Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 op woensdag 6 oktober a.s.

De werkgroep Techniek op de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena heeft vorig schooljaar technieklessen verzorgd voor groep 7 en 8 en gaat nu ook starten met ‘Technieklessen op de basisschool voor groep 5 en 6’.

Op woensdagmiddag 6 oktober 2021 vanaf 14.30 uur wordt er een workshopmiddag gehouden voor leerkrachten van groep 5 en 6 waarin werkstukjes worden gemaakt en de theorie (methodisch ontwerpen in 7 stappen) toegelicht wordt.

Voor deze bijeenkomst zijn we te gast bij Van Wijngaarden Groothandel B.V. en Super Safe Bedrijfskleding B.V. in Sliedrecht. De basisscholen hebben hierover bericht ontvangen. Inschrijving gaat via de website van School & Bedrijf.

Door samen te werken aan professionalisering, willen we de techniek in deze regio naar een hoger niveau tillen. We zien uit naar een gezellige en leerzame techniekmiddag.

Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 basisscholen

Voor leerkrachten groep 5 en 6 organiseren we een workshopmiddag, toegespitst op het uitzetten van deze technieklessen volgens het methodisch ontwerpen in 7 stappen. Kijk alvast naar de website.

De werkgroep maakt samen met de leerkrachten de betreffende werkstukken, dus het is erg leerzaam om deze middag bij te wonen.

De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 6 oktober 2021 op locatie ‘Van Wijngaarden / Super Safe’ in Sliedrecht. De basisscholen en leerkrachten van groep 5 en 6 worden nog nader geïnformeerd.

Techniek op de basisscholen STO Gorinchem – Altena

Begin 2020 is de werkgroep gestart met het uitzetten van de technieklessen voor groep 7 en 8 bij de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs in de regio. De afgelopen maanden hebben ze zich daarnaast bezig gehouden met het ontwerpen van nieuwe technieklessen voor groep 5 en 6. Hiervoor is recent een pilot uitgezet. Na de zomervakantie gaan ze ook deze lessen aanbieden. Hierover krijgen de basisscholen nog nader bericht.

De 7 werelden van techniek voor techniekverwante scholen

Op 17 juni 2021 zijn de techniekverwante scholen uit programmalijn 6 bij elkaar gekomen om zich te laten inspireren voor LOB en kiezen voor techniek.

Een van de mijlpalen in de programmalijn is het bevorderen van de uitstroom van leerlingen naar technische en technologische opleidingen op niveau 4.

In een vooroverleg met de werkgroep was de vraag naar boven gekomen: hoe begeleiden we dat ‘kiezen voor techniek’ eigenlijk, hoe doen we dat in ons LOB -programma en hoe kunnen we dat verbeteren?

Samen met de regiocontactpersoon van JetNet-TechNet, Tirza de Jong, hebben we een inspiratiemiddag georganiseerd met twee workshops. Beide workshops sluiten op elkaar aan en geven een goed beeld van wat tegenwoordig komt kijken bij het bevorderen van keuzes voor techniek. De deelnemers – decanen en docenten van de scholen – hebben kennisgemaakt met de 7 werelden van techniek en hoe je die kunt gebruiken in vaklessen en LOB om leerlingen meer bewust te maken van waar techniek om hen heen is. Door dit toe te passen in lessen, kun je leerlingen beter leren kijken naar wat allemaal ‘techniek en technologie’ in hun omgeving is en hoe zij zich ertoe verhouden.
In de tweede workshop hebben de scholen kennisgemaakt met de zogenaamde BètaTechmentality-typering die uit onderzoek van JetNet-TechNet is gekomen. Een eenvoudig testje levert inzicht op welk type je bent. Je vindt het testje hier. Welke type leerlingen zijn er als het gaat om keuzes en kijk op techniek en hoe kun je deze verschillende types aanspreken door LOB- en lesactiviteiten met techniek? Hoe kun je bijvoorbeeld een gastles zo organiseren dat ook leerlingen die ogenschijnlijk minder met techniek hebben, toch geïnteresseerd kunnen raken?

De workshops werden gegeven door twee heel enthousiaste en doorgewinterde trainers die met een aantal praktische oefeningen de groep hebben weten te stimuleren om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan in de eigen school. Eerste stap is om deze informatie binnen de eigen school te delen, uit te gaan dragen en met collega’s na te gaan denken over verbeteringen in de eigen aanpak. De praktische opdrachten in de workshops geven in ieder geval al wat handvaten om de inzichten te verwerken in praktische (LOB) opdrachten voor leerlingen en de koppeling met bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken (of gastlessen) en stages.
De inspiratiemiddag was een mooie opmaat om hiermee in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan. Tijdens de middag is bovendien gebleken dat het platform van JetNet-TechNet meer voor STO en de programmalijn zou kunnen betekenen, dus we hebben hiermee een hopelijk vruchtbare samenwerking opgestart. Dit smaakt naar meer!

