Workshop basisschoolleerkrachten | PL5

School & bedrijf organiseert samen met programmalijn 5 een workshop voor basisschoolleerkrachten om vaardigheden te ontwikkelen voor het geven van technieklessen aan groep 3 – 8. We zijn hiervoor te gast bij van Wijngaarden Groothandel en Super Safe Bedrijfskleding in Sliedrecht.

Deelnemers leren methodisch ontwerpen en krijgen praktische instructies voor effectieve technieklessen. Deze workshop staat gepland op woensdagmiddag 10 april a.s. van 14.30 – 17.00 uur.

De betrokken basisscholen uit de regio (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena) zijn middels onderstaande flyer geïnformeerd. Aanmelden is gewenst voor 15 maart a.s. via de qr code.

 • Gilde Vakcollege Techniek: Aart Verburg, Peter-Paul Krijgsman, Aart Mesker, Ellen de Lange.
 • Omnia College: Glenn Noorlander.
 • Gomarus Scholengemeenschap: Frans Boer.
 • Willem van Oranje College, Willem van Oranje Onderwijsgroep: Theo van Tilborg.
 • School & bedrijf: Wilma Yard – van der Stelt


Klik hier voor meer info

Klik hier voor de video

 

STO GOAL Workshop

In de TechnoHub Smart Delta bundelen toonaangevende regionale bedrijven, ROC Da Vinci College en Dordrecht Academy vanuit de Duurzaamheidsfabriek kennis op het gebied van energietransitie, data analytics, digitalisering, robotisering en virtualisering.

 

Op woensdag 17 januari 2024 organiseren we weer een TechnoHub Dag.

Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

TechnoHub Dag

Tijdens de TechnoHub Dag op woensdag 17 januari brengen we studenten, docenten en bedrijfsleven bij elkaar voor wederzijdse ontmoeting en inspiratie. Deze ochtend presenteren mbo en hbo studenten de oogst aan mooie onderwijsprojecten waaraan zij, samen met begeleiders uit het bedrijfsleven, de afgelopen maanden hebben gewerkt. Maar er is veel meer te beleven deze dag, want we starten met een ruime blik gericht op het jaar 2030.

 

Sandra Pellegrom, Nationale Coördinator van Sustainable Development Goals (SDG) Nederland, neemt ons tijdens deze TechnoHub Dag mee in de 17 wereldwijd door te voeren Sustainable Development Goals en maakt ons deelgenoot van de stappen die al gezet worden richting een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we samenwerken om biodiversiteit en klimaat te beschermen. Om ons voor te bereiden op die wereld hebben we in ieder geval techniek, innovatie, onderwijs en elkaar nodig. In de aansluitende interactieve workshops laten we zien waar wij in de Drechtsteden al mee bezig zijn.

 

Kortom, ben je benieuwd naar de resultaten van de studieprojecten uit onze Mackathon en AD-trajecten van dit jaar? Wil je meer weten over samenwerking met mbo en hbo opleidingen? Of ben je geïnteresseerd om met studenten in contact te komen en te netwerken? Meld je aan en kom langs op de TechnoHub Dag!

Programma

 • 08.30 – 09.00 Inloop
 • 09.00 – 10.00 Opening door Sandra Pellegrom Nationale SDG coördinator
 • 10.00 – 10.15 Korte pauze
 • 10.15 – 11.00 Workshops voor studenten en bedrijven
 • 11.00 – 11:15 Korte pauze
 • 11.15 – 12.30 Projectdemonstraties
 • 12.30 – 13.30 Netwerklunch voor studenten en bedrijven

 

Workshops

Je kunt kiezen uit één van deze workshops:

Predictive maintenance met machine learning
door Wiek Wijnands van Kensan

Toepassing van Virtual Reality in de (maritieme) maakindustrie
door Adrian Butnaru en Peter Vogelaar van het Maritiem Techplatform

De ontwikkeling van verbrandingsmotoren op waterstof
door Gerrit Kadijk van PPS Green Engine Technology

Energietransitie in de gebouwde omgeving
door partners van PPS SCALE

Samenwerking met beroepsonderwijs. Wat zijn de mogelijkheden?
door Michel Pipping en Sjaco Kaan van Da Vinci College en Dordrecht Academy

Heb je vragen over deze dag?

Neem contact op met Timon Jongkind via 06-39268951 of timonjongkind@davinci.nl

 Klik hier om je aan te melden!

 

Docent BWI inspireert kinderen voor techniek!

