor onze eigen koers. Rustig achteroverleunen is er niet bij, ik en de andere scholen in de programmalijn zijn erachter gekomen dat inzet en delen van gedachten en ideeën enorm goed werkt in het proces van aanpassing en verandering.

Niet elkaar zien als concurrent (we vissen per slot van rekening toch allemaal in dezelfde vijver) maar de koers zo uitzetten dat er in de regio een breed aanbod van mogelijkheden ontstaat voor huidige en toekomstige leerlingen.

Delen met en leren van elkaar zijn de sleutelwoorden die bij ons verankerd liggen in de weg richting de stip op de horizon. Ik zie het als een uitgelezen kans om doelgericht en toekomstgericht bezig te zijn met onderwijsontwikkeling, het creëren van kansen voor sterk beroepsonderwijs in de regio en een goede voorbereiding op de komst van de nieuwe leerweg.

 

Bij CVO-AV locatie Calvijn in Hardinxveld-Giessendam hadden we een aantal gedachten en wensen voor de toekomst, een echte stip op de horizon stond er (nog) niet.

Calvijn biedt het profiel dienstverlening en producten aan, niet de standaard maar de plusvariant met daarin meer praktijk en actuele vraagstukken vanuit het werkveld als basis.

De keuzedelen spelen in het aanbod naar de leerling toe dus een belangrijke rol.

Techniek, engineering en vormgeving, maar ook media, ondernemen en zorg hebben een belangrijke plaats in het geheel.

Een goede basis was voor ons belangrijk, speerpunt daarin was een leeromgeving te creëren waarin voldoende ruimte is om te ontplooien in de breedste zin van het woord, voor zowel de leerlingen als de school.

Die basis is inmiddels in de laatste drie maanden van 2021 gerealiseerd. Gestart met een denkrichting, deze voorgelegd aan het bestuur, daarna aan de slag gegaan met de verdere uitwerking. Een gezonde dosis vasthoudendheid en een grote mate van eigen inzet hebben geleid tot iets waar wij een toekomstbestendige basis in zien.

Het nieuwe lokaal is het visitekaartje van de school voor de leerlingen, voor het vervolgonderwijs en niet op de laatste plaats voor maar zeker met het bedrijfsleven.

De stip op onze horizon is de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de doorontwikkeling van havo-P in combinatie met sterk techniek onderwijs.

Nog best een weg te gaan maar wel één met een goede basis! (met dank aan de ontwikkelgroep STO Altena/Gorinchem voor de uitstekende momenten van sparren en overleg).

 

In een volgende nieuwsbrief willen we u graag meenemen in de opzet van het vernieuwde onderwijsmodel.

Nu al benieuwd geworden en/of eens een keer willen kijken? We maken graag een afspraak, samen komen we namelijk verder.

 

Erwin de Man , kartrekker ontwikkelgroep programmalijn 6

Docent techniek en D&P en projectleider nieuwe leerweg en sterk techniek onderwijs

j.e.de.man@cvo-av.nl

 

Maximaal

Maximaal

Of ik zelf een beetje verstand van techniek heb, dat vroeg Damian me toen ik in juni zijn school bezocht. Hij, een vlotte gozer uit de 3e, straalt van enthousiasme als hij vertelt over het Huis van de Toekomst, over virtueel lassen en over de zelfgebouwde skelter waarmee hij met Indy en Ahmed dwars door de school had gereden. Hij vertelt dit aan mij, nieuwe bestuurder bij Stichting OVO, in zijn ogen wellicht een ietwat oudere vrouw in een nette jurk.

Hoe het zit het met mijn technisch vernuft, dat vroeg hij dus. Zijn verwachtingen leken niet bijster hoog. Dan maar meteen over naar het zwaarste geschut. ‘Ja, toch wel… ’.  Als kind uit een aannemersfamilie heb ik doorgaans een goed verhaal: in ons gezin kwam zowat iedere dag het hele bouwproces aan de keukentafel voorbij. Een zeker technisch inzicht, dat dicht ik mezelf wel toe. En ja, ik kan zelf olie bijvullen, voor het boren van een gaatje in de muur draai ik mijn hand niet om en onlangs lukte het me ook om de douche-afvoer ontstoppen. Maar oh wee, als de vaatwasser het begeeft of, erger nog, vorig jaar hield de verwarmingsketel er ineens mee op. Paniek in huis. Dan worden acuut hulptroepen ingeschakeld. En die hebben gelukkig écht verstand van zaken.

Er is nu al jaren op rij sprake van een tekort aan technisch talent. Eind 2021 meldde UWV 96.000 openstaande technische vacatures en 22.500 openstaande ict-vacatures. En ook voor onze duurzaamheidsambities moeten we het vooral hebben van nieuwe aanwas, nú al zijn tienduizenden extra mensen nodig in de energietechniek.

