Leo Dane, Programmalijn 3 Hotspots

Ik ben programmalijnleider van ambitie 3: de partners creëren voor eind 2023 tenminste vier innovatieve hotspots, waar leerlingen leren door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven.

Wat zijn hotspots?
Een hotspot is een fysieke technische leerwerkomgeving met praktijkopdrachten van bedrijven met bijpassend lesmateriaal. We willen de expertise, vakmanschap en innovatie van het bedrijfsleven slim inzetten voor het technische vmbo. Het bedrijfswerkplekleren noemen we Hotspots.

Wat is het doel?

  • Pilot Hotspot start september 2021
  • Drietal hotspots realiseren in de regio
  • Samenwerking en kennisdeling met bedrijfsleven.

Ik hoop samen met mijn werkgroep een drietal hotspots te realiseren in de komende periode. Om toekomstbestendig, hoogwaardig technisch onderwijs te bieden is samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk! Daar wil ik me graag voor inzetten. Vanuit het bedrijfsleven is hier veel vraag naar en het is dan ook zaak om daar in het vmbo al mogelijkheden voor te bieden.

Samenstelling van de werkgroep

  • Teun van Sligtenhorst, Gomarus Scholengemeenschap
  • Gert-Jan de Winter, Omnia College
  • Arno Gijben en Alwin Strijk, Willem van Oranje College

Leo Dane