Hotspot Koudetechniek gaat van start!

Binnenkort start de Hotspot Koudetechniek, een samenwerking met 8 bedrijven.

Zo starten we o.a. bij de firma’s Schilt Airconditioning en Paans Duurzame Installatietechniek in Meerkerk.

Vanuit STO-GOAL (Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem en Altena) en NVKL zijn we benaderd om als bedrijven een Hotspot koudetechniek te verzorgen aan vierdejaars leerlingen voor de vmbo techniekscholen. De leerlingen die de PIE-richting (Produceren, Installeren, Energie) volgen, doen in het vierde jaar mee aan het keuzevak duurzaam. Onderdeel van dit vak is ook koude-/klimaattechniek.

Dit betekent dat deze leerlingen tijdens het schooljaar een aantal keer verdiepende praktijkopdrachten bij bedrijven gaan doen, aanvullend op de theorie die zij op school krijgen.

Dit doen zij door een (halve) dag naar een bedrijf in de regio te gaan waarin zij werken aan een zo realistisch mogelijke opdracht die hen een beeld van de praktijk moet geven. De leerlingen voeren de opdracht uit onder begeleiding van een monteur van het bedrijf.

Mooi is ook dat Kees Smit van Dalemburgh Inspectie de theorie op school komt geven aan deze leerlingen!

Op 30 maart a.s. mogen wij de eerste gastlessen verzorgen.

Bij Schilt Airconditioning gaan de leerlingen volgens F-gassenverordening handelingen uitvoeren (afpersen, vacumeren en vullen) aan een airconditioninginstallatie in onze Aircademy. Daarnaast hebben we een (STEK) trainingsmachine staan waar verschillende storingen ingebouwd kunnen worden, die de leerlingen dan d.m.v. metingen moeten opzoeken en proberen op te lossen.

Bij de firma Paans gaan de leerlingen leidingen monteren met behulp van knelkoppelingen, hard solderen onder stikstof flow. Ook staan in de showrooms diverse opstellingen van verschillende warmtepompen waar de leerlingen uitleg over krijgen.

Wij als ‘buren’ investeren al enkele jaren in leerlingen door stageplekken en BBL-opleidingen aan te bieden aan jongeren. Door de jongeren een goede leerzame stageplek aan te bieden, hebben we al diverse nieuwe collega’s mogen verwelkomen die dan een BBL-opleiding gaan volgen.

We kijken uit naar deze vruchtbare samenwerking met STO om leerlingen enthousiast te maken voor het vak koude-/klimaattechniek.

Namens Schilt Airconditioning: Arianne Heinenberg en Peter Druijff

Namens Paans: Merel van Dijk en Danny den Breejen

Samenwerkende bedrijven:

Schilt Airconditioning, Paans Duurzame Installatietechniek, Klimaatservice Holland, A. ‘t Lam Koeltechniek, Aarts Koeltechniek, De Laat Koeltechniek en Dalemburgh Inspectie en de brancheorganisatie NVKL.

 

Even voorstellen.. Peter Vink!

Mijn naam is Peter Vink en ik ben sinds 2021 verbonden als instructeur aan Gilde. Dat ik al jaren met techniek bezig ben, blijkt wel dat ik 40 jaar geleden ook al heb gekozen voor Gilde, zei het toen als leerling. Na jaren te hebben gewerkt in de bouwsector en het plannen van onderhoud aan gebouwen in de zorg, was het een mooie nieuwe uitdaging om kennis over
te brengen aan een nieuwe generatie. De leerlingen welke nu op het gilde les ontvangen hebben al de bewuste keuze gemaakt voor techniek, maar sinds dit leerjaar ontvang ik samen met mijn collega Aart Verburg iedere vrijdagmorgen ook leerlingen uit groep 7 en 8 van diverse bassischolen uit de regio.