Dat onderstreept het belang van Sterk Techniek Onderwijs. De handen in elkaar slaan om in iedere regio eigentijds en uitdagend techniekonderwijs te ontwikkelen. Onderwijs dat jongeren over de streep haalt. Onderwijs dat bijdraagt aan een hogere maatschappelijke waardering voor al het vmbo- en mbo-talent. En laten we ons ook sterk maken voor voldoende en goede stageplekken, dan binden we onze jongeren echt aan de wereld van techniek.

De mooiste initiatieven komen tot stand waar scholen en bedrijven samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. De Techniekloods voor basisscholen in Hardinxveld-Giessendam en het  Technasium in Gorinchem zijn inmiddels een begrip. En we zien hoe de eerste activiteiten van het kersverse I-lab leerlingen inspireren en wat de impact van al die STO-initiatieven nú al is in onze scholen.

Het talent bij onze leerlingen zien en dat volop kans geven tot ontplooiing. Dat is de essentie van goed onderwijs. Zo werken we als onderwijs aan een samenleving waar iedereen ertoe doet en zijn steentje kan bijdragen. In de missie van onze stichting wordt Alexander Rinnooy Kan als volgt geciteerd. ‘Een goed onderwijssysteem maximaliseert de relevante verschillen tussen individuen (voortkomende uit aanleg en talent) en minimaliseert de irrelevante verschillen (voortkomende uit sociale herkomst)’. Helemaal eens, maximaal!

Yolande Ulenaers, bestuurder a.i. Stichting OVO

 

De ontwikkeling van de techniekverwante scholen

De ontwikkeling van de techniekverwante scholen

In programmalijn 6 wordt door de scholen stevig ingezet op het innoveren en verbeteren van de leeractiviteiten gericht op techniek en technologie voor zowel de onder-als bovenbouw. Voor techniekverwante scholen is LOB een van de invalshoeken om leerlingen te boeien en binden voor techniek. De onderwijsprogramma’s die de scholen hebben (D&P, T&T, GL/TL) bieden mogelijkheden om ook profielgerichte leeractiviteiten te versterken met techniek.

Alle scholen hebben een plan van aanpak, een vertegenwoordiger in de werkgroep (schoolleiders) en een of meer vertegenwoordigers voor de ontwikkelgroep (docenten).

In de werkgroep werkten we aan visie en richting en is het plan van aanpak gemaakt, in de ontwikkelgroep richten we ons op het primaire proces. De ontwikkelaars trekken op hun school de STO-kar en proberen nieuwe projecten en activiteiten uit, evalueren die met elkaar en zorgen er zo voor dat vooral leerlingen merken dat techniek en technologie terugkomt in dat wat ze leren. Samen met de decaan wordt gewerkt aan het implementeren van LOB-activiteiten die daarbij passen (denk aan bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven; stages bij technische bedrijven en praktijkgerichte leer- en LOB activiteiten in de school).

Voor de techniekverwante scholen biedt STO ook de kans om vooruitlopend op de komst van de nieuwe leerweg, te werken aan nieuw praktijkgerichte leeractiviteiten gericht op techniek en technologie.

Op elke school wordt er dus actief ontwikkeld en worden er kleine en grote pilots en projecten uitgevoerd. Zo is Erwin Loos op de Joost in Leerdam druk bezig om een aantal nieuwe leeractiviteiten uit te voeren in de bovenbouw. Onlangs heeft hij, volgend op de bedrijventoer die we met de deelnemende scholen hebben gedaan op 8 november 2021, een bedrijfsbezoek voor leerlingen opgezet bij Montapacking in Molenaarsgraaf.

Erwin vertelt:

Bij het vak D&P hebben wij de keuzemodule Logistiek. Om niet alleen maar vanuit de methode te werken, organiseerde ik een bezoek aan Montapacking in Molenaarsgraaf. Omdat zij een voorbeeld zijn voor werken op logistiek vlak. Ook was het belangrijk voor de leerlingen om te kijken wat werken in de logistiek inhoudt. Dus ervaring opdoen op de werkvloer. De toestemming werd gegeven door de directeur en leerlingen planden zelf verder het bezoek. Zij regelden de bus, namen wat lekkers mee en op vrijdag 14 januari was het zo ver. We werden gastvrij ontvangen en er volgde een korte presentatie in de bioscoopruimte. Hierna deden we een rondleiding doorheen het bedrijf en de leerling leerde hoe het proces van werken gaat in dit bedrijf. Tot slot deden de leerlingen nog een quiz waarbij er werd gestreden om een mooie prijs.

Tevreden en met een goed gevoel stapten we op de bus naar de Joost in Leerdam.

