Van de programmamanager Lenie van Lieverloo

Sinds januari 2020 is de regio Gorinchem | Altena van start gegaan met de ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs (STO). Inmiddels zijn er werkgroepen ingericht en leiders aangesteld bij de verschillende programmalijnen. De komende vier jaren gaan alle vmbo-scholen in de regio samen met het bedrijfsleven en het mbo deze programmalijnen uitvoeren. Ik ben aangesteld als programmamanager van het hele programma. Een grote maar ook mooie uitdaging!

Het afgelopen half jaar zijn we met elkaar vol energie aan de slag gegaan. Inmiddels zijn de plannen voor het komende schooljaar concreet. Het is de bedoeling dat alle betrokken scholen en partners er veel van gaan merken. Bijvoorbeeld:

  • materialen en inrichtingen geven een nieuw elan aan de techniekomgevingen waarin de leerlingen mogen leren;
  • we ondersteunen actieve technologieprogramma’s in het PO;
  • leerlingen uit het PO ontvangen een mooi techniekaanbod op de vmbo-scholen;
  • mavo-leerlingen en leerlingen van de profielen D&P en Groen maken kennis met nieuwe technologieprogramma’s, waardoor een loopbaanperspectief in de technische sector in deze regio ook voor hen meer in het vizier komt;
  • docenten mogen zich professionaliseren om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij de nieuwste programma’s en innovatieve ontwikkelingen. Zonder het regionale bedrijfsleven en het mbo lukt dit niet. Daarom zijn zij actief betrokken en zullen hun steentje bijdragen aan deze prachtige uitdaging door mee vorm te geven aan de doorlopende leerlijnen in inspirerende leerzame contexten.

Het eerste halfjaar heb ik intensief samengewerkt met de programmalijn-leiders en hebben we ervoor gezorgd dat we backoffice de zaken ook in voorwaardelijke zin goed op orde hebben. Denk aan de afspraken rond administratieve processen, een logo, een website en het verschijnen van een nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we in de regio allemaal zo goed mogelijk op de hoogte blijven. Mocht u nog vragen hebben: laat het vooral weten! Ook suggesties zijn van harte welkom!

Natuurlijk is er hier en daar door het coronavirus ook wel wat vertraging opgetreden en konden we geen uitvoering geven aan een mooie verbindende kick-off. We wachten op een goed nieuw moment voor een inspirerende regionale STO-bijeenkomst in het nieuwe schooljaar om te delen hoever we zijn en wat we verder weer oppakken. Ondertussen informeren we u ook zoveel mogelijk via onze website.

Ik wens iedereen in het nieuwe schooljaar een mooi vervolg STO in deze regio, waar we met hernieuwde energie vol tegenaan kunnen met alle betrokkenen. Voor nu eerst een fijne zomervakantie!