Doorlopende leerlijnen: voor een nog betere aansluiting tussen vmbo en mbo!

Hierbij een korte nieuwsupdate over de ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen binnen onze werkgroep. We zijn gestart met de eerste contouren voor een verrijking en verbetering van ons onderwijs binnen de techniekprofielen. Samen zoeken we naar verrijkingen in het onderwijsaanbod van onze vmbo-scholen. Natuurlijk staan er binnen de vier vmbo scholen al sterke en mooie opleidingen, maar we zoeken in samenwerking met de mbo-opleidingen naar kansen om deze nog verder te verbeteren.

Vanuit de werkgroep was de eerste stap het beschrijven van een visie op de doorlopende leerlijnen en het verrijken van het onderwijsprogramma. Het doel hiervan is:

  • dat er nog meer leerlingen kiezen voor de technieksector
  • dat we ze nog beter kunnen voorbereiden op toekomstige beroepen in de techniek
  • dat leerlingen soepel in het mbo instromen

Het belangrijkste van alles is dat de leerlingen centraal staan en hierdoor nog beter worden voorbereid op de toekomst!

Komend schooljaar vindt er een kleine wijziging plaats in de samenstelling van onze werkgroep. Ewart Bor van het Gomarus, neemt de plaats over van zijn collega Herman van de Beek. Herman gaat komend schooljaar naast zijn baan op het Gomarus ook les geven op het Hoornbeek College. Wij willen Herman bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de werkgroep! Succes in de toekomst, Herman en we komen elkaar vast nog tegen!

Casper Valen
Programmalijn-leider Doorlopende leerlijnen