Professionalisering loopt!

Met de feestdagen in het zicht loopt 2022 al weer snel naar zijn eind. Het gaat vlug, maar stilzitten doen we niet met de werkgroep professionaliseren. De in de vorige nieuwsbrief getoonde flyer is inmiddels op alle scholen verspreid. Collega docenten kunnen op deze manier scholingsbehoefte kenbaar maken. En dat wordt gedaan merken we! Met als gevolg dat we in de achterliggende weken meerdere prachtige cursussen hebben kunnen faciliteren waar vele collega’s aan hebben deelgenomen.

In november is de basiscursus SketchUp gegeven. Vanwege het grote animo (34 aanmeldingen!) zijn een tweetal dagdelen gebruikt om in de behoefte te voorzien. De cursus werd incompany op de Gomarus verzorgd door dhr. A. Verhaar. Zonder bijzonderheden hopen we volgend voorjaar een verdiepingscursus te organiseren om het 3D tekenen nog verder onder de knie te krijgen.

Ook aspirant metselaars konden hun hart ophalen tijdens de tweedaagse metselcursus in Nieuwegein. Termen als drieklezoor, lintvoeg, troffel en vallende tand zijn nu gesneden koek voor deze mannen. Begin december hebben collega’s die ook hebben deelgenomen aan de cursus dronetechniek in juni een aanvullende praktijktraining dronevliegen gehad. Eerst zijn de basisvaardigheden nogmaals geborgd en daarna gingen ze aan de slag met de diverse vliegvormen als Follow me, Waypoint, mapping,Orbit, Dynamic track en precision flight. Tot slot is er getest hoe men precies kan vliegen met de dualremote systemen en hoe er ingegrepen kan worden als een leerling een fout maakt. Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van een cursus voor Domotica, elektrisch laden voor voertuigentechniek en Arduino. Kortom voor elk wat wils, beter gezegd noodzakelijks! Want alleen als we met elkaar de juiste technische kennis op zak hebben zijn we in staat om onze leerlingen gedegen onderwijs te geven!

Ontvang een hartelijke groet van werkgroep 4 en voor iedereen met die je lief en dierbaar zijn goede feestdagen en een voorspoedig en leerzaam 2023 toegewenst!

mBot ingezet in het onderwijs!

Klas 1 bk op de Gomarus krijgt les programmeren tijdens de projectweken! De Makeblock mBot is aangeschaft vanuit programmalijn 7, STO-GOAL om in te zetten in het onderwijs.

Een mBot is een klein robotje dat je eerst in elkaar moet zetten. Het in elkaar zetten is eenvoudig, binnen een half uurtje is dat al gedaan. Kinderen leren door deze robot programmeren, met electronica omgaan en meer over robotica.

Het hart van de mBot is een mini-computertje, dat gebaseerd is op de Arduino Uno. Dit mini-computertje zorgt ervoor dat de mBot taken uitvoert en verwerkt data van sensoren. Ook stuurt het componenten aan.

De mBot voert natuurlijk niet uit zichzelf taken uit. Je moet zelf gaan programmeren om de mBot instructies te geven. De code kan je uploaden naar het mini-computertje in de mBot met een USB kabel.

Onderstaand filmpjes van de leerlingen op Gomarus die met de mBot aan het werk zijn:

 

Programmeren en Computational Thinking

Programmalijn 7, programmeren en Computational Thinking

1.) Er hebben daarnaast wat personele wisselingen plaatsgevonden in de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep is uitgebreid met Erwin Loos van Omnia College en Jarno van As van Gilde Vakcollege Techniek.

2.) Op 3 oktober is het professionaliseringsprogramma Computational Thinking en Programmeren van start gegaan met de eerste groep deelnemers van verschillende scholen in het STO samenwerkingsverband.

In programmalijn 7 van STO-GOAL hebben we in samenwerking met TechniScience een professionaliseringsaanbod gemaakt voor docenten die meer willen leren over Computational Thinking en Programmeren.