Mijn naam is Julian de Waal en ik geef al verschillende jaren met veel plezier het vak BWI (Bouw, Wonen en Interieur) op het Gomarus in Gorinchem.
Naast de lessen aan de verschillende klassen, geef ik ook les op basisscholen in de regio namens STO-GOAL. Het hoofddoel van deze lessen is het enthousiasmeren van kinderen in alle leeftijdscategorieën voor techniek.
Tijdens mijn studie heb ik een lessenserie geschreven over het maken van een reuzenrad. In deze opdracht komen allerlei verschillende facetten van techniek naar voren. Deze serie gebruik ik daarom nu, om leerlingen de verschillende facetten te laten ervaren. Op deze manier krijgen de leerlingen een beter beeld van de mogelijkheden en helpt dit hen in de toekomst om zich verder te specialiseren.
Wat leren de leerlingen dan? Onder andere zagen, schuren, het werken met een lasermachine, solderen, het maken van een stroomkring, verschillende schakelingen, buis snijden, schroefdraad tappen, boren, draadeind kippen, 3D tekenen, 3Dprinten, decoreren en nog veel meer!
Na elke les verwonder ik me telkens weer hoe enthousiast en creatief kinderen zijn als ze met techniek aan de slag gaan.

Professionalisering van docenten in het afgelopen schooljaar

De zomervakantie klopt alweer aan de deur. Dat betekent dat we de balans op kunnen maken over het voorbijgevlogen cursusjaar.

Niet minder dan 19 cursussen, trainingen en workshops zijn er gefaciliteerd. Zeer uiteenlopend aanbod met als laatste in de reeks machinale basisvaardigheden, domotica, 3d modeleren, lightburn en pneumatiek. Voor elk wat wils dus. Niet zozeer het aantal, maar meer de inhoud van de cursussen achten wij belangrijk. Het is niet moeilijk om in korte tijd een scala aan cursussen te organiseren maar veelmeer de vraag waar behoefte aan is en daarop een inhoudelijke cursus of training zien te vinden is belangrijk. Om te weten of onze techniekcollega’s voldoende competent zijn is er een rubric in de maak waarin alle uitstroomprofielen staan. Dit is een handig hulpmiddel voor de techniekscholen en individuele techniekdocenten.

Hiernaast hopen wij ons ook (nog) meer te gaan richten op docentstages en bedrijfs- en beursbezoeken om onszelf te professionaliseren. Het lezen van vakliteratuur, het binnenkijken bij bedrijven en liefst een dag of enkele dagen meedraaien zijn probate middelen om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de praktijk van het bedrijfsleven. En uiteindelijk doen we het allemaal met het oog op onze leerlingen want onze jeugd is onze toekomst!

We wensen u vanuit werkgroep vier een ontspannen, gezonde en fijne zomervakantie toe!

Hotspot koude techniek: kennis opdoen in de praktijk

Koelmonteur worden, daar kan je natuurlijk voor naar school, maar veel van de kennis die nodig is, doe je vooral in de praktijk op. Hoe mooi is het dan, als scholen en bedrijven de handen ineen slaan om leerlingen in de praktijk de dingen te leren die op school lastig of niet te onderwijzen zijn?

 

Meerderen VMBO-scholen in de regio Gorinchem/Altena vormen samen Sterk Techniek Onderwijs (STO) Gorinchem | Altena. Van die scholen zijn er vier betrokken bij deze Hotspot Koudetechniek: Leerlingen die op deze scholen het techniekprofiel PIE (Produceren/metaaltechniek, Installeren/installatietechniek en Energie/elektrotechniek) volgen, kunnen als onderdeel van hun opleiding onder andere de Hotspot Koudetechniek volgen.

Om te zien hoe de Hotspot in zijn werk gaat, lopen we een ochtend mee. De vier vierdejaars leerlingen uit Gorinchem die meedoen aan de Hotspot Koudetechniek hebben veiligheidsschoenen en een overal bij zich. Op de werkbanken liggen handschoenen en een veiligheidsbril klaar.

Ze gaan een ochtend aan de slag met hardsolderen en het installeren van een split lucht-lucht warmtepomp. Omdat het de eerste keer is, dat deze specifieke Hotspot plaatsvindt, zitten in het theorielokaal bij Klimaatservice Holland in Hardinxveld-Giessendam – een van de deelnemende bedrijven (zie kader achteraan) – meer belangstellenden dan leerlingen. Na een korte introductie, een beetje theorie en veiligheidsinstructies gaan de vier leerlingen aan de slag.