Ik vind het geweldig om deze jongens en meiden kennis te laten maken met de term “Wat is Techniek”. Na een intro met een filmpje en uitleg over wat precies allemaal techniek is,
gaan we met deze kinderen aan de slag om een snelle boot te maken. Het is prachtig om te zien hoe de groep met elkaar aan de slag gaat en je soms verbaast staat dat er best veel kinderen zijn die bepaalde technieken snel oppakken en handig zijn met de diverse gereedschappen

Ook doen we altijd een rondleiding langs de diverse praktijklokalen van onze locatie, waarbij ik meestal de meisjes rondleid. De meiden verbazen zich meestal over het feit dat de aanwezige meiden op Gilde, soms zo vol passie bezig zijn met hun werkstukken, daar ook over willen vertellen en bijna geen belemmeringen ervaren tussen de vele jongens waar ze zich tussen bewegen.

Aan het einde van de morgen als iedereen zijn bootje gereed heeft houden we altijd nog een race in een lange waterbak, waarbij de snelste tijd een winnaar oplevert. We sluiten altijd af met de vraag wat hebben jullie geleerd deze morgen. Meestal komt hier uit naar voren dat leerlingen niet wisten dat Techniek een zo brede term is, en dat ze eigenlijk verbaast zijn dat techniek zo leuk en veelzijdig is. Dus hopelijk werken deze bezoekjes bij om leerlingen te laten zien dat mensen die kiezen voor de techniek, ook kiezen voor een mooie uitdagende toekomst.

mBot ingezet in het onderwijs!

Klas 1 bk op de Gomarus krijgt les programmeren tijdens de projectweken! De Makeblock mBot is aangeschaft vanuit programmalijn 7, STO-GOAL om in te zetten in het onderwijs.

Een mBot is een klein robotje dat je eerst in elkaar moet zetten. Het in elkaar zetten is eenvoudig, binnen een half uurtje is dat al gedaan. Kinderen leren door deze robot programmeren, met electronica omgaan en meer over robotica.

Het hart van de mBot is een mini-computertje, dat gebaseerd is op de Arduino Uno. Dit mini-computertje zorgt ervoor dat de mBot taken uitvoert en verwerkt data van sensoren. Ook stuurt het componenten aan.

De mBot voert natuurlijk niet uit zichzelf taken uit. Je moet zelf gaan programmeren om de mBot instructies te geven. De code kan je uploaden naar het mini-computertje in de mBot met een USB kabel.

Onderstaand filmpjes van de leerlingen op Gomarus die met de mBot aan het werk zijn:

 

Korte terugblik op onze regio met een leuke afsluiting

Vlak voor de zomervakantie hebben alle programmalijnleiders gezamenlijk het afgelopen schooljaar afgesloten. Varend op de Alblas hebben we teruggekeken op de ontwikkeling van de regio als geheel en de geboekte voortgang en successen in de programmalijnen. Waar zijn we trots op? En wat zijn de effecten van de STO-GOAL-initiatieven voor onze leerlingen?  Natuurlijk ook vooruitgekeken naar de komende periode. Is er sprake van een duurzaam en dekkend techniek aanbod en op welke manier wordt de samenwerking geborgd in aanloop naar de structurele fase?

Er is een positief beeld van alle mooie activiteiten in onze regio. De onderlinge samenwerking wordt steeds steviger en er worden veel activiteiten georganiseerd. We hebben flink geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen en met moderne technieken en technologieën innovatief technisch onderwijs te bieden. De programmalijnen staan en er wordt gezamenlijk goed invulling gegeven aan het technisch vmbo. Er is veel activiteit in samenwerking met het primair onderwijs. Er gaan docenten van het vmbo naar het primair onderwijs om lessen en activiteiten te verzorgen, maar ook om techniekinstructeurs op te leiden in het Basisonderwijs zelf. Ook kunnen onze leerlingen terecht in reeds 4 opgerichte Hotspots in onze regio. Er zijn nauwelijks vertragingen opgelopen door de lockdowns en ook onze cofinanciering is op orde. Het bedrijfsleven in onze regio is zéér betrokken en samenwerking met het onderwijs krijgt op velerlei manieren vorm.

Hieronder een korte impressie per programmalijn:

Programmalijn 1:

“Wij zorgen samen voor een goede basis op de vmbo-scholen voor het technisch onderwijs en het bedrijfsleven in de regio.” Dat is waar de werkgroep van programmalijn 1 ‘De basis op orde’ zich voor wil inzetten.  Er is veel werk verricht wat betreft de aanschaf van machines en gereedschap, het optimaliseren van lokalen, meer handen voor de klas en het toegankelijk maken van technisch onderwijs. Het is belangrijk om nu te kijken naar de structurele borging en het uitdragen van de belangen voor alle betrokkenen.

