Van de programmamanager Lenie van Lieverloo

Sinds januari 2020 is de regio Gorinchem | Altena van start gegaan met de ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs (STO). Inmiddels zijn er werkgroepen ingericht en leiders aangesteld bij de verschillende programmalijnen. De komende vier jaren gaan alle vmbo-scholen in de regio samen met het bedrijfsleven en het mbo deze programmalijnen uitvoeren. Ik ben aangesteld als programmamanager van het hele programma. Een grote maar ook mooie uitdaging!

Het afgelopen half jaar zijn we met elkaar vol energie aan de slag gegaan. Inmiddels zijn de plannen voor het komende schooljaar concreet. Het is de bedoeling dat alle betrokken scholen en partners er veel van gaan merken. Bijvoorbeeld:

  • materialen en inrichtingen geven een nieuw elan aan de techniekomgevingen waarin de leerlingen mogen leren;
  • we ondersteunen actieve technologieprogramma’s in het PO;
  • leerlingen uit het PO ontvangen een mooi techniekaanbod op de vmbo-scholen;
  • mavo-leerlingen en leerlingen van de profielen D&P en Groen maken kennis met nieuwe technologieprogramma’s, waardoor een loopbaanperspectief in de technische sector in deze regio ook voor hen meer in het vizier komt;
  • docenten mogen zich professionaliseren om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij de nieuwste programma’s en innovatieve ontwikkelingen. Zonder het regionale bedrijfsleven en het mbo lukt dit niet. Daarom zijn zij actief betrokken en zullen hun steentje bijdragen aan deze prachtige uitdaging door mee vorm te geven aan de doorlopende leerlijnen in inspirerende leerzame contexten.

Het eerste halfjaar heb ik intensief samengewerkt met de programmalijn-leiders en hebben we ervoor gezorgd dat we backoffice de zaken ook in voorwaardelijke zin goed op orde hebben. Denk aan de afspraken rond administratieve processen, een logo, een website en het verschijnen van een nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we in de regio allemaal zo goed mogelijk op de hoogte blijven. Mocht u nog vragen hebben: laat het vooral weten! Ook suggesties zijn van harte welkom!

Natuurlijk is er hier en daar door het coronavirus ook wel wat vertraging opgetreden en konden we geen uitvoering geven aan een mooie verbindende kick-off. We wachten op een goed nieuw moment voor een inspirerende regionale STO-bijeenkomst in het nieuwe schooljaar om te delen hoever we zijn en wat we verder weer oppakken. Ondertussen informeren we u ook zoveel mogelijk via onze website.

Ik wens iedereen in het nieuwe schooljaar een mooi vervolg STO in deze regio, waar we met hernieuwde energie vol tegenaan kunnen met alle betrokkenen. Voor nu eerst een fijne zomervakantie!

De hybride docent; een combinatie van twee krachtbronnen

We zijn in de werkgroep ‘De basis op orde’ gestart met het vormgeven van de activiteiten om de basis van het technisch onderwijs op orde te brengen. Hoewel het technisch onderwijs in de regio goed te noemen is, is het nodig om te investeren in nieuwe machines, lokalen op te frissen en om nieuwe technieken te implementeren. Financiële middelen voortgekomen uit Sterk Techniekonderwijs (STO) maken deze verbeterslag mogelijk.

Een voorwaarde om de basis op orde te brengen heeft betrekking op de hoeveelheid begeleiding in de klas. Zijn er voldoende gekwalificeerde docenten en hoe is de samenwerking met het bedrijfsleven dat er voor kan zorgen dat het technisch onderwijs up-to-date blijft? In de werkgroep richten we ons onder andere op het principe van ‘meer handen in de klas’ op basis van de richtlijnen van VOION11. Dit is enerzijds nodig om veilig te kunnen blijven werken in de praktijklokalen en zorgt ervoor dat we leerlingen meer en beter kunnen begeleiden en coachen in de verschillende stadia van hun leerproces. Dit houdt dus in dat er ook voldoende deskundigheid beschikbaar moet zijn om de leerlingen goed te kunnen opleiden. Deskundigheid op het gebied van een goede begeleiding en coaching van onze leerlingen, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen, maar natuurlijk ook op technisch gebied. Hoe blijven we op de hoogte van de technologische ontwikkelingen in de maatschappij die zich in een rap tempo laten opvolgen?

Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op het werven en benoemen van onderwijsassistenten, (hybride) docenten en instructeurs. Verder is een intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven van essentieel belang. Het inzetten van mensen uit het bedrijfsleven in het onderwijs – hybride docent – kan daar een antwoord op zijn. Wij weten hoe we moeten onderwijzen en de actuele technische kennis komt uit het bedrijfsleven. Een juiste combinatie van twee krachtbronnen.

“De hybride docent is van groot belang voor de toekomst van het onderwijs” stelt ook de redactie van de site www.onderwijsvanmorgen.nl op basis van uitgebreid onderzoek. Hybride docenten geven aan meer te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Leerlingen krijgen docenten die de lesstof aan eigen praktijkervaringen verbinden. Leerlingen zijn doorgaans enthousiast over de lessen van hybride docenten omdat ze die praktijkvoorbeelden meenemen in de klas. Zo kunnen we met de inzet van hybride docenten het technisch onderwijs beter up-to-date houden, krijgen leerlingen een beter beeld van werk en samenleving en zijn docenten ook weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Het Willem Van Oranje College is dan ook blij met de komst van Mark de Weert die komend schooljaar gaat starten in de lessen bij het profielvak PIE bij ons op school. Mark is al sinds zijn 18e werkzaam in de metaaltechniek en heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring opgedaan. Hij heeft verschillende opleidingen gevolgd gericht op de praktijk en theorie van de metaaltechniek. Mark is meesterlasser, visueel lasinspecteur en ‘vakidioot’ zoals hij zelf zegt. Hij is nu op een punt in zijn carrière gekomen dat hij graag zijn opgedane kennis en vaardigheden wil overdragen aan de nieuwe generatie. Mark helpt in zijn dagelijkse werk anderen met ‘tips & tricks’ en begeleidt lassers ‘in company’ om tot betere resultaten te komen.
Via een oproep van het Willem van Oranje College is Mark met ons in contact gekomen en hebben we plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van lassen. Een groot aantal leerlingen van PIE en M&T kiest voor het keuzevak booglasprocessen. Het is de bedoeling dat Mark leerlingen begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten voor de theorie en de praktijk. Er is voor leerlingen en niet te vergeten ook voor docenten nog veel te leren van iemand met meer dan 30 jaar ervaring. We kijken uit naar een leerzame en mooie samenwerking!

Nieuwe start werkgroep Hotspot

In de laatste week van juni 2020 heeft de werkgroep Hotspots een nieuwe start gemaakt. De samenstelling vindt u onderaan deze pagina. Neemt u gerust contact met ons op als u ideeën heeft of meer wilt weten over Hotspots.

Hotspots?
Een Hotspot is een fysieke technische leerwerkomgeving met praktijkopdrachten van bedrijven inclusief bijpassend lesmateriaal. We willen de expertise, vakmanschap en innovatie van het bedrijfsleven slim inzetten voor het technische vmbo. Het bedrijfswerkplekleren noemen we Hotspots.

De pilot Hotspot start in september 2021.

Doelen

  • Drietal hotspots realiseren in de regio
  • Samenwerking en kennisdeling met bedrijfsleven

Samenstelling werkgroep

Werkgroep Hotspot

Op de foto’s van links naar rechts:
Teun van Sligtenhorst, Gert-Jan de Winter, Arno Gijben, Alwin Strijk en Leo Dane

Een korte update vanuit de werkgroep ‘professionalisering van docenten’

Afgelopen weken zijn we als werkgroep ‘professionalisering van docenten‘ enthousiast bezig geweest om de laatste puntjes op de i te zetten van de eerste fase van ons project.

Er zijn verschillende vergaderingen geweest, waarin we gebrainstormd hebben over de verdere aanpak van ons onderzoek. Inmiddels zijn we zover om door middel van een enquête een onderzoek te doen naar de scholingsbehoefte van docenten. Op dit moment hebben we deze enquête klaarstaan, die na de presentatie op de deelnemende scholen van STO-GOAL rondgestuurd zal worden.

De inhoud van de enquête betreft niet alleen de scholingsbehoefte, we zijn ook erg benieuwd wat docenten al in huis hebben, zodat we die expertise eventueel in kunnen zetten. We kijken uit naar de resultaten van de enquête. Daarna kunnen we aan de slag om de scholingsbehoefte in kaart te brengen en vervolgstappen te nemen.

Nieuwe website Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem | Altena (STO-GOAL)

Onze nieuwe website is live! De komende tijd wordt deze nog verder uitgebreid.