De meerwaarde van dit bezoek was om met eigen ogen te zien/ervaren hoe een bedrijf in de logistiek werkt. Ook was het leuk om de bot-technologie te zien. Dit versterkte ook mijn idee om robotica aan te bieden als keuzemodule voor D&P en mij verder te ontwikkelen om de automatisering door te zetten zoals die al in de bedrijven gaat. Voor iedereen die Logistiek/ondernemen aanbiedt, is dit bedrijf zeker de moeite waard om te bezoeken”(zie foto’s).

Een van zijn leerlingen maakte het volgende verslagje van het bezoek:

Vrijdag 14-01-2022 gingen wij, leerlingen van logistiek naar het hoofdgebouw van Montapacking. We vertrokken om 12:15 vanaf de Joost en gingen met de bus daarnaartoe. Toen we daar aan kwamen kregen we wat te drinken en wat te eten. Daarna gingen we een bioscoop in en daar kregen we uitleg over wat Montapacking is en wat het inhoudt en wat ze doen. Nadat we deze uitleg hadden gekregen, gingen we de fabriek in en kregen we een rondleiding door de praktijk om te zien hoe het echt werkt. We gingen eerst naar de plek waar de pakketten binnenkomen, we liepen door naar de mensen die de producten scannen en in het systeem zetten. We liepen toen naar een grote kar waar je de dozen vol met spullen opzetten. Daarna gingen we door en ruimte waar ook robots reden en je moest goed oppassen dat je niet werd aangereden door de robots maar gelukkig hadden de robots sensoren, waardoor dat niet gebeurde. Je kon aan de lampen van de robot zien welke kant hij  op ging. Daarna liepen we in een grootte ruimte waar ze de pakketten van de karren pakken die de robots kwamen brengen als je een product van de robot af pakte ging er een lampje branden in welke postvakje het moest doen als die groen brandde moest er nog wat bij. Blauw betekend dat het klaar is en bij rood, dan ben je te laat. Ze lieten ook zien hoe ze de batterij van de robots in de gaten houden en op welke gedeelte ze zijn. Toen was de rondleiding voorbij en gingen we een quiz doen over wat ze net hadden laten zien en verteld na de quiz gingen we nog wat drinken en kregen we nog een pakketje met wat spullen van Montapacking zoals een muts en chocolade gingen rond 14:10 weer met de bus naar school”.

 

Erwin geeft bovendien aan dat deze nieuwe activiteit goed bevallen is. De leerlingen hebben echt een beter idee gekregen van wat werken in de logistiek inhoudt en ook wat meer gezien van hoe robots in de praktijk gebruikt worden. Hij is daarom ook aan de slag om komend jaar meer te gaan doen met Robotica in zijn praktijklessen en ook de onderbouw daarop te gaan voorbereiden. Mooie stappen dus op de Joost!

 

Op Curio Prinsentuin Andel hebben ze ook contact met het bedrijfsleven om hun leerlingen voor te bereiden op het werk in het Groen. Een van de keuzevakken is booglassen (als hovenier/tuinman is dat een hele fijne vaardigheid om in je rugzak te hebben). De school heeft in principe voldoende faciliteiten om het vak “praktisch booglassen” aan te bieden aan de leerlingen die het kiezen. Zij maken heel bewust de keuze om juist voor dit vak een samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven. Vooral ook om de leerling meer het gevoel en beleving mee te geven van het werken op werkvloer in deze sector, een authentieke werkervaring dus.  Daar komt bij dat ze daar ook qua techniek met lasrobots en automatiseren heel ver zijn, en leren in het bedrijf dus echte meerwaarde heeft voor de leerling. Dit zijn geen verplichte eindtermen maar wel heel zinvol om de leerling mee te geven.

 

Gerrit zegt zelf het volgende over het praktisch booglassen:

“Met het vak; “praktisch booglassen” zijn wij dit schooljaar een samenwerking aangegaan met BBC in Giessen. BBC is een betonijzer buigcentrale. Zij lassen constructies van staal die uiteindelijk in het beton verwerkt worden. Dit doen ze voor bruggen, sluizen en funderingen.

Met het bedrijf hebben wij afspraken gemaakt over de werkzaamheden die onze leerlingen daar mogen doen. Zo krijgen ze uitleg over de lasapparatuur die ze daar mogen gebruiken. Ze lassen zelf aan een constructie die op dat moment gemaakt wordt. Ook krijgen ze uitleg over de lasrobot die daar gebruikt wordt. Daarna voeren ze kwaliteitscontrole uit van een door de robot gelaste constructie. Alle leerlingen die praktisch booglassen hebben gekozen mogen een keer naar dat bedrijf om daar een middag door te brengen i.p.v de lessen op onze school te volgen. Fantastisch om te zien hoe enthousiast alle leerlingen terugkomen na zo’n middag”. (zie ook bijgevoegde foto’s).