Hardsolderen: geen koud kunstje

Twee leerlingen en koelmonteur Frank Versteeg richten zich op een werkbank vol koper en soldeerstaafjes. Per leerling zijn twee werkstukken voorbereid. Om te beginnen is er een eenvoudig stuk uit drie opgetrompte delen koperbuis. De soldeerbranders ontvlammen en er wordt een eerste poging gedaan om de perfecte verbinding te maken. Daarbij moeten de mannen het koper gelijkmatig verhitten tot het ‘kersrood’ ziet en dan met het soldeerstaafje soldeer toevoegen, tot de verbinding capillair is volgezogen met gesmolten soldeer. Ter controle zagen ze de eerste verbinding schuin door.

Het tweede werkstuk is een stuk ingewikkelder. Het bestaat uit meerdere delen van diverse diameters en met verschillende hoeken, die samen een soort saxofoon vormen. Met dat verschil, dat deze saxofoon aan het ene eind voorzien is van een dop, die ook gesoldeerd moet. En het andere eind heeft een aansluiting om het geheel af te persen met stikstof. Maar voordat het afpersen kan beginnen, vormen de verschillende hoeken en richtingen, waarmee het soldeertin capillair in de verbindingen moet kruipen, een flinke uitdaging.

Vacumeren van een split unit

Projectleider Kees van der Aa trekt zich met de twee andere leerlingen terug in een hoek, waar twee split units klaarstaan. Het afpersen van een leiding is al onderdeel van de soldeeropdracht. Daarom begint deze opdracht met het vacumeren van de gasleiding die de buitenunit met de binnen-unit verbindt. Het vacumeren is nodig om alle gassen uit de leiding te verwijderen, zodat er na installatie alleen het koudemiddel in het totale systeem zit. Na het vacumeren kan de kraan van de voorgevulde buitenunit open, zodat het koudemiddel het circuit vult.

Aan de hand van een schema legt Van der Aa uit, dat een warmtepomp zowel kan verwarmen als koelen. Daarbij verandert er in de opstelling niets, alleen wordt de cyclus omgekeerd doordat een vierwegklep het gecomprimeerde koudemiddel (gasvormig, hoge druk) naar de buitenunit stuurt om daar warmte af te staan, in plaats van naar de binnen-unit.

In de praktijkopstelling tonen de twee split-units dat aan. De ene opstelling staat op verwarmen, er komt warmte uit de binnen-unit, en kou uit de buitenunit. De andere staat op koelen, waarbij de koele lucht uit de binnen-unit komt, terwijl de buiten-unit juist warmte afgeeft.

Geduld en duidelijkheid

De twee praktijkinstructeurs nemen alle tijd om de leerlingen uitleg te geven. Waar nodig doen ze de handelingen nog eens voor, of sturen de handen van de leerling bij. De leerlingen werken geconcentreerd en rustig door. Aan het eind van de ochtend hebben alle vier de heren hun werkstuk hardsolderen met goed resultaat afgerond. De vier ‘saxofoons’ zijn afgeperst en – na opsporen en repareren van één klein lekje – goedgekeurd. Ook het installeren van de split-unit is correct gebeurd.

Tekort aan vakmensen bij de bron oplossen

Arjan van Wingerden, Personeel & Organisatie bij Klimaatservice Holland B.V., is blij met de Hotspot Koudetechniek. Het tekort aan vakmensen in de koudetechniek is groot. Er zijn weliswaar zij-instromers uit andere bedrijfstakken, maar iedereen vist in dezelfde vijver. Daarom is het zo belangrijk om leerlingen met profiel Techniek de kans te geven hun vaardigheden in een praktijksituatie te verbeteren.

Het bedrijf in Hardinxveld-Giessendam is daarom ook erkend leerbedrijf voor BBL leerlingen. Die volgen een Beroepsbegeleidende Leerweg op MBO niveau. Daarbij leren ze vooral tijdens het werk en gaan één dag per week naar school. Speciaal daarvoor organiseert het bedrijf op dinsdagavond een lasklas. Laswerk dat de leerlingen in de praktijk niet tegenkomen, maar wel onderdeel van de exameneisen is, kunnen ze dan in de werkplaats oefenen.

 

BETROKKEN KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN

Voor het organiseren van Hotspots werkt STO Gorinchem | Altena samen met bedrijven in de regio. Voor de Hotspot Koudetechniek zijn dat: Klimaatservice Holland B.V., Paans en Schilt, De Laat Koudetechniek, A. ’t Lam Koudetechniek, Aarts Koeltechniek en Dalemburgh Inspecties. De NVKL is als brancheorganisatie betrokken.