Programmalijn 2:

Onze programmalijn is bezig met doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo. Speerpunten zijn samenwerken, leren van elkaars ervaringen rondom reeds bestaande doorlopende leerlijnen binnen de scholen en het verkennen van het implementeren van doorlopende leerlijnen.

Programmalijn 3:

Als programmalijn 3 Hotspots zijn we trots op de behaalde resultaten. Maar ook de samenwerking met het bedrijfsleven verloopt goed. We hopen a.s. jaar nog verder uit te bouwen aan een aantal extra Hotspots.

 

Programmalijn 4:

Professionalisering is ons speerpunt. Vanuit programmalijn 4 hebben vele collega’s zich in de achterliggende maanden verder door weten te ontwikkelen op diverse technische vlakken. Meubelstofferen op het HMC in Amsterdam, 3D printtechnologie, verfspuittraining van Wiltec en veiligheid en verantwoording van onze leerlingen op stage zijn er voorbeelden van. Verder hebben enkele collega’s zich bekwaamd in dronetechniek waarbij ze na 2 intensieve dagen theorieles een heus vliegbrevet hebben gehaald op Teuge. Zo, met en door docenten die weten waar ze het over hebben, onderwijs mogen geven aan onze leerlingen is genieten, ten bate van de leerling!

 

Programmalijn 5:

Het team van de programmalijn techniekpromotie voor het basisonderwijs, is hard aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe technieklessen voor de leerlingen van het PO.
We hebben al veel mooie lessen voor de groepen 5 t/m 6 en gaan aan de slag met lessen voor groep 3/4.
Daarnaast verzorgen we workshops en een cursus techniek coördinator  voor leerkrachten in het basisonderwijs, om ze enthousiast te krijgen om techniek aan te bieden in hun onderwijspraktijk.

 

Programmalijn 6:

In programmalijn 6 Techniekverwante scholen zijn we vooral trots op de vooruitgang die we boeken in de samenwerking met elkaar en met het bedrijfsleven. Er zijn het afgelopen jaar veel nieuwe contacten gelegd, nieuwe leeractiviteiten met leerlingen gedaan en de scholen en bedrijven weten elkaar beter te vinden. Belangrijk als het gaat om de doorstroom op niveau 4. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe keuzevakken (duurzame energie, robotica, dronetechniek) en doorlopende leerlijnen techniek OB-BB. Ook het uitwerken van een praktijkgericht programma voor de bovenbouw is gestart. Komend jaar gaan we met elkaar energiek verder met de ontwikkelingen.

 

Programmalijn 7:

In de zevende programmalijn is na een vliegende start in schooljaar 21/22 met verschillende experimenten inmiddels een ontwerp van de leerlijn Programmeren en Computational Thinking ontwikkeld alsmede een driejarig professionaliseringsprogramma voor alle scholen in het STO-samenwerkingsverband. Een resultaat om trots op te zijn en we kijken door naar de volgende fase waarin we verder werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal en de start van de eerste groep docenten in het professionaliseringsprogramma in het najaar van dit kalenderjaar.

 

Samenwerking met bedrijfsleven en ondersteuning van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena is essentieel

Hoewel in Nederland het onderwijs gratis wordt aangeboden en er een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor extra activiteiten, komen de aanschaf van schoolmaterialen wel voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s).

U moet dan denken aan schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine, gymkleding, maar ook de werkkleding en gereedschap. Op een technische school is het altijd een behoorlijke uitdaging om deze kosten zo laag mogelijk te maken/houden, zodat voor ALLE leerlingen technisch onderwijs toegankelijk is en blijft!

 

Om dit te realiseren is de samenwerking met het bedrijfsleven en STO-GOAL hard nodig. De bedrijven in de regio staan altijd klaar om werkschoenen, gereedschap of materialen te sponsoren en/of gunstig aan te bieden. De kosten per leerling voor een technische opleiding (gereedschap, schoeisel, werkkleding) van 4 jaar waren voorheen al snel een paar honderd euro.

