Ronald Numan, Programmalijn 1 Basis op orde

Mijn naam is Ronald Numan (51), docent PIE (produceren installeren energie). Inmiddels meer dan 17 jaar werkzaam op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Daarvoor heb ik een aantal jaren verschillende technische functies buiten het onderwijs gehad en heb ik een goed beeld gekregen van het bedrijfsleven.

Met de komst van het regioplan en de extra gelden die hieraan gekoppeld zijn kunnen we ons onderwijs optimaliseren. Een fantastisch mooie kans waarin ik graag participeer. Ik heb dan ook de taak als programmalijnleider geaccepteerd, omdat ik het belangrijk vind om samen met anderen te kijken hoe we met ons onderwijs goed kunnen blijven aansluiten op de technologische ontwikkelingen in de maatschappij.
Deze ontwikkelingen gaan namelijk zo snel dat we moeite hebben om ze te volgen. Denk aan informatisering, robotisering, 5G, internet of things, smart technology, domotica, kunstmatige intelligentie, virtual reality blockchain, big data etc. Er komt dus heel wat op ons af en de vraag is hoe we kunnen bijblijven? Als we adequaat willen reageren op deze versnelling en de technologische ontwikkelingen in de maatschappij, als we inzetten op een krachtige technische regio met voldoende gekwalificeerd personeel dan kun je dit als school niet meer alleen. Het is daarom verstandig om een intensieve samenwerking aan te gaan met andere scholen en bedrijven uit de regio. Daarbij is het van belang dat we het adaptief en innovatievermogen van ons onderwijs vergroten wat ervoor kan zorgen dat we als school kunnen blijven bestaan en goed blijven aansluiten op het bedrijfsleven. Samen met Frank Jonkers (Omnia), Arie den Ouden (Gomarus) en Bert Vos (Gilde Vakcollege Techniek) vormen we de werkgroep ‘de basis op orde’.

De ambitie uit het regioplan
De samenwerkende scholen creëren de juiste randvoorwaarden voor kwalitatief, dynamisch, inspirerend, goed en toegankelijk onderwijs. Dit betreft up to date en voldoende faciliteiten, het implementeren van nieuwe technieken en innovaties, meer handen voor de klas met de daarvoor benodigde werving van docenten, het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en het vergroten van de toegankelijkheid van technisch vmbo.

We zijn met de werkgroep gestart om de huidige situatie in kaart te brengen en om de ambitie te concretiseren. Een aantal scholen heeft al voor meer handen in de klas gezorgd om leerlingen beter te kunnen bedienen. Daarnaast frissen we op dit moment de lokalen op, worden er nieuwe machines en gereedschappen aangeschaft en nieuwe keuzevakken ontwikkeld.

We hebben nog een aantal jaren om het plan verder uit te voeren, maar het is nu al mooi om te zien dat we met passie aan de slag zijn gegaan en dat de bereidheid in de scholen groot is om het regioplan samen zo goed mogelijk uit te voeren. Zo zijn we straks klaar voor de toekomst!