Regiovisie en activiteitenplan

De regiovisie en het activiteitenplan (PDF) vormen de basis van de hele ontwikkeling van STO Gorinchem/Altena. Naast de overkoepelende ambitie van samenwerken en kennisdelen hebben de partners 6 ambities geformuleerd, die geconcretiseerd zijn in 6 programmalijnen.