Teunis Klijn

Als programmalijn leider van programmalijn 4 en als docent BWI hecht ik veel waarde aan het voortdurende proces van kennisontwikkeling bij docenten. Innovaties in de technische sector volgen zich razendsnel op en wij moeten hier vanuit het onderwijs ook kort opzitten. Persoonlijk beschouw ik mijn achtergrond in het bedrijfsleven als een voordeel. Er bestaat een duidelijke kloof tussen wat er op scholen wordt onderwezen en wat er in de praktijk gebeurt. Deze kloof is begrijpelijk, omdat er altijd enige vertraging is. Echter, soms is deze kloof best groot. Zowel wij van STO Goal als ook de bedrijven streven ernaar om deze kloof te overbruggen.

We krijgen inmiddels regelmatig terugkoppeling van bedrijven dat ze onder de indruk zijn van de kennis die leerlingen al hebben en hoe deze aansluit bij de praktijk.

Dit is voordelig voor alle betrokkenen, en we streven ernaar om deze aansluiting steeds verder te optimaliseren. Ik geloof dat we op de goede weg zijn in dit opzicht. Dit vormt eigenlijk de kern van al onze inspanningenbij professionalisering.