Even voorstellen.. Marike van Wezenberg!

Ik heb het stokje van programmalijnleider Els inmiddels mogen overnemen. Mijn naam is Marike van Wezenberg. Na ruim vijftien jaar voor de klas gestaan te hebben, mag ik het onderwijs nu een beetje mooier maken vanaf een andere kant.

Sinds 2016 houd ik mij bezig met het stimuleren van techniek en technologie in het PO en VO, vaak in combinatie met het bedrijfsleven. Op  dit moment doe ik dat voor Jet-Net &Technet in de regio Gelderland (ik woon vlakbij Nijmegen). In die rol ben ik regelmatig betrokken bij verschillende STO regio’s in Gelderland. Ik denk mee rondom activiteiten voor leerlingen en hoe scholen deze activiteiten een plek kunnen geven in hun onderwijs. Vaak spelen ook bedrijven een grote rol bij activiteiten en ik ondersteun dan ook bedrijven bij het vormgeven van een workshop of gastles.

Tevens ben ik projectleider voor een project rond W&T in het basisonderwijs i.s.m. de Provincie Gelderland. Eerder gaf ik training aan leerkrachten over W&T, was ik kwartiermaker voor techniek in het PO in Zwolle en was ik een tijd betrokken bij de start van STO Nijmegen als coördinator/procesbegeleider.

Ik zet mijn kennis en ervaring graag in voor STO GOAL. Neem gerust contact op voor een nadere kennismaking (marike.van.wezenberg@outlook.com/ 06-24739700).

Afscheid Els

Vanaf 8 februari j.l heb ik het stokje van programmalijnleider PL6 overgedragen aan Marike van Wezenberg. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier en passie de PL samen met de scholen vormgegeven en ontwikkeld. Het is dan ook met wat pijn in het hart dat ik afscheid neem als programmalijnleider. Soms zijn de omstandigheden echter zo dat het niet anders kan en er keuzes gemaakt moeten worden. Omdat ik niet meer voor de volle 100% kan gaan voor het werk, heb ik de beslissing genomen om een stapje terug te doen. Ik blijf natuurlijk vanaf de zijlijn meekijken (en trots zijn) met wat er op de scholen en in de regio gebeurt. Er zijn zoveel mooie plannen en activiteiten uitgezet. Ik wil graag iedereen in de regio, van de scholen en van het programmamanagement enorm bedanken voor de prettige samenwerking en het enthousiasme dat er overal vanaf spat.

Ik ben zeer vereerd dat ik op 1 juni nog op mag treden als voorzitter van de jury voor de regionale dronecup die door de scholen in PL 6  i.s.m. Marike wordt georganiseerd.

Ik zeg dus niet vaarwel maar tot ziens!

Professionalisering op allerlei vlakken

Professionaliseren kan op allerlei vlakken binnen de techniek. We hebben al heel wat trainingen en cursussen achter de rug en we hebben er nog heel wat in petto. Iedere zichzelf respecterende techniekdocent blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. Op 15 maart zal er een workshop over laseren te volgen zijn op de Gomarus Scholengemeenschap. Hoe gaat het in zijn werk, op welke manier is de techniek toepasbaar in het lesprogramma, wat heb je er voor nodig en wat kan je er uiteindelijk allemaal mee? Die vragen zullen aan de orde komen en beantwoord worden waarna de cursisten ook zelf aan de slag gaan met de machine. Bijgevoegde afbeelding toont wat leuke werkstukjes en geeft een fraai beeld van de mogelijkheden.

Verder staat er in maart ook nog een cursus Domotica en voor motorvoertuigentechniek elektrisch laden op de agenda. Zoals eerder aangegeven willen we tevens een vervolg geven aan de populaire training SketchUp tekenen. De basiscursus hiervan is zeer goed bezocht en erg positief ontvangen. We willen hier nu een verdieping op geven en verder ingaan op de mogelijkheden van het tekenprogramma. Hou de mail goed in de gaten voor alle data!     

Voorstellen werkgroeplid  “De basis op orde”

Mijn naam is Alexander Marakis. Als ICT-coördinator op het Omnia College hecht ik waarde aan de samenwerking met enthousiaste collega’s die als doel hebben leerlingen een solide basis van kennis en vaardigheden in de techniek te bieden.