Het is een driejarig programma gericht op technologiewijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. De inhoud biedt alle handvatten om het leerproces van leerlingen op het gebied van Computational Thinking en Programmeren te kunnen coachen. We sluiten tevens met dit programma aan op de nieuwe leerweg en biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van onderwijs gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. Kennis over Computational Thinking en programmeren is vooraf niet nodig. De volgende onderdelen komen aan bod in het programma:

– Introductie Computational Thinking en programmeren

– Introductie met STEAM onderwijs,

– Onderzoekend en Ontwerpend leren

– 21e eeuwse vaardigheden en technologiewijsheid

– Prototyping, praktijkopdrachten/challenges maken

– Coachen en beoordelen

Als mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de volgende groep en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan kunnen ze een mail sturen naar Keimpe de Heer (keimpe@de-heer.net)

3.) De aankomende periode werken we aan de verdere ontwikkeling van lesmateriaal voor leerjaar 1 en 2.

Meer handen voor de klas

De vmbo-afdelingen van een aantal scholen uit de regio, waaronder Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus Scholengemeenschap, Omnia College in Gorinchem en het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg ontvangen tussen 2020 en 2024 samen in totaal negen miljoen euro van de overheid om hun techniekonderwijs te versterken.

Henk van Noorloos werkt al zo’n 43 jaar bij het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg op de afdeling BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Wat heeft “De basis op orde” van STO-GOAL hem gebracht?

Door de gelden van Sterk Techniek Onderwijs voor “De basis op orde” hebben we instructeurs en onderwijsassistenten aan kunnen stellen. Het is geweldig dat je alle werkzaamheden nu niet meer alleen hoeft te doen. Voor de leerlingen is het ook fijn, want hierdoor is er veel meer persoonlijke aandacht. Leerlingen worden nu in kleine groepjes begeleid, waardoor kennis en vaardigheden echt naar een hoger plan kunnen worden getild.

In het verleden stond je als docent alleen voor een groep of bij grote groepen met zijn tweeën. Daar hoorde natuurlijk ook het bestellen, voorbereiden en op maat maken van het materiaal bij. Naast het voorbereiden van lessen ontwikkel je ook steeds nieuwe lessen en opdrachten en zorg je ervoor dat het onderhoud van het materiaal en het lokaal op orde is. Eigenlijk was dit onbegonnen werk, terwijl de lesgroepen meestal veel groter waren.

Het lesprogramma is veel breder geworden door de jaren heen. Waar je in het verleden een groot gedeelte van het jaar bezig was met het maken van alle soorten raam- en kozijnverbindingen en hier en daar het stellen van een profiel is het programma ontzettend breed geworden. De leerlingen maken nu kennis met alle onderdelen van het moderne bouwproces met de daarbij behorende apparaten zoals, laser, 3D printers, snijplotters, cnc-frezen etc.

Voor de organisatie betekent ´meer handen voor de klas” dat er meer tijd is voor bijscholing van de docenten, tijd om de vaklokalen aan te passen aan de innovatieve ontwikkelingen binnen het onderwijs. In ons geval staat een moderne CNC-machine in combinatie met AR-brillen op het verlanglijstje. Naast eigentijdse opdrachten en werkstukken heeft dit ook een uitstraling naar buiten en kunnen toekomstige leerlingen (met hun ouders) zien hoe gaaf ons vak is. Niet alleen gaaf voor leerlingen, maar ook voor vakmensen kan dit een prachtige uitdaging vormen.

Wil jij jouw talenten inzetten voor ons jong technisch talent in de regio? Loop eens een dag mee als docent BWI! Voor meer informatie kun je terecht bij Jorina van Tilborg:  j.k.vantilborg@wvoranje.nl.

Lees hier het volledige artikel in het Kontakt.

sterk-techniek-onderwijs

Ontwikkelen van leeractiviteiten met drones

Ook in programmalijn 6 is het afgelopen jaar veel gebeurd. De meest recente ontwikkelingen richten zich op het ontwikkelen van leeractiviteiten met drones. In juni heeft een grote groep docenten van techniekverwante scholen de cursus dronetechniek gevolgd met het doel om een leerlijn dronetechniek te gaan ontwikkelen voor leerlingen in techniekverwante programma’s (zoals D&P, GL en TL).