 

Vermelding:

Tekst: Margo van Voskuilen

Locatie: Klimaatservice Holland B.V.

Even voorstellen…. Ellen de Lange

Mijn naam is Ellen de Lange

Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op Vaktechniekcollege het Gilde in Gorinchem.

Naast mijn taak als docent Nederlands, geef ik met veel plezier technieklessen op basisscholen in Gorinchem en Altena.

Tijdens mijn vorige functie als leerkracht basisonderwijs raakte ik bekend met de leuke lessen  van STO-GOAL. Aart Verburg verzorgde jaarlijks met veel enthousiasme de techniekles waterraket bij mij in de bovenbouw. Vorig schooljaar gaf ik les in groep 3 en heeft hij speciaal een les ontwikkeld voor deze groep. Via STO-GOAL werden alle gereedschappen en materialen aangeleverd en dit zorgde ervoor dat de leerlingen een mooie pennenbak van hout konden maken. Eén leerling durfde aan het begin van de les nog geen hamer vast te pakken en hielp aan het einde van de les haar ‘collega’ klasgenoten. Dit was echt een gouden moment! Ik heb zo genoten van de stralende gezichten van de kinderen toen ze ontdekten dat ze wél konden timmeren en boren!

Dit is één van de redenen waarom ik het zo leuk vind om wekelijks het werkstuk zenuwspiraal te maken met kinderen van groep 7 en 8 op scholen uit de omgeving. Je ziet ze bijna letterlijk groeien als ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan dat ze bij aanvang van de les dachten.

Daarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat de lessen van STO-GOAL gegeven worden en iedere leerling op de basisschool minimaal één keer in aanraking komt met techniek.

Hotspot Koudetechniek gaat van start!

Binnenkort start de Hotspot Koudetechniek, een samenwerking met 8 bedrijven.

Zo starten we o.a. bij de firma’s Schilt Airconditioning en Paans Duurzame Installatietechniek in Meerkerk.

Vanuit STO-GOAL (Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem en Altena) en NVKL zijn we benaderd om als bedrijven een Hotspot koudetechniek te verzorgen aan vierdejaars leerlingen voor de vmbo techniekscholen. De leerlingen die de PIE-richting (Produceren, Installeren, Energie) volgen, doen in het vierde jaar mee aan het keuzevak duurzaam. Onderdeel van dit vak is ook koude-/klimaattechniek.

Dit betekent dat deze leerlingen tijdens het schooljaar een aantal keer verdiepende praktijkopdrachten bij bedrijven gaan doen, aanvullend op de theorie die zij op school krijgen.

Dit doen zij door een (halve) dag naar een bedrijf in de regio te gaan waarin zij werken aan een zo realistisch mogelijke opdracht die hen een beeld van de praktijk moet geven. De leerlingen voeren de opdracht uit onder begeleiding van een monteur van het bedrijf.

Mooi is ook dat Kees Smit van Dalemburgh Inspectie de theorie op school komt geven aan deze leerlingen!

Op 30 maart a.s. mogen wij de eerste gastlessen verzorgen.

Bij Schilt Airconditioning gaan de leerlingen volgens F-gassenverordening handelingen uitvoeren (afpersen, vacumeren en vullen) aan een airconditioninginstallatie in onze Aircademy. Daarnaast hebben we een (STEK) trainingsmachine staan waar verschillende storingen ingebouwd kunnen worden, die de leerlingen dan d.m.v. metingen moeten opzoeken en proberen op te lossen.

Bij de firma Paans gaan de leerlingen leidingen monteren met behulp van knelkoppelingen, hard solderen onder stikstof flow. Ook staan in de showrooms diverse opstellingen van verschillende warmtepompen waar de leerlingen uitleg over krijgen.

Wij als ‘buren’ investeren al enkele jaren in leerlingen door stageplekken en BBL-opleidingen aan te bieden aan jongeren. Door de jongeren een goede leerzame stageplek aan te bieden, hebben we al diverse nieuwe collega’s mogen verwelkomen die dan een BBL-opleiding gaan volgen.

We kijken uit naar deze vruchtbare samenwerking met STO om leerlingen enthousiast te maken voor het vak koude-/klimaattechniek.