Ik vind het zeer uitdagend om bij een team van docenten en experts te mogen horen, die samenwerken om het techniek onderwijs te optimaliseren. Hierbij staat kwaliteit en effectiviteit centraal en wordt er gestreefd naar een goede voorbereiding van de leerlingen op hun toekomstige carrière in de techniek.

Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena is op scholen van groot belang. STO-GOAL zorgt voor de voorbereiding op de toekomst, biedt ondersteuning bij problemen oplossen, bevordert de nieuwsgierigheid en creativiteit van leerlingen, versterkt de samenwerking en verbetert hun technische vaardigheden.

Het is uiteraard fantastisch dat wij bij elkaar komen om elkaar te inspireren en te ondersteunen met als doel, leerlingen te helpen zich voor te bereiden op een toekomst met technologie.

 

Sterk Techniek Ondersteunen, een kort impressie.

Ik kom de school binnen en sta direct in de aula. Leerlingen zijn gezellig met elkaar bezig en nog meer met techniek: Ze tikken op hun smartphone en tonen aan elkaar trots wat ze gevonden hebben. Zonder het te weten hebben ze techniek in handen. Vandaag heb ik een reflectiegesprek met de penvoerder van het programma Sterk Techniek Onderwijs en de programmaleider. Als intro op het gesprek hebben we het kort over de nieuwe school. De toekomst ziet er mooi uit.

Hoe staat het met Sterk Techniekonderwijs? Het leerwerkplek leren in bedrijven (hotspots) is een goede greep geweest. Jongelui leren en werken in de echte techniekwereld aan hun vaardigheden. Bedrijven zijn betrokken, niet alleen in het faciliteren van ruimte en machines, maar zijn nu ook betrokken op de onderwijsinhoud, een echte co-creatie. Bedrijven hebben ook personeelstekorten en leggen dan hun prioriteit bij de productie en minder (of niet) bij opleiden van leerlingen. Dat is begrijpelijk. Maar bij bedrijven die hun opleidingsopdracht wel oppakken, zitten de nieuwe werknemers al op de eerste rij. Lange termijn denken loont.

We bespreken de relatie met de andere vmbo-scholen, want het gaat in de regio om de transitie naar een dekkend technisch onderwijsaanbod. Samenwerken op inhoud en op programma-organisatie vergt veel energie en is een leerproces voor veel scholen. De ambities in het programma van Gorinchem en Altena zijn hoog, de kwaliteitseisen met betrekking tot de onderwijsinhoud idem dito. De regio slaagt erin om de interesse voor techniek op de basisscholen aan te wakkeren, de berichten daarover zijn alom te lezen.

Het programma Sterk Techniekonderwijs streeft naar een programmastructuur die duurzaam is. Het netwerk wordt op de proef gesteld door personele wisselingen. Dat speelt in meerdere regio’s. Maar de regio Gorinchem en Altena denkt niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Voorbeelden van andere regio’s worden gewisseld op punten van urgentie o.a.de krimp van het aantal leerlingen, docententekort, betrokkenheid van bedrijfsleven en mbo, belangen (krijgt het regiobelang voldoende aandacht in relatie tot schoolbelangen).

Als het gesprek is afgelopen, verlaat ik weer via de aula de school en heb ervaren dat ze in de regio Gorinchem en Altena goud in handen hebben.

Fijn om aan zo’n programma te mogen werken. Succes.

Leen van Duijn, ondersteuner Sterk Techniekonderwijs.

 

 

 

Professionalisering loopt!

Met de feestdagen in het zicht loopt 2022 al weer snel naar zijn eind. Het gaat vlug, maar stilzitten doen we niet met de werkgroep professionaliseren. De in de vorige nieuwsbrief getoonde flyer is inmiddels op alle scholen verspreid. Collega docenten kunnen op deze manier scholingsbehoefte kenbaar maken. En dat wordt gedaan merken we! Met als gevolg dat we in de achterliggende weken meerdere prachtige cursussen hebben kunnen faciliteren waar vele collega’s aan hebben deelgenomen.

In november is de basiscursus SketchUp gegeven. Vanwege het grote animo (34 aanmeldingen!) zijn een tweetal dagdelen gebruikt om in de behoefte te voorzien. De cursus werd incompany op de Gomarus verzorgd door dhr. A. Verhaar. Zonder bijzonderheden hopen we volgend voorjaar een verdiepingscursus te organiseren om het 3D tekenen nog verder onder de knie te krijgen.