In september zijn de werkgroep en ontwikkelgroep in de programmalijn in een gezamenlijke bijeenkomst geinformeerd over lesmateriaal voor dronetechniek en het organiseren van een (regionale) dronecup door Daniëlle Petit van FutureMindz. Een leerzame middag die heeft geresulteerd in een groepje scholen die dit jaar pilots gaan uitvoeren in hun school. Pilots waarin leerlingen kennis maken met mini-drones, programmeren en besturen en het bouwen van een hindernisbaan voor dronevliegen.

Afgelopen maandag 17 oktober heeft Gomarus het spits afgebeten. Zij hebben die middag een activiteit opgezet met leerlingen uit leerjaar 1. In het kader van een afsluiting van een Shakespeare project hebben zij in samenwerking met i-Lab en het Da Vinci college een dronerace georganiseerd. De dronerace bestond uit het afleggen van een parcours met zelfgebouwde obstakels met een DR 6 RC drone. De leerlingen mochten hun ouders, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s uitnodigen om mee te kijken. De activiteit was een enorm succes. Er waren enthousiaste en fanatieke leerlingen die prachtige obstakels hadden gebouwd en uiteraard allemaal graag de race wilden winnen.

De ervaring die Gomarus heeft opgedaan wordt gedeeld in de werkgroep zodat dit schooljaar in meerdere scholen een dergelijk event georganiseerd gaat worden, met als doel: een eigen regionale (STO) dronecup permanent op de kalender zetten en misschien wel deelnemen aan de nationale Dronecup Finals met het thema Smart Cities in juni 2023.

De scholen in PL 6 gaan ervoor!

sterk_techniek_onderwijs

Foto’s: door leerlingen gebouwde obstakels Gomarus drone cup race

STO professionalisering onder collega’s

Wij zijn blij te kunnen zeggen dat steeds meer collega’s de weg weten op gebied van STO professionalisering. Om onze leerlijn echt bij iedereen onder de aandacht te brengen hebben we een flyer ontwikkeld waarop precies te lezen is welke route gevolgd kan worden bij behoefte aan een cursus of training op het gebied van professionalisering. Deze flyer zal rond de herfstvakantie verspreid gaan worden zodat ook u dit onder ogen krijgt.

Kort voor de zomervakantie zijn er nog een aantal inspirerende cursussen en trainingen gevolgd door een heel aantal docenten. We noemen bijvoorbeeld de training “veiligheid en verantwoording van onze leerlingen op stage” waarbij ons door dhr. H. Staps van Bouwmensen Rivierengebied alles is uitgelegd om onze leerlingen te kunnen informeren voordat ze op stage gaan. Verder hebben een heel aantal docenten van de aangesloten scholen de cursus drone techniek gevolgd. We laten één van hen aan het woord: “Ik vond het heel erg leuk en leerzaam om aan deel te nemen. Er werd wel ontzettend veel theorie behandeld, maar het was zeer de moeite waard. Gaaf ook om nu mijn brevet op zak te hebben. Ik ben erg benieuwd hoe het met de leerlingen zal gaan met programmeren en vliegen met de drone. We hebben hiervoor als school een prachtige drone aangeschaft en mijn eerste vlieguren na programmering waren prachtig!” (O. Buitendijk)

Er is inmiddels op de scholen een inventarisatie gehouden die tweeledig is. Enerzijds hebben we inzichtelijk gemaakt welke collega welke cursus/ training heeft gevolgd (en wanneer), en anderzijds is er gevraagd naar de trainingsbehoefte van de collega’s. Hieruit is een mooi overzicht gerold zodat we in één oogopslag kunnen zien waar we staan, er waar we naar toe moeten.

