De Bedrijvensafari van 8 november

Op maandagochtend 8 november stonden 31 docenten, decanen en schoolleiders, allen vertegenwoordigers van de 11 scholen in programmalijn 6, fris aan de start voor een rondreis naar 4 bedrijven in de regio. Gewapend met twaalf taarten, enthousiasme en neiuwsgierigheid!

 

Voor de techniekverwante scholen, die minder praktijkgerichte leeractiviteiten in hun programma’s hebben, is de samenwerking met bedrijven niet altijd even makkelijk te realiseren. Actief en structureel netwerken met bedrijven zit veel minder in het school DNA dan bij vmbo- scholen met stevige beroepsgerichte programma’s. Om deze scholen te inspireren en ondersteunen bij het kennismaken en netwerken met bedrijven, was deze ‘safari’ een mooie opstap.

 

De dag startte met een korte introductie van Leo Dane over netwerken, hoe doe je dat en waarom is het belangrijk, waarna de bus richting Werkendam vertrok. Daar werden we meer dan gastvrij ontvangen bij Werkina, een van de bedrijven verbonden aan WMI (Werkendam Maritime Industries). Karin Struijk, Theo van Maastricht en Andries Haan tonden in de startblokken om ons mee te nemen in het verhaal van WMI en Werkina. Hier bleek al meteen dat een dergelijk bedrijf, met veel technologische innovatie op het gebied van scheepsbouw, ook voor vmbo- scholen en -leerlingen veel te bieden kan hebben. Het samenwerkingsverband WMI is bovendien ook gericht op het maken van relevante verbindingen met onderwijs in de regio. Ook machinefabriek de Waal werd gepresenteerd (door eigenaar Marco de Waal. De rondleiding in de enorme hallen van dit bedrijf en de (vol in bedrijf gepresenteerde) lasrobot, maakte de tongen van het gezelschap aardig los. Hoewel de groep redelijk onbekend was met de bedrijven, kwamen er meteen goede ideeën en vooral enthousiasme boven tafel om samenwerking met de bedrijven op te zoeken. Onderweg naar Molenaarsgraaf werden er al druk plannen gemaakt en uitgewisseld.

 

De middag stond in het teken van bedrijven die met meer technologische toepassingen werken, kortom: ROBOTS!. Geen robots zoals R2D2, maar ‘werk’ robots die de werkprocessen in het bedrijf ondersteunen. Bij Montapacking werden we wederom erg hartelijk ontvangen met koffie, thee en lekkers door Henriëtte en Kevin. Zij vertelden al volop samen te werken met onderwijs, het mbo. Samen met i-Lab was er al een pilot uitgevoerd met challenges voor mbo studenten. Een dergelijke activiteit zou ook erg goed kunnen voor vmbo. Het bedrijf laat zien wat de robots doen in het proces van orderpicken, opslag en verzamelen van goederen voor webshopverzendingen. In de hal reden de robots voortdurend af en aan en Kevin vertelde dat de afdeling R&D voortdurend bezig is met het (technologisch)verbeteren van allerlei processen in het bedrijf. Ook in deze omgeving werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden voor vmbo-leerlingen. Een goed bedrijfsbezoek voor LOB of ook gaan inzetten op (technologische) challenges zijn mooie opties voor samenwerking.  Er bleken bovendien wat oud-leerlingen en oud-stagiaires  te werken. Wat wil je nog meer?!

 

De dag werd afgesloten bij Eurogroep, het bedrijf dat de lowpad robots maakt waar Montapacking mee werkt. Hier zagen we eerst de afdeling die de robots ontwerpt, technologische oplossingen zoekt voor problemen die bedrijven hebben bij logistiek, verpakken enz. De jongens die hier werkten waren designers, engineers, programmeurs , vooral hbo opgeleid, maar vaak doorgestroomd vanuit mbo. Mannen (er waren hier opvallend genoeg geen vrouwen! ) die een voorbeeld kunnen zijn voor vmbo- leerlingen. Ook hier opvallend veel jonge mensen, enthousiaste vertellers, trots op hun werk en hun bedrijf. Na kennismaking met dit bedrijfsonderdeel nam Jan Bakker, directeur van Eurogroep ons mee naar de productiehal. Hier worden de gerobotiseerde planters gemaakt, worden de ‘bodies’ gelast en zagen we ook het verspanen en assembleren. Genoeg techniek en technologie om een vmbo leerling mee te boeien en te laten zien wat er zoal mogelijk is met techniek.