Ook aspirant metselaars konden hun hart ophalen tijdens de tweedaagse metselcursus in Nieuwegein. Termen als drieklezoor, lintvoeg, troffel en vallende tand zijn nu gesneden koek voor deze mannen. Begin december hebben collega’s die ook hebben deelgenomen aan de cursus dronetechniek in juni een aanvullende praktijktraining dronevliegen gehad. Eerst zijn de basisvaardigheden nogmaals geborgd en daarna gingen ze aan de slag met de diverse vliegvormen als Follow me, Waypoint, mapping,Orbit, Dynamic track en precision flight. Tot slot is er getest hoe men precies kan vliegen met de dualremote systemen en hoe er ingegrepen kan worden als een leerling een fout maakt. Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van een cursus voor Domotica, elektrisch laden voor voertuigentechniek en Arduino. Kortom voor elk wat wils, beter gezegd noodzakelijks! Want alleen als we met elkaar de juiste technische kennis op zak hebben zijn we in staat om onze leerlingen gedegen onderwijs te geven!

Ontvang een hartelijke groet van werkgroep 4 en voor iedereen met die je lief en dierbaar zijn goede feestdagen en een voorspoedig en leerzaam 2023 toegewenst!

mBot ingezet in het onderwijs!

Klas 1 bk op de Gomarus krijgt les programmeren tijdens de projectweken! De Makeblock mBot is aangeschaft vanuit programmalijn 7, STO-GOAL om in te zetten in het onderwijs.

Een mBot is een klein robotje dat je eerst in elkaar moet zetten. Het in elkaar zetten is eenvoudig, binnen een half uurtje is dat al gedaan. Kinderen leren door deze robot programmeren, met electronica omgaan en meer over robotica.

Het hart van de mBot is een mini-computertje, dat gebaseerd is op de Arduino Uno. Dit mini-computertje zorgt ervoor dat de mBot taken uitvoert en verwerkt data van sensoren. Ook stuurt het componenten aan.

De mBot voert natuurlijk niet uit zichzelf taken uit. Je moet zelf gaan programmeren om de mBot instructies te geven. De code kan je uploaden naar het mini-computertje in de mBot met een USB kabel.

Onderstaand filmpjes van de leerlingen op Gomarus die met de mBot aan het werk zijn:

 

Programmeren en Computational Thinking

Programmalijn 7, programmeren en Computational Thinking

1.) Er hebben daarnaast wat personele wisselingen plaatsgevonden in de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep is uitgebreid met Erwin Loos van Omnia College en Jarno van As van Gilde Vakcollege Techniek.

2.) Op 3 oktober is het professionaliseringsprogramma Computational Thinking en Programmeren van start gegaan met de eerste groep deelnemers van verschillende scholen in het STO samenwerkingsverband.

In programmalijn 7 van STO-GOAL hebben we in samenwerking met TechniScience een professionaliseringsaanbod gemaakt voor docenten die meer willen leren over Computational Thinking en Programmeren.

Het is een driejarig programma gericht op technologiewijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. De inhoud biedt alle handvatten om het leerproces van leerlingen op het gebied van Computational Thinking en Programmeren te kunnen coachen. We sluiten tevens met dit programma aan op de nieuwe leerweg en biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van onderwijs gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. Kennis over Computational Thinking en programmeren is vooraf niet nodig. De volgende onderdelen komen aan bod in het programma:

– Introductie Computational Thinking en programmeren

– Introductie met STEAM onderwijs,

– Onderzoekend en Ontwerpend leren

– 21e eeuwse vaardigheden en technologiewijsheid

– Prototyping, praktijkopdrachten/challenges maken

– Coachen en beoordelen

Als mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de volgende groep en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan kunnen ze een mail sturen naar Keimpe de Heer (keimpe@de-heer.net)

3.) De aankomende periode werken we aan de verdere ontwikkeling van lesmateriaal voor leerjaar 1 en 2.

Meer handen voor de klas

De vmbo-afdelingen van een aantal scholen uit de regio, waaronder Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus Scholengemeenschap, Omnia College in Gorinchem en het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg ontvangen tussen 2020 en 2024 samen in totaal negen miljoen euro van de overheid om hun techniekonderwijs te versterken.

Henk van Noorloos werkt al zo’n 43 jaar bij het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg op de afdeling BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Wat heeft “De basis op orde” van STO-GOAL hem gebracht?

