Workshop basisschoolleerkrachten | PL5

School & bedrijf organiseert samen met programmalijn 5 een workshop voor basisschoolleerkrachten om vaardigheden te ontwikkelen voor het geven van technieklessen aan groep 3 – 8. We zijn hiervoor te gast bij van Wijngaarden Groothandel en Super Safe Bedrijfskleding in Sliedrecht.

Deelnemers leren methodisch ontwerpen en krijgen praktische instructies voor effectieve technieklessen. Deze workshop staat gepland op woensdagmiddag 10 april a.s. van 14.30 – 17.00 uur.

De betrokken basisscholen uit de regio (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena) zijn middels onderstaande flyer geïnformeerd. Aanmelden is gewenst voor 15 maart a.s. via de qr code.

 • Gilde Vakcollege Techniek: Aart Verburg, Peter-Paul Krijgsman, Aart Mesker, Ellen de Lange.
 • Omnia College: Glenn Noorlander.
 • Gomarus Scholengemeenschap: Frans Boer.
 • Willem van Oranje College, Willem van Oranje Onderwijsgroep: Theo van Tilborg.
 • School & bedrijf: Wilma Yard – van der Stelt


Klik hier voor meer info

Klik hier voor de video

 

STO GOAL Workshop

Ze weten ons te vinden!

Een paar jaar geleden stonden we voor een bijzondere uitdaging; per jaar c.a. 120 basisscholen bereiken met onze techniekpromotielessen. Deze scholen bevinden zich in de regio Gorinchem-Altena. Wij zijn ambitie 5 van STO-GOAL.

Hoe ga je te werk? Mailtje sturen? Bellen? Langs gaan met de vraag of we alsjeblieft een gastles mogen komen geven?

Als snel kwamen we op internet een reserveringsprogramma tegen. In dit programma konden we onze beschikbare lessen plaatsen waarop een basisschool zich kon inschrijven.
In het begin was dit best spannend, gaat een basisschool dit doen? Of moesten we dit op een andere manier aanpakken?

Toch kwamen er na één weekje wat aanmeldingen binnen, en na twee weken was er 80% gereserveerd. U raad het al, een week later waren we volgeboekt.

Daar krijg je veel energie van!

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en hebben we een geweldige tijd achter de rug met veel enthousiaste leerlingen en leerkrachten die de techniekpromotielessen helemaal geweldig vinden! Ook wij hebben natuurlijk te maken gehad met corona waarbij we iets minder techniekpromotielessen konden geven, maar dit jaar hebben we ontdekt dat ze ons weer weten te vinden. Na het versturen van de uitnodigingen (tot de kerstvakantie) waren we binnen 3 dagen volgeboekt! Dit gegeven laat ons zien hoe waardevol basisscholen de techniekpromotielessen vinden.

Inmiddels zijn onze techniekpromotielessen flink uitgebreid, ook voor de groepen 5 en 6.

Momenteel maken we de volgende werkstukjes;

 • Robot
 • Snelle auto
 • Seinmiddel
 • Lantaarn
 • Molen
 • Vuurtoren
 • Snelle boot
 • Bibberbeestje
 • Boogbrug
 • Zenuwspiraal
 • Ventilator met bimetaal
 • Heftruck

Daarnaast zijn we ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkstukjes voor de groepen 3 en 4 zoals een Kluisje, Pennenbakje, Waterpompje e.a.

Ook dit jaar hebben we erg veel zin in het geven van techniekpromotielessen voor,- en op de basisscholen in regio Gorinchem-Altena!

Voor meer informatie kijk op onze website.

Peter-Paul Krijgsman

De zoektocht naar een passend werkstuk

Voor mijn eerste werkstuk heb ik gekozen voor de ventilator met een bimetalen schakelaar wat de leerlingen in ongeveer 3 uur konden maken. Het is een werkstukje waarbij een waxinelichtje het bimetaal verwarmd waardoor de ventilator gaat draaien en het vlammetje uitblaast. Aan bod komt de stroomkring, bimetaal, monteren, solderen en het omgaan met verschillende gereedschappen. Omdat je tijd beperkt is moet een en ander prefab meegenomen worden om het in de beschikbare tijd te kunnen maken. Op een paar basisscholen is het werkstuk uitgeprobeerd en in de werkgroep is feedback gegeven. Leerlingen zijn enthousiast over dit werkstuk waarbij ze met gereedschap een eigen product maken. Het eerste jaar heb ik veel van deze lessen gegeven.

In onze werkgroep hebben wij nagedacht hoe wij leerlingen langer met techniek bezig kunnen laten zijn en de leerkracht hiermee kunnen ondersteunen. Bij de lessen van groep 7 en 8 komen wij in de klas en sommige leerkrachten doen dan mee, maar lang niet allemaal. Het valt niet mee om als leerkracht een techniekles te geven. Besloten werd om voor groep 5 en 6 een opdracht te maken aan de hand van 7 stappen. Leerkrachten kunnen uitleg krijgen over de 7 stappen. Bij stap 5 komt een docent van de werkgroep het werkstuk maken en kan de leerkracht de laatste stappen afronden.