Namens Schilt Airconditioning: Arianne Heinenberg en Peter Druijff

Namens Paans: Merel van Dijk en Danny den Breejen

Samenwerkende bedrijven:

Schilt Airconditioning, Paans Duurzame Installatietechniek, Klimaatservice Holland, A. ‘t Lam Koeltechniek, Aarts Koeltechniek, De Laat Koeltechniek en Dalemburgh Inspectie en de brancheorganisatie NVKL.

 

Even voorstellen.. Peter Vink!

Mijn naam is Peter Vink en ik ben sinds 2021 verbonden als instructeur aan Gilde. Dat ik al jaren met techniek bezig ben, blijkt wel dat ik 40 jaar geleden ook al heb gekozen voor Gilde, zei het toen als leerling. Na jaren te hebben gewerkt in de bouwsector en het plannen van onderhoud aan gebouwen in de zorg, was het een mooie nieuwe uitdaging om kennis over
te brengen aan een nieuwe generatie. De leerlingen welke nu op het gilde les ontvangen hebben al de bewuste keuze gemaakt voor techniek, maar sinds dit leerjaar ontvang ik samen met mijn collega Aart Verburg iedere vrijdagmorgen ook leerlingen uit groep 7 en 8 van diverse bassischolen uit de regio.

Ik vind het geweldig om deze jongens en meiden kennis te laten maken met de term “Wat is Techniek”. Na een intro met een filmpje en uitleg over wat precies allemaal techniek is,
gaan we met deze kinderen aan de slag om een snelle boot te maken. Het is prachtig om te zien hoe de groep met elkaar aan de slag gaat en je soms verbaast staat dat er best veel kinderen zijn die bepaalde technieken snel oppakken en handig zijn met de diverse gereedschappen

Ook doen we altijd een rondleiding langs de diverse praktijklokalen van onze locatie, waarbij ik meestal de meisjes rondleid. De meiden verbazen zich meestal over het feit dat de aanwezige meiden op Gilde, soms zo vol passie bezig zijn met hun werkstukken, daar ook over willen vertellen en bijna geen belemmeringen ervaren tussen de vele jongens waar ze zich tussen bewegen.

Aan het einde van de morgen als iedereen zijn bootje gereed heeft houden we altijd nog een race in een lange waterbak, waarbij de snelste tijd een winnaar oplevert. We sluiten altijd af met de vraag wat hebben jullie geleerd deze morgen. Meestal komt hier uit naar voren dat leerlingen niet wisten dat Techniek een zo brede term is, en dat ze eigenlijk verbaast zijn dat techniek zo leuk en veelzijdig is. Dus hopelijk werken deze bezoekjes bij om leerlingen te laten zien dat mensen die kiezen voor de techniek, ook kiezen voor een mooie uitdagende toekomst.

mBot ingezet in het onderwijs!

Klas 1 bk op de Gomarus krijgt les programmeren tijdens de projectweken! De Makeblock mBot is aangeschaft vanuit programmalijn 7, STO-GOAL om in te zetten in het onderwijs.

Een mBot is een klein robotje dat je eerst in elkaar moet zetten. Het in elkaar zetten is eenvoudig, binnen een half uurtje is dat al gedaan. Kinderen leren door deze robot programmeren, met electronica omgaan en meer over robotica.

Het hart van de mBot is een mini-computertje, dat gebaseerd is op de Arduino Uno. Dit mini-computertje zorgt ervoor dat de mBot taken uitvoert en verwerkt data van sensoren. Ook stuurt het componenten aan.

De mBot voert natuurlijk niet uit zichzelf taken uit. Je moet zelf gaan programmeren om de mBot instructies te geven. De code kan je uploaden naar het mini-computertje in de mBot met een USB kabel.

Onderstaand filmpjes van de leerlingen op Gomarus die met de mBot aan het werk zijn:

 

Korte terugblik op onze regio met een leuke afsluiting

Vlak voor de zomervakantie hebben alle programmalijnleiders gezamenlijk het afgelopen schooljaar afgesloten. Varend op de Alblas hebben we teruggekeken op de ontwikkeling van de regio als geheel en de geboekte voortgang en successen in de programmalijnen. Waar zijn we trots op? En wat zijn de effecten van de STO-GOAL-initiatieven voor onze leerlingen?  Natuurlijk ook vooruitgekeken naar de komende periode. Is er sprake van een duurzaam en dekkend techniek aanbod en op welke manier wordt de samenwerking geborgd in aanloop naar de structurele fase?