Door de gelden van Sterk Techniek Onderwijs voor “De basis op orde” hebben we instructeurs en onderwijsassistenten aan kunnen stellen. Het is geweldig dat je alle werkzaamheden nu niet meer alleen hoeft te doen. Voor de leerlingen is het ook fijn, want hierdoor is er veel meer persoonlijke aandacht. Leerlingen worden nu in kleine groepjes begeleid, waardoor kennis en vaardigheden echt naar een hoger plan kunnen worden getild.

In het verleden stond je als docent alleen voor een groep of bij grote groepen met zijn tweeën. Daar hoorde natuurlijk ook het bestellen, voorbereiden en op maat maken van het materiaal bij. Naast het voorbereiden van lessen ontwikkel je ook steeds nieuwe lessen en opdrachten en zorg je ervoor dat het onderhoud van het materiaal en het lokaal op orde is. Eigenlijk was dit onbegonnen werk, terwijl de lesgroepen meestal veel groter waren.

Het lesprogramma is veel breder geworden door de jaren heen. Waar je in het verleden een groot gedeelte van het jaar bezig was met het maken van alle soorten raam- en kozijnverbindingen en hier en daar het stellen van een profiel is het programma ontzettend breed geworden. De leerlingen maken nu kennis met alle onderdelen van het moderne bouwproces met de daarbij behorende apparaten zoals, laser, 3D printers, snijplotters, cnc-frezen etc.

Voor de organisatie betekent ´meer handen voor de klas” dat er meer tijd is voor bijscholing van de docenten, tijd om de vaklokalen aan te passen aan de innovatieve ontwikkelingen binnen het onderwijs. In ons geval staat een moderne CNC-machine in combinatie met AR-brillen op het verlanglijstje. Naast eigentijdse opdrachten en werkstukken heeft dit ook een uitstraling naar buiten en kunnen toekomstige leerlingen (met hun ouders) zien hoe gaaf ons vak is. Niet alleen gaaf voor leerlingen, maar ook voor vakmensen kan dit een prachtige uitdaging vormen.

Wil jij jouw talenten inzetten voor ons jong technisch talent in de regio? Loop eens een dag mee als docent BWI! Voor meer informatie kun je terecht bij Jorina van Tilborg:  j.k.vantilborg@wvoranje.nl.

Lees hier het volledige artikel in het Kontakt.

sterk-techniek-onderwijs

Ontwikkelen van leeractiviteiten met drones

Ook in programmalijn 6 is het afgelopen jaar veel gebeurd. De meest recente ontwikkelingen richten zich op het ontwikkelen van leeractiviteiten met drones. In juni heeft een grote groep docenten van techniekverwante scholen de cursus dronetechniek gevolgd met het doel om een leerlijn dronetechniek te gaan ontwikkelen voor leerlingen in techniekverwante programma’s (zoals D&P, GL en TL).

In september zijn de werkgroep en ontwikkelgroep in de programmalijn in een gezamenlijke bijeenkomst geinformeerd over lesmateriaal voor dronetechniek en het organiseren van een (regionale) dronecup door Daniëlle Petit van FutureMindz. Een leerzame middag die heeft geresulteerd in een groepje scholen die dit jaar pilots gaan uitvoeren in hun school. Pilots waarin leerlingen kennis maken met mini-drones, programmeren en besturen en het bouwen van een hindernisbaan voor dronevliegen.

Afgelopen maandag 17 oktober heeft Gomarus het spits afgebeten. Zij hebben die middag een activiteit opgezet met leerlingen uit leerjaar 1. In het kader van een afsluiting van een Shakespeare project hebben zij in samenwerking met i-Lab en het Da Vinci college een dronerace georganiseerd. De dronerace bestond uit het afleggen van een parcours met zelfgebouwde obstakels met een DR 6 RC drone. De leerlingen mochten hun ouders, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s uitnodigen om mee te kijken. De activiteit was een enorm succes. Er waren enthousiaste en fanatieke leerlingen die prachtige obstakels hadden gebouwd en uiteraard allemaal graag de race wilden winnen.

De ervaring die Gomarus heeft opgedaan wordt gedeeld in de werkgroep zodat dit schooljaar in meerdere scholen een dergelijk event georganiseerd gaat worden, met als doel: een eigen regionale (STO) dronecup permanent op de kalender zetten en misschien wel deelnemen aan de nationale Dronecup Finals met het thema Smart Cities in juni 2023.

De scholen in PL 6 gaan ervoor!

sterk_techniek_onderwijs

Foto’s: door leerlingen gebouwde obstakels Gomarus drone cup race