Dit zijn maar twee scholen uit een programmalijn die bestaat uit 11 scholen. Allemaal hebben zij hun eigen ontwikkeltraject, en allemaal maken zij stappen om sterk techniekonderwijs te ontwikkelen binnen de eigen context en mogelijkheden.

De programmalijn bestaat uit de volgende scholen:

De Schans  (vmbo D&P en ZW), het Altena college (mhv),  Curio Prinsentuin Andel (vmbo groen), Willem van Oranje (vmbo TL), De Joost (vmbo D&P en ZW), het Heerenlanden (mhv), Gomarus (TL), Uilenhof (vmbo D&P), fortes Lyceum (TL talentklas Art Factory) en Calvijn College (vmbo D&P)

 

In een volgende nieuwsbrief presenteren we graag meer mooie voorbeelden van de ontwikkeling op een of meer van de andere scholen in de programmalijn.

Els van Osch, Programmalijnleider PL6

Hotspots, daar wordt je warm van.

Sterk Techniek Onderwijs is een krachtige stimulans om het techniek onderwijs nog beter op de kaart te zetten. Het doel is om techniekonderwijs te stimuleren, gezien de vele mooie banen en carrière paden die er zijn. Dit programma heeft in de afgelopen jaren veel in beweging gebracht. Zowel binnen de eigen school, de Gomarus, als samen met de andere scholen in de regio Gorinchem en Altena. Ik pak een paar krenten uit deze ‘pap’.

Zeer aansprekend is de samenwerking met School & Bedrijf om techniek onder de aandacht van basisschoolleerlingen brengen. Vroeger was techniek zichtbaar op elke hoek van de straat bij een smederij of timmermanswerkplaats. Tegenwoordig kun je techniek vinden op de industrieterreinen, buiten het zicht van de (basisschool)leerlingen. Onbekend maakt onbemind, en dat geldt ook hiervoor. Vanuit de gezamenlijke techniekafdelingen van de VO-scholen gaat de ‘techniekbus’ naar de basisscholen. Met leuke, uitdagende opdrachten wordt de interesse voor techniek gestimuleerd. Ook de leerkrachten worden ondersteund om beter techniek en technologie onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Anders blijft het bij een middagje klussen. Blijvende aandacht is essentieel om de interesse te wekken van jongens en meiden voor een toekomst in een branche die alleen maar groeit.

STO-GOAL kent vele aandachtsgebieden. Te veel om deze allemaal voor het voetlicht te halen. Een nieuw element voor het vmbo zijn de hotspots. Een Hotspot is een leeromgeving buiten de school, meestal bij een bedrijf. Waardoor de leerlingen in aanraking komen met een leeromgeving die op school niet te realiseren is. Er worden verschillende Hotspots gerealiseerd waarvan een bij familiebedrijf Van de Beek. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het gestuurd boren voor ondergrondse leidingen. Dit heeft sterke link met Infra binnen het profiel BWI. Leerlingen leren daar bijvoorbeeld in de praktijk hoe ze op een veilige manier een wegafzetting neerzetten. Ze ervaren dit als heel leerzaam. Bij een bedrijf voelt toch anders dan op school.

Infra heeft door STO een extra impuls gekregen. Bij de Gomarus scholengemeenschap is dit jaar met de hulp van een groot aantal bedrijven een infrahal neergezet van bijna 400 m2 zodat onder alle weersomstandigheden infra-opdrachten door leerlingen worden uitgevoerd. Uitzetwerk, bestratingen, leidingen en veel meer.

Door STO-GOAL krijgt techniek de aandacht die het verdient. Persoonlijk, zeker met mijn achtergrond als civiel ingenieur, draag ik STO een warm hart toe en heb ik alle vertrouwen dat dit helpt om leerlingen een mooie toekomst in techniek en technologie te bieden.

Chris Flikweert

Voorzitter College van Bestuur Gomarus sg.

Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 op woensdag 6 oktober a.s.

De werkgroep Techniek op de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena heeft vorig schooljaar technieklessen verzorgd voor groep 7 en 8 en gaat nu ook starten met ‘Technieklessen op de basisschool voor groep 5 en 6’.

Op woensdagmiddag 6 oktober 2021 vanaf 14.30 uur wordt er een workshopmiddag gehouden voor leerkrachten van groep 5 en 6 waarin werkstukjes worden gemaakt en de theorie (methodisch ontwerpen in 7 stappen) toegelicht wordt.

Voor deze bijeenkomst zijn we te gast bij Van Wijngaarden Groothandel B.V. en Super Safe Bedrijfskleding B.V. in Sliedrecht. De basisscholen hebben hierover bericht ontvangen. Inschrijving gaat via de website van School & Bedrijf.

Door samen te werken aan professionalisering, willen we de techniek in deze regio naar een hoger niveau tillen. We zien uit naar een gezellige en leerzame techniekmiddag.