       

In een filmpje zag ik een robot die in de bediening van een restaurant ingezet werd. Dat bracht mij op het idee om een robot te laten bedienen in een verpleeghuis. Leerlingen van groep 5 en 6 mogen hun eigen robot ontwerpen en maken. Bij stap 5 kom ik naar de school en gaan de leerlingen een robot programmeren. Ik heb een plattegrond gemaakt van een verpleeghuis waarin kamers zijn getekend en een keuken. De leerlingen krijgen de opdracht om een ontbijt te brengen vanuit de keuken naar de bewoner en weer terug. Een andere opdracht is dat dezelfde robot een tuin moet maaien waarin een zwembad en bomen staan.
Ook dit idee is eerst in de STO groep besproken en er zijn de opdrachten bijgeschaafd. Daarna is de les uitgeprobeerd bij verschillende basisscholen en de input daarvan is meegenomen.Inmiddels ben ik bezig om een werkstuk te ontwikkelen voor groep 3 en 4. Mijn eerste idee was om een robothand te maken, maar dat is lastig voor deze doelgroep. Je hebt maar drie uur de tijd om het werkstukje te maken. Nu wordt het waarschijnlijk een kruiwagen met daarbij de uitleg over hefbomen. Als het prototype gemaakt is bespreken we dit in de STO groep en gaan we dit weer uitproberen op een basisschool.
Werkstukken ontwikkelen voor de bassischool een uitdagende, leuke klus!Theo van Tilborg (docent Willem van Oranje College)
Werkgroep Techniekpromotie op de basisscholen Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena.

 

     

Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 op woensdag 6 oktober a.s.

De werkgroep Techniek op de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena heeft vorig schooljaar technieklessen verzorgd voor groep 7 en 8 en gaat nu ook starten met ‘Technieklessen op de basisschool voor groep 5 en 6’.

Op woensdagmiddag 6 oktober 2021 vanaf 14.30 uur wordt er een workshopmiddag gehouden voor leerkrachten van groep 5 en 6 waarin werkstukjes worden gemaakt en de theorie (methodisch ontwerpen in 7 stappen) toegelicht wordt.

Voor deze bijeenkomst zijn we te gast bij Van Wijngaarden Groothandel B.V. en Super Safe Bedrijfskleding B.V. in Sliedrecht. De basisscholen hebben hierover bericht ontvangen. Inschrijving gaat via de website van School & Bedrijf.

Door samen te werken aan professionalisering, willen we de techniek in deze regio naar een hoger niveau tillen. We zien uit naar een gezellige en leerzame techniekmiddag.

Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 basisscholen

Voor leerkrachten groep 5 en 6 organiseren we een workshopmiddag, toegespitst op het uitzetten van deze technieklessen volgens het methodisch ontwerpen in 7 stappen. Kijk alvast naar de website.

De werkgroep maakt samen met de leerkrachten de betreffende werkstukken, dus het is erg leerzaam om deze middag bij te wonen.

De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 6 oktober 2021 op locatie ‘Van Wijngaarden / Super Safe’ in Sliedrecht. De basisscholen en leerkrachten van groep 5 en 6 worden nog nader geïnformeerd.

Techniek op de basisscholen STO Gorinchem – Altena

Begin 2020 is de werkgroep gestart met het uitzetten van de technieklessen voor groep 7 en 8 bij de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs in de regio. De afgelopen maanden hebben ze zich daarnaast bezig gehouden met het ontwerpen van nieuwe technieklessen voor groep 5 en 6. Hiervoor is recent een pilot uitgezet. Na de zomervakantie gaan ze ook deze lessen aanbieden. Hierover krijgen de basisscholen nog nader bericht.

De 7 werelden van techniek voor techniekverwante scholen

Op 17 juni 2021 zijn de techniekverwante scholen uit programmalijn 6 bij elkaar gekomen om zich te laten inspireren voor LOB en kiezen voor techniek.

Een van de mijlpalen in de programmalijn is het bevorderen van de uitstroom van leerlingen naar technische en technologische opleidingen op niveau 4.

In een vooroverleg met de werkgroep was de vraag naar boven gekomen: hoe begeleiden we dat ‘kiezen voor techniek’ eigenlijk, hoe doen we dat in ons LOB -programma en hoe kunnen we dat verbeteren?