Er is een positief beeld van alle mooie activiteiten in onze regio. De onderlinge samenwerking wordt steeds steviger en er worden veel activiteiten georganiseerd. We hebben flink geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen en met moderne technieken en technologieën innovatief technisch onderwijs te bieden. De programmalijnen staan en er wordt gezamenlijk goed invulling gegeven aan het technisch vmbo. Er is veel activiteit in samenwerking met het primair onderwijs. Er gaan docenten van het vmbo naar het primair onderwijs om lessen en activiteiten te verzorgen, maar ook om techniekinstructeurs op te leiden in het Basisonderwijs zelf. Ook kunnen onze leerlingen terecht in reeds 4 opgerichte Hotspots in onze regio. Er zijn nauwelijks vertragingen opgelopen door de lockdowns en ook onze cofinanciering is op orde. Het bedrijfsleven in onze regio is zéér betrokken en samenwerking met het onderwijs krijgt op velerlei manieren vorm.

Hieronder een korte impressie per programmalijn:

Programmalijn 1:

“Wij zorgen samen voor een goede basis op de vmbo-scholen voor het technisch onderwijs en het bedrijfsleven in de regio.” Dat is waar de werkgroep van programmalijn 1 ‘De basis op orde’ zich voor wil inzetten.  Er is veel werk verricht wat betreft de aanschaf van machines en gereedschap, het optimaliseren van lokalen, meer handen voor de klas en het toegankelijk maken van technisch onderwijs. Het is belangrijk om nu te kijken naar de structurele borging en het uitdragen van de belangen voor alle betrokkenen.

Programmalijn 2:

Onze programmalijn is bezig met doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo. Speerpunten zijn samenwerken, leren van elkaars ervaringen rondom reeds bestaande doorlopende leerlijnen binnen de scholen en het verkennen van het implementeren van doorlopende leerlijnen.

Programmalijn 3:

Als programmalijn 3 Hotspots zijn we trots op de behaalde resultaten. Maar ook de samenwerking met het bedrijfsleven verloopt goed. We hopen a.s. jaar nog verder uit te bouwen aan een aantal extra Hotspots.

 

Programmalijn 4:

Professionalisering is ons speerpunt. Vanuit programmalijn 4 hebben vele collega’s zich in de achterliggende maanden verder door weten te ontwikkelen op diverse technische vlakken. Meubelstofferen op het HMC in Amsterdam, 3D printtechnologie, verfspuittraining van Wiltec en veiligheid en verantwoording van onze leerlingen op stage zijn er voorbeelden van. Verder hebben enkele collega’s zich bekwaamd in dronetechniek waarbij ze na 2 intensieve dagen theorieles een heus vliegbrevet hebben gehaald op Teuge. Zo, met en door docenten die weten waar ze het over hebben, onderwijs mogen geven aan onze leerlingen is genieten, ten bate van de leerling!

 

Programmalijn 5:

Het team van de programmalijn techniekpromotie voor het basisonderwijs, is hard aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe technieklessen voor de leerlingen van het PO.
We hebben al veel mooie lessen voor de groepen 5 t/m 6 en gaan aan de slag met lessen voor groep 3/4.
Daarnaast verzorgen we workshops en een cursus techniek coördinator  voor leerkrachten in het basisonderwijs, om ze enthousiast te krijgen om techniek aan te bieden in hun onderwijspraktijk.

 

Programmalijn 6:

In programmalijn 6 Techniekverwante scholen zijn we vooral trots op de vooruitgang die we boeken in de samenwerking met elkaar en met het bedrijfsleven. Er zijn het afgelopen jaar veel nieuwe contacten gelegd, nieuwe leeractiviteiten met leerlingen gedaan en de scholen en bedrijven weten elkaar beter te vinden. Belangrijk als het gaat om de doorstroom op niveau 4. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe keuzevakken (duurzame energie, robotica, dronetechniek) en doorlopende leerlijnen techniek OB-BB. Ook het uitwerken van een praktijkgericht programma voor de bovenbouw is gestart. Komend jaar gaan we met elkaar energiek verder met de ontwikkelingen.

 

Programmalijn 7:

In de zevende programmalijn is na een vliegende start in schooljaar 21/22 met verschillende experimenten inmiddels een ontwerp van de leerlijn Programmeren en Computational Thinking ontwikkeld alsmede een driejarig professionaliseringsprogramma voor alle scholen in het STO-samenwerkingsverband. Een resultaat om trots op te zijn en we kijken door naar de volgende fase waarin we verder werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal en de start van de eerste groep docenten in het professionaliseringsprogramma in het najaar van dit kalenderjaar.