Verder hebben velen van u vast wel eens gehoord van docentstages. Wat zijn dat precies en wat houdt dat exact in? Wel, eigenlijk zegt het woord het al, dit betreft de situatie dat een docent een dag (-deel) of meerdere dagen op stage gaat, zoals een leerling dat ook doet. Er zijn docenten met bedrijfservaring op een bepaald technisch gebied maar die ervaring dateert soms van 10 of meer jaren terug. In zo’n geval kan het geen kwaad om het geheugen eens op te frissen en kennis op te doen van de huidige technische ontwikkelingen door een dag mee te lopen in het bedrijfsleven. Anderzijds kan het ook heel zinvol zijn dat er meegelopen wordt bij een bedrijf welke werkzaam is in een voor u onbekende branche zodat we ook hiervan onze leerlingen kennis mee kunnen geven. Zo spraken we met een BWI docent die afgelopen december een dag met een stratenmaker op pad is geweest en zich diverse termen en technieken eigen heeft gemaakt die hij vervolgens nog diezelfde week in de praktijk kon brengen tijdens een les infra. Een andere docent was een dag op pad is geweest met een schildersbedrijf om werk op te nemen en vervolgens te kijken op welke manier deze gegevens verwerkt worden in een calculatie. Dit soort docentstages zijn zeer waardevol!

Tot slot zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de basiscursus SketchUp tekenen op het VMBO. Deze zal medio november worden gegeven door de heer A. Verhaar. Mocht u dit lezen en denken die wil ik ook volgen! Schroom dan niet contact op te nemen met onze programmalijn.

Training veiligheid en verantwoording op stage

Cursus dronetechniek

 

HOTSPOTS KOUDETECHNIEK IN GORINCHEM/ALTENA

Op dinsdag 10 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het Gilde College in Gorinchem. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit de scholen/STO: Leo Dane en collega’s en een aantal lidbedrijven van NVKL.

De vraag van de samenwerkende scholen in het STO-verband (sterk, techniek en onderwijs) in regio Gorinchem/Altena was om medewerking aan hotspots te verlenen. De vierdejaars leerlingen van de betrokken vmbo-scholen, die de PIE (produceren, installeren, energie) richting volgen, nemen in het vierde jaar deel aan het keuzevak duurzaamheid. Tijdens dit vak wordt ook aandacht besteed aan koudetechniek. Dit willen de scholen gaan uitbreiden met meer aandacht voor koudetechniek op school en het aanbieden van hotspots bij bedrijven. Dat betekent dat deze leerlingen tijdens het schooljaar een aantal keer een verdiepende praktijkopdracht, aanvullend op de theorie en praktijklessen, bij bedrijven gaan vervullen. Dit doen zij door een (halve) dag naar een bedrijf in de regio te gaan, waarin zij werken aan een zo realistische mogelijke opdracht. Dit moet de studenten een beeld van de praktijk geven. De bedrijven bieden hiermee een stuk praktijkverdieping. Dit is belangrijk omdat dit vaak niet op school gegeven kan worden door ontbrekende faciliteiten.

Al discussiërend kwam de groep op verschillende ideeën. Bijvoorbeeld om leerlingen in de regio aan koudetechniekhotspots te laten werken, waarmee ze dan met de verschillende facetten in de koudetechniek kennis kunnen maken. Afgesproken is dat alle aanwezige bedrijven nadenken op welke wijze zij vanuit hun bedrijf hieraan mee kunnen of willen werken en dit aan de STO-groep terug zullen koppelen. Op korte termijn zal de werkgroep van STO aan de slag gaan met de ingediende plannen, zodat deze volgend schooljaar uitgevoerd kunnen worden. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot. Er is voldoende vertrouwen in een mooie samenwerking in deze regio, met als doel een actieve bijdrage aan instroom in de koudetechniek!

HOTSPOT IN DE REGIO

De ambitie is om een Hotspot in deze regio in te richten. Een Hotspot is een leerwerkplek waar technieken aangeboden worden, welke niet op scholen kunnen  plaatsvinden. Oftewel, een plaats waar leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd kunnen worden. Bij een Hotspot vindt een nauwe samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven en de scholen.

NVKL is gevraagd om aan dit project mee te werken. Wil jij ook betrokken zijn bij deze Hotspot? Op dinsdag 10 mei vindt om 16:00 uur een bijeenkomst plaats bij het Gilde College in Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht wat