Samen met de regiocontactpersoon van JetNet-TechNet, Tirza de Jong, hebben we een inspiratiemiddag georganiseerd met twee workshops. Beide workshops sluiten op elkaar aan en geven een goed beeld van wat tegenwoordig komt kijken bij het bevorderen van keuzes voor techniek. De deelnemers – decanen en docenten van de scholen – hebben kennisgemaakt met de 7 werelden van techniek en hoe je die kunt gebruiken in vaklessen en LOB om leerlingen meer bewust te maken van waar techniek om hen heen is. Door dit toe te passen in lessen, kun je leerlingen beter leren kijken naar wat allemaal ‘techniek en technologie’ in hun omgeving is en hoe zij zich ertoe verhouden.
In de tweede workshop hebben de scholen kennisgemaakt met de zogenaamde BètaTechmentality-typering die uit onderzoek van JetNet-TechNet is gekomen. Een eenvoudig testje levert inzicht op welk type je bent. Je vindt het testje hier. Welke type leerlingen zijn er als het gaat om keuzes en kijk op techniek en hoe kun je deze verschillende types aanspreken door LOB- en lesactiviteiten met techniek? Hoe kun je bijvoorbeeld een gastles zo organiseren dat ook leerlingen die ogenschijnlijk minder met techniek hebben, toch geïnteresseerd kunnen raken?

De workshops werden gegeven door twee heel enthousiaste en doorgewinterde trainers die met een aantal praktische oefeningen de groep hebben weten te stimuleren om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan in de eigen school. Eerste stap is om deze informatie binnen de eigen school te delen, uit te gaan dragen en met collega’s na te gaan denken over verbeteringen in de eigen aanpak. De praktische opdrachten in de workshops geven in ieder geval al wat handvaten om de inzichten te verwerken in praktische (LOB) opdrachten voor leerlingen en de koppeling met bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken (of gastlessen) en stages.
De inspiratiemiddag was een mooie opmaat om hiermee in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan. Tijdens de middag is bovendien gebleken dat het platform van JetNet-TechNet meer voor STO en de programmalijn zou kunnen betekenen, dus we hebben hiermee een hopelijk vruchtbare samenwerking opgestart. Dit smaakt naar meer!

10 maart: webinar over samenwerking met het primair onderwijs

Webinar over samenwerking met het primair onderwijs
Datum: woensdag 10 maart 2021
Tijd: 15.00 uur

Dit webinar in de serie Sterk Techniekonderwijs LIVE zal in het teken staan van Samenwerking met het primair onderwijs. Vrijwel alle STO-regio’s besteden aandacht aan het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek en technologie. Er zijn veel verschillende manieren om dit vorm te geven. Aan de hand van twee voorbeelden worden succesfactoren voor samenwerking met het PO besproken.

Aanmelden voor het webinar.

Doelwaarts mars!

Onze STO-regio heeft de leuke naam ‘STO-GOAL’ gekozen. Het initiaalwoord ‘GOAL’ staat daarbij voor Gorinchem & Altena, verwijzend naar de gemeenten waar de vier aanvragende scholen met een technisch vmbo gevestigd zijn. Als bestuurder van Stichting CVO-AV en als bestuurlijk penvoerder van deze STO-regio vind ik dat de naam niet doeltreffender gekozen had kunnen worden. Ik zie dat de inzet van deze middelen echt hun doel raken. Ik zie in de scholen niet alleen dat de middelen doelbewust en doelgericht worden ingezet, maar juist ook dat de manier waarop dit georganiseerd is past bij de bredere bedoeling van STO: samen een sterke techniekregio vormen.

Volgens mij hebben we dat slim gedaan. Enerzijds zie ik dat bestaande programma’s verder doorontwikkeld worden. Anderzijds worden nieuwe doelen bepaald. Vooral nu blijkt hoe fijn die combinatie is. De start van de uitvoering van STO is zo’n beetje samengevallen met het begin van de corona-crisis. Uiteraard hebben we ook bij de uitwerking van onze STO plannen daar last van gehad. En nog steeds. Het doelgemiddelde ligt bij sommige programma’s iets lager dan vooraf bedacht. Vooral nieuwe programma’s van de grond af opbouwen is moeilijker in een tijd waarin we meer afstand van elkaar moeten houden. Wat fijn dat we in deze regio dan al bestaande structuren hebben waar de basis al van staat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de doelgroep van het basisonderwijs. Het doelgroepbereik is tijdens de lockdown natuurlijk even wat minder, maar er zijn al heel wat basisscholen bezocht en ik heb al veel filmpjes langs zien komen van enthousiaste kinderen en mooie werkstukjes.

Ik hoor dat de werkgroepen goed bemenst zijn, dat men elkaar weet te vinden, dat er steeds meer enthousiasme ontstaat. Collega’s van verschillende scholen gaan met elkaar op pad. Overleggen verlopen constructief en er is brede bereidheid om met elkaar mee te denken. Dat zijn de doelpalen die het stevige raamwerk zijn voor de komende jaren.

“Als STO-GOAL geven we techniekonderwijs een flinke zet” staat er op de website. Misschien zijn we het eerste jaar minder ver gekomen dan we hoopten, maar een zet in de goede richting is het zeer zeker geweest. Dat geeft vertrouwen voor de komende 3 jaar die we nog te gaan hebben. En dat is nog maar het begin, want de STO-middelen zijn geen subsidie, maar hebben een structureel karakter. Daarom: die doelen, die halen wij wel! Als de basis staat, dan kunnen we de doellat in de toekomst misschien nog wel hoger leggen.

Henri van Breugel
Voorzitter College van Bestuur
Stichting CVO-AV

Henri van Breugel