Even voorstellen: de programmalijn-leiders

Klik op de link voor informatie over de programmalijn-leider.

  • Ronald Numan, Programmalijn 1 Basis op orde
  • Janneke Waas, Programmalijn 2 Uitbreiden en versterken onderwijsaanbod vmbo en de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
  • Leo Dane, Programmalijn 3 Hotspots
  • Gerard van de Wege, Programmalijn 4 Professionalisering van docenten
  • Aart Verburg, Programmalijn 5 Technologielessen voor basisschoolleerlingen
  • Els van Osch, Programmalijn 6 Ondersteuning techniekverwante vmbo-scholen
  • Keimpe de Heer, Programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden