Organisatie

Hoe ziet de organisatie van STO-GOAL eruit? Wie zijn de deelnemers en hoe wordt het project georganiseerd? Lees hier over de organisatie.

STO landelijk

Wie zijn de partners van STO-GOAL?

Verschillende scholen in de regio doen mee met Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem e.o. Daarnaast is ook het bedrijfsleven in de regio Gorinchem betrokken bij STO-GOAL.

Scholen met een vmbo-aanbod in de sector techniek:

Vmbo-scholen met een tl(mavo)-afdeling en techniekverwante vmbo-scholen:

Mbo:

Waar vindt u onze partners?

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Gorinchem

Gilde Vakcollege Techniek
Omnia College
Gomarus Scholengemeenschap
Uilenhof
Fortes Lyceum

2

Wijk en Aalburg

Willem van Oranje College

3

Leerdam

De Joost
Het Heerenlanden

4

Hardinxveld-Giessendam

Calvijn

5

Sleeuwijk

Schans

6

Andel

Prinsentuin

7

Ottoland

Wellant Christelijk vmbo De Bossekamp

8

Dordrecht

ROC Da Vinci College

Bedrijfsleven

Het huidige onderwijsaanbod van de scholen richt zich op verschillende techniek aspecten van de techniek, met een focus op vakmanschap. Het aanbod is goed te noemen voor de huidige technieken en onderwerpen. Er is echter een impuls nodig op het gebied van nieuwe technieken en apparatuur. Aangezien de innovaties in de techniek razendsnel gaan, gaan de samenwerkende scholen niet alleen het huidige onderwijsaanbod updaten, maar ook samen met het bedrijfsleven een aanpak ontwikkelen voor het volgen en implementeren van nieuwe technieken in het aanbod, zodat het ook in de toekomst up to date blijft.

Dit betekent het ontstaan van een sterke kennisdeling met het bedrijfsleven en dat de partners, zowel onderwijs als bedrijfsleven, continu sensitief zijn op ontwikkelingen (middels periodiek onderzoek) en samen nadenken én mogelijkheden voor leerlingen organiseren om ervaringen op te doen met techniek/technologie om daarmee een loopbaanperspectief te realiseren naar de techniek.

Stichting Wetech is de bedrijvenkring van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem en het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg en is daarmee intensief betrokken bij ruim 75% van de techniekleerlingen in de regio.

Stichting Wetech bestaat uit meer dan 200 regionale deelnemers met specialismen in verschillende technische sectoren. De leden van Stichting Wetech vertegenwoordigen ruim 75% van de bedrijven in de regio. De stichting speelt al jaren een belangrijke rol in het vormgeven van het techniekonderwijs bij de genoemde vakcolleges. Dit om enerzijds, binnen de kaders van de onderwijswetgeving, de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven optimaal af te stemmen op het onderwijs en anderzijds om mede verantwoordelijkheid te dragen voor het goed opleiden van technisch talent waarbij vakmanschap centraal staat.

Zo is de vernieuwing van het beroepsgerichte programma in het vmbo samen met de deelnemers van Wetech vormgegeven. Dit heeft geleid tot specifieke op de regio afgestemde leerlijnen en een aanpassing van het vakgerichte programma in de onderbouw. Ook de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo zijn op grond van de vraagarticulatie van en in samenwerking met de deelnemers van Wetech tot stand gekomen evenals de ontwikkeling van de techniekhavo.

De kracht van Stichting Wetech is dat de deelnemers elkaar aanspreken op de kwaliteit van de begeleiding die aan de leerlingen gegeven wordt tijdens bijvoorbeeld stages (vmbo) en leerwerkbanen (mbo). De bedrijven van Stichting Wetech garanderen kwalitatief goede stage- en leerwerkplaatsen. Deelnemers worden echter bijvoorbeeld ook ingezet bij het voeren van sollicitatiegesprekken met leerlingen voor hun mondeling tentamen. Ook ontvangen de scholen regelmatig materiele schenkingen van Wetech (machines, gebruiksmaterialen). Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Middels Stichting Wetech is er sprake van geïntegreerd opleiden. Scholen en het bedrijfsleven weten zich beiden verantwoordelijk voor kwalitatief goed technisch onderwijs.

Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een regionaal samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheden met als doel een optimale afstemming op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

School & Bedrijf is het loket voor onderwijs en ondernemers om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken. In de regio is het de enige onafhankelijke instantie ter bevordering van een optimale aansluiting en informatie-overdracht over nieuwe ontwikkelingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De stichting is tevens gesprekspartner voor externe organisaties, zoals bedrijvenkringen, werkgeversorganisaties, Ambtelijk Overleg Arbeidsregio, het Regionaal Arbeids-marktplatform (RAP), Top Techniek in Bedrijf en Techniek Talent. School & Bedrijf is daarnaast van oudsher de organisatie(deskundige) die zich in de regio bezighoudt met onder andere techniekpromotie binnen het onderwijs, zowel in het primair, het voortgezet, het middelbaar beroeps als in het hoger beroepsonderwijs. De missie van School & Bedrijf luidt: ‘Jongeren op alle niveaus goed voorbereiden op de arbeidsmarkt’.