10 maart: webinar over samenwerking met het primair onderwijs

Webinar over samenwerking met het primair onderwijs
Datum: woensdag 10 maart 2021
Tijd: 15.00 uur

Dit webinar in de serie Sterk Techniekonderwijs LIVE zal in het teken staan van Samenwerking met het primair onderwijs. Vrijwel alle STO-regio’s besteden aandacht aan het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek en technologie. Er zijn veel verschillende manieren om dit vorm te geven. Aan de hand van twee voorbeelden worden succesfactoren voor samenwerking met het PO besproken.

Aanmelden voor het webinar.

Nieuwsbrief STO-GOAL januari 2021

Er is weer een nieuwsbrief uit van STO-GOAL. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Op de hoogte blijven van het nieuws over STO-GOAL? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief. (scrol naar beneden op de pagina)

Doelwaarts mars!

Onze STO-regio heeft de leuke naam ‘STO-GOAL’ gekozen. Het initiaalwoord ‘GOAL’ staat daarbij voor Gorinchem & Altena, verwijzend naar de gemeenten waar de vier aanvragende scholen met een technisch vmbo gevestigd zijn. Als bestuurder van Stichting CVO-AV en als bestuurlijk penvoerder van deze STO-regio vind ik dat de naam niet doeltreffender gekozen had kunnen worden. Ik zie dat de inzet van deze middelen echt hun doel raken. Ik zie in de scholen niet alleen dat de middelen doelbewust en doelgericht worden ingezet, maar juist ook dat de manier waarop dit georganiseerd is past bij de bredere bedoeling van STO: samen een sterke techniekregio vormen.

Volgens mij hebben we dat slim gedaan. Enerzijds zie ik dat bestaande programma’s verder doorontwikkeld worden. Anderzijds worden nieuwe doelen bepaald. Vooral nu blijkt hoe fijn die combinatie is. De start van de uitvoering van STO is zo’n beetje samengevallen met het begin van de corona-crisis. Uiteraard hebben we ook bij de uitwerking van onze STO plannen daar last van gehad. En nog steeds. Het doelgemiddelde ligt bij sommige programma’s iets lager dan vooraf bedacht. Vooral nieuwe programma’s van de grond af opbouwen is moeilijker in een tijd waarin we meer afstand van elkaar moeten houden. Wat fijn dat we in deze regio dan al bestaande structuren hebben waar de basis al van staat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de doelgroep van het basisonderwijs. Het doelgroepbereik is tijdens de lockdown natuurlijk even wat minder, maar er zijn al heel wat basisscholen bezocht en ik heb al veel filmpjes langs zien komen van enthousiaste kinderen en mooie werkstukjes.

Ik hoor dat de werkgroepen goed bemenst zijn, dat men elkaar weet te vinden, dat er steeds meer enthousiasme ontstaat. Collega’s van verschillende scholen gaan met elkaar op pad. Overleggen verlopen constructief en er is brede bereidheid om met elkaar mee te denken. Dat zijn de doelpalen die het stevige raamwerk zijn voor de komende jaren.

“Als STO-GOAL geven we techniekonderwijs een flinke zet” staat er op de website. Misschien zijn we het eerste jaar minder ver gekomen dan we hoopten, maar een zet in de goede richting is het zeer zeker geweest. Dat geeft vertrouwen voor de komende 3 jaar die we nog te gaan hebben. En dat is nog maar het begin, want de STO-middelen zijn geen subsidie, maar hebben een structureel karakter. Daarom: die doelen, die halen wij wel! Als de basis staat, dan kunnen we de doellat in de toekomst misschien nog wel hoger leggen.

Henri van Breugel
Voorzitter College van Bestuur
Stichting CVO-AV

Henri van Breugel

Sterk Techniekonderwijs @Omnia College Gorinchem

Wat een geweldige vooruitgang voor onze regio en onze leerlingen! Dankzij de intensieve samenwerking met onze STO-scholen en het netwerk van bedrijven om ons heen, bouwen we samen aan toekomstgericht, innovatief techniekonderwijs. Hieronder onze high five, vijf voorbeelden van succes op en om ons Omnia College.

 1. SmartLab
  In twee jaar tijd hebben we een heel nieuw SmartLab gebouwd met techniek waar we vroeger alleen maar van konden dromen: CNC-simulatoren, Cobots, virtueel lassen, huis van de toekomst met domotica en duurzame energie… Deze kleurrijke, high tech praktijkruimte maakt het profiel Produceren, Installeren & Energie heel aantrekkelijk en zo stromen er steeds meer leerlingen door naar de opleiding Smart Technology bij onze partner Da Vinci College.
 2. Samenwerking met Da Vinci College
  Ontwikkelen doen we graag samen met partners uit de regio. Sinds STO detacheren we personeel van Da Vinci College. Nieuwe collega Jaap ontwikkelt doorlopende leerlijnen voor het profiel BWI en collega Bas bouwt mee aan het SmartLab. Zo delen we kennis en laten we de leeromgevingen goed op elkaar aansluiten. Voor leerlingen wordt de overstap vmbo-mbo zo ook steeds makkelijker. Ze zien waar ze naar toe kunnen groeien en raken al op Omnia vertrouwd met hun vervolgopleiding.
 3. Professionalisering personeel
  Deze nieuwe ontwikkelingen en technologie dagen ook ons team uit. We scholen ons dus in het installeren van warmtepompen en het gebruik van Cobots en CNC-simulatie, maar ook in nieuwe didactiek. We werken nu in een online omgeving en steeds meer op basis van projecten.
 4. Profilering op de basisscholen
  Onze Ahmed zit in het team dat op de basisscholen technieklessen geeft. We hebben intussen een enorme groep scholen die we bezoeken en ook dat materiaal maakt techniek toegankelijk. Mooi om te zien hoe deze jonge kinderen al vroeg kennismaken met techniek. Ook in onze KlusKlas in het Bouw- en SmartLab zien we dat tieners steeds enthousiaster raken voor onze projecten.
 5. BouwLab
  Ons BouwLab is de volgende grote innovatie. Het oude lokaal is flink opgeruimd en nu richten we het opnieuw in. We kiezen voor een holistische benadering van alle opdrachten in het PTA. Straks bouwen leerlingen in teams een huisje op ooghoogte waar ze alle vmbo-technieken direct toepassen. Dank aan de collega’s van Bouwmensen die ons helpen bij zowel de ontwikkeling van de visie als de verbouwing.

De kracht van samenwerken is op Omnia College dus heel goed zichtbaar. We werken met elkaar keihard aan deze ontwikkelingen en we zijn trots dat we op deze manier mogen bijdragen aan deze regionale groei.

Marieke van den Berg
Directeur Omnia College

 

 

 

 

 

Technieklessen voor basisschoolleerlingen

De werkgroep Programmalijn 5 Technologielessen voor basisschoolleerlingen heeft op twee basisscholen een proefles gegeven aan kleuters. De kleuters mochten naar eigen inzicht een robot maken en deze kleuren en versieren. Sommige kleuters maakten een robothond of een rups. Heel boeiend – ook voor de werkgroep – om de creativiteit en technische inzichten te ontdekken van deze doelgroep.

Nieuwe materialen op de afdeling Metaal van Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Metaal heeft een aantal nieuwe machines die dit schooljaar in gebruik genomen zijn. Deze onderwijsmiddelen konden worden aangeschaft door gelden uit STO, Sterk Techniek Onderwijs.

De afdeling schafte onder meer twee nieuwe draaibanken aan. Deze draaibanken zijn een stuk veiliger dan de draaibanken die we eerst hadden. De leerlingen hebben betere verlichting op hun werk, waardoor ze beter zien wat ze aan het doen zijn. Door de beschermkap die op de draaibank zit, kan er nooit per ongeluk iets losschieten.

In het laslokaal werd een MIG-lasmachine toegevoegd aan het arsenaal. Hiermee kan zowel aluminium als roestvrijstaal worden gelast. Door deze machine kunnen leerlingen dus met veel meer verschillende soorten materiaal leren lassen!

Daarnaast zijn er een nieuwe zetbank en een nieuwe kantbank aangeschaft. De leerlingen op Gilde Vakcollege Techniek leren met beide werken. Leerlingen leren zowel met de hand zetten op de zetbank als het machinaal omzetten van plaatmateriaal; kanten. Momenteel wordt er hard gewerkt om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen voor de kantbank. De kantbank biedt veel meer mogelijkheden dan een reguliere zetbank, waardoor de leerlingen dus nog meer vaardigheden kunnen opdoen.

Een andere aanwinst is de magnetische kernboormachine; hiermee kun je gaten in staal frezen. Deze kernboormachine kan je los gebruiken, in tegenstelling tot een kolomboormachine, waardoor je veel groter materiaal kunt boren en frezen.
De afdeling metaal is onderdeel van het techniekprofiel PIE: Produceren, Installeren en Energie. Metaal belichaamt het ‘produceren’ uit dit profiel.

Nieuwe materialen Metaal van Gilde Vakcollege Techniek