 

Mede dankzij de landelijke subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena en de hulp vanuit het bedrijfsleven in onze regio zijn deze kosten verlaagd of helemaal tot 0 gereduceerd. Om duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs in de regio aan te bieden is het structureel maken van de gelden van Sterk Techniek Onderwijs voor “De basis op orde” een must.

Klankbordgroep STO-GOAL van start!

Klankbordgroep STO-GOAL van start!

Op 22 juni j.l. vond de startbijeenkomst plaats van de klankbordgroep van STO-GOAL. De stuurgroep trof een gemêleerd gezelschap van vertegenwoordigers uit diverse sectoren uit het bedrijfsleven, alsook vertegenwoordiging uit het RAP, het primair onderwijs en een We-Tech afgevaardigde.

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar, maar ook up to date informatie over de actuele stand van zaken van onze programmalijnen in de regio. Alle programmalijnleiders hielden een korte pitch over hun programmalijn.

Een veel gestelde vraag vanuit de PLL-ers is de aansluiting met het bedrijfsleven in de regio: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

 

De klankbordgroep leden waren onder de indruk van wat er allemaal al is gerealiseerd aan techniekontwikkelingen in STO-GOAL.

Er wordt gewezen op de mogelijkheid van gastlessen, docentenstages bij bedrijven, e.d. Het gaat erom de werelden van bedrijven en onderwijs bij elkaar te brengen. De tijd is rijp! Ook het stellen van de steeds helder wordende vragen vanuit de programmalijnen aan het bedrijfsleven is belangrijk. “We pakken de vragen samen op, de bereidheid is er in onze regio”.

 

De klankbordgroep roept de regio verder op om vooral bekend te maken wat we doen, vooral ook voor leerlingen en ouders.

Dat kan bv. door aangesloten te zijn bij onze LinkedIn-berichten en onze nieuwsbrieven, maar ook door elkaar te ontmoeten en elkaar uit te nodigen bij bijeenkomsten.

 

Met dit enthousiasme van de klankbordgroep kunnen we verder!

 

 

 

 

De Bedrijvensafari van 8 november

Op maandagochtend 8 november stonden 31 docenten, decanen en schoolleiders, allen vertegenwoordigers van de 11 scholen in programmalijn 6, fris aan de start voor een rondreis naar 4 bedrijven in de regio. Gewapend met twaalf taarten, enthousiasme en neiuwsgierigheid!

 

Voor de techniekverwante scholen, die minder praktijkgerichte leeractiviteiten in hun programma’s hebben, is de samenwerking met bedrijven niet altijd even makkelijk te realiseren. Actief en structureel netwerken met bedrijven zit veel minder in het school DNA dan bij vmbo- scholen met stevige beroepsgerichte programma’s. Om deze scholen te inspireren en ondersteunen bij het kennismaken en netwerken met bedrijven, was deze ‘safari’ een mooie opstap.

 

De dag startte met een korte introductie van Leo Dane over netwerken, hoe doe je dat en waarom is het belangrijk, waarna de bus richting Werkendam vertrok. Daar werden we meer dan gastvrij ontvangen bij Werkina, een van de bedrijven verbonden aan WMI (Werkendam Maritime Industries). Karin Struijk, Theo van Maastricht en Andries Haan tonden in de startblokken om ons mee te nemen in het verhaal van WMI en Werkina. Hier bleek al meteen dat een dergelijk bedrijf, met veel technologische innovatie op het gebied van scheepsbouw, ook voor vmbo- scholen en -leerlingen veel te bieden kan hebben. Het samenwerkingsverband WMI is bovendien ook gericht op het maken van relevante verbindingen met onderwijs in de regio. Ook machinefabriek de Waal werd gepresenteerd (door eigenaar Marco de Waal. De rondleiding in de enorme hallen van dit bedrijf en de (vol in bedrijf gepresenteerde) lasrobot, maakte de tongen van het gezelschap aardig los. Hoewel de groep redelijk onbekend was met de bedrijven, kwamen er meteen goede ideeën en vooral enthousiasme boven tafel om samenwerking met de bedrijven op te zoeken. Onderweg naar Molenaarsgraaf werden er al druk plannen gemaakt en uitgewisseld.

 

De middag stond in het teken van bedrijven die met meer technologische toepassingen werken, kortom: ROBOTS!. Geen robots zoals R2D2, maar ‘werk’ robots die de werkprocessen in het bedrijf ondersteunen. Bij Montapacking werden we wederom erg hartelijk ontvangen met koffie, thee en lekkers door Henriëtte en Kevin. Zij vertelden al volop samen te werken met onderwijs, het mbo. Samen met i-Lab was er al een pilot uitgevoerd met challenges voor mbo studenten. Een dergelijke activiteit zou ook erg goed kunnen voor vmbo. Het bedrijf laat zien wat de robots doen in het proces van orderpicken, opslag en verzamelen van goederen voor webshopverzendingen. In de hal reden de robots voortdurend af en aan en Kevin vertelde dat de afdeling R&D voortdurend bezig is met het (technologisch)verbeteren van allerlei processen in het bedrijf. Ook in deze omgeving werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden voor vmbo-leerlingen. Een goed bedrijfsbezoek voor LOB of ook gaan inzetten op (technologische) challenges zijn mooie opties voor samenwerking.  Er bleken bovendien wat oud-leerlingen en oud-stagiaires  te werken. Wat wil je nog meer?!

 

De dag werd afgesloten bij Eurogroep, het bedrijf dat de lowpad robots maakt waar Montapacking mee werkt. Hier zagen we eerst de afdeling die de robots ontwerpt, technologische oplossingen zoekt voor problemen die bedrijven hebben bij logistiek, verpakken enz. De jongens die hier werkten waren designers, engineers, programmeurs , vooral hbo opgeleid, maar vaak doorgestroomd vanuit mbo. Mannen (er waren hier opvallend genoeg geen vrouwen! ) die een voorbeeld kunnen zijn voor vmbo- leerlingen. Ook hier opvallend veel jonge mensen, enthousiaste vertellers, trots op hun werk en hun bedrijf. Na kennismaking met dit bedrijfsonderdeel nam Jan Bakker, directeur van Eurogroep ons mee naar de productiehal. Hier worden de gerobotiseerde planters gemaakt, worden de ‘bodies’ gelast en zagen we ook het verspanen en assembleren. Genoeg techniek en technologie om een vmbo leerling mee te boeien en te laten zien wat er zoal mogelijk is met techniek.

 

De dag werd afgesloten met een korte evaluatie. Hier bleek eens te meer dat iedereen geïnspireerd is geraakt door de bezoeken. “Het is bijna naast de deur en toch onbekend”. “Doordat we door de voordeur zijn gestapt hebben we kunnen zien dat de bedrijven heel wat te bieden hebben”. “Dit zouden we vaker moeten doen”, zomaar een paar opmerkingen die werden gemaakt. Ondertussen is duidelijk dat het voor de scholen én de bedrijven een productieve en inspirerende dag is geweest. Elk bedrijf kreeg als dank voor de ontvangst drie mooie taarten, voorzien van logo van het STO-GOAL project. De eerste contacten zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Op 7 december a.s wordt deze activiteit vervolgd met een workshop door Tirza de Jong van JetNet/TechNet over hoe deze ervaring omgezet kan worden naar daadwerkelijke leeractiviteiten voor leerlingen. Benieuwd hoe de scholen hier dit schooljaar vervolg aan gaan geven.? Blijf ons dan volgen in deze nieuwsbrief en de website van STO-GOAL.

Ouders en de keuze voor techniek

  • Barrières op basis van beeldvorming
  • Barrières op basis van ervaringen en observaties

Welk profiel kies je op de middelbare school? Naar welke vervolgopleiding ga je?

Het zijn keuzes die kinderen zelden alleen maken: ouders spelen een belangrijke rol bij het ontdekken van talenten van hun kind en het maken van keuzes op school. Daarmee zijn ze ook een factor van belang in de uitdaging om meer jongeren hun technische talent te laten ontdekken. Daarom onderzocht Platform Talent voor Technologie (PTvT) hoe ouders aankijken tegen techniek en waarom ze hun kind wel of niet adviseren voor techniek te kiezen. Lees hier het onderzoek (pdf).

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek

Volgt u ons al op LinkedIn?

Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem | Altena is ook te vinden op LinkedIn. Volg ons ook!