 

De dag werd afgesloten met een korte evaluatie. Hier bleek eens te meer dat iedereen geïnspireerd is geraakt door de bezoeken. “Het is bijna naast de deur en toch onbekend”. “Doordat we door de voordeur zijn gestapt hebben we kunnen zien dat de bedrijven heel wat te bieden hebben”. “Dit zouden we vaker moeten doen”, zomaar een paar opmerkingen die werden gemaakt. Ondertussen is duidelijk dat het voor de scholen én de bedrijven een productieve en inspirerende dag is geweest. Elk bedrijf kreeg als dank voor de ontvangst drie mooie taarten, voorzien van logo van het STO-GOAL project. De eerste contacten zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Op 7 december a.s wordt deze activiteit vervolgd met een workshop door Tirza de Jong van JetNet/TechNet over hoe deze ervaring omgezet kan worden naar daadwerkelijke leeractiviteiten voor leerlingen. Benieuwd hoe de scholen hier dit schooljaar vervolg aan gaan geven.? Blijf ons dan volgen in deze nieuwsbrief en de website van STO-GOAL.

Hotspots, daar wordt je warm van.

Sterk Techniek Onderwijs is een krachtige stimulans om het techniek onderwijs nog beter op de kaart te zetten. Het doel is om techniekonderwijs te stimuleren, gezien de vele mooie banen en carrière paden die er zijn. Dit programma heeft in de afgelopen jaren veel in beweging gebracht. Zowel binnen de eigen school, de Gomarus, als samen met de andere scholen in de regio Gorinchem en Altena. Ik pak een paar krenten uit deze ‘pap’.

Zeer aansprekend is de samenwerking met School & Bedrijf om techniek onder de aandacht van basisschoolleerlingen brengen. Vroeger was techniek zichtbaar op elke hoek van de straat bij een smederij of timmermanswerkplaats. Tegenwoordig kun je techniek vinden op de industrieterreinen, buiten het zicht van de (basisschool)leerlingen. Onbekend maakt onbemind, en dat geldt ook hiervoor. Vanuit de gezamenlijke techniekafdelingen van de VO-scholen gaat de ‘techniekbus’ naar de basisscholen. Met leuke, uitdagende opdrachten wordt de interesse voor techniek gestimuleerd. Ook de leerkrachten worden ondersteund om beter techniek en technologie onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Anders blijft het bij een middagje klussen. Blijvende aandacht is essentieel om de interesse te wekken van jongens en meiden voor een toekomst in een branche die alleen maar groeit.

STO-GOAL kent vele aandachtsgebieden. Te veel om deze allemaal voor het voetlicht te halen. Een nieuw element voor het vmbo zijn de hotspots. Een Hotspot is een leeromgeving buiten de school, meestal bij een bedrijf. Waardoor de leerlingen in aanraking komen met een leeromgeving die op school niet te realiseren is. Er worden verschillende Hotspots gerealiseerd waarvan een bij familiebedrijf Van de Beek. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het gestuurd boren voor ondergrondse leidingen. Dit heeft sterke link met Infra binnen het profiel BWI. Leerlingen leren daar bijvoorbeeld in de praktijk hoe ze op een veilige manier een wegafzetting neerzetten. Ze ervaren dit als heel leerzaam. Bij een bedrijf voelt toch anders dan op school.

Infra heeft door STO een extra impuls gekregen. Bij de Gomarus scholengemeenschap is dit jaar met de hulp van een groot aantal bedrijven een infrahal neergezet van bijna 400 m2 zodat onder alle weersomstandigheden infra-opdrachten door leerlingen worden uitgevoerd. Uitzetwerk, bestratingen, leidingen en veel meer.

Door STO-GOAL krijgt techniek de aandacht die het verdient. Persoonlijk, zeker met mijn achtergrond als civiel ingenieur, draag ik STO een warm hart toe en heb ik alle vertrouwen dat dit helpt om leerlingen een mooie toekomst in techniek en technologie te bieden.

Chris Flikweert

Voorzitter College van Bestuur Gomarus sg.

Ouders en de keuze voor techniek

  • Barrières op basis van beeldvorming
  • Barrières op basis van ervaringen en observaties

Welk profiel kies je op de middelbare school? Naar welke vervolgopleiding ga je?

Het zijn keuzes die kinderen zelden alleen maken: ouders spelen een belangrijke rol bij het ontdekken van talenten van hun kind en het maken van keuzes op school. Daarmee zijn ze ook een factor van belang in de uitdaging om meer jongeren hun technische talent te laten ontdekken. Daarom onderzocht Platform Talent voor Technologie (PTvT) hoe ouders aankijken tegen techniek en waarom ze hun kind wel of niet adviseren voor techniek te kiezen. Lees hier het onderzoek (pdf).

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek

Volgt u ons al op LinkedIn?

Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem | Altena is ook te vinden op LinkedIn. Volg ons ook!

Nieuwsbrief STO-GOAL september 2020

In de september editie van onze nieuwsbrief kunt u lezen over:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief STO-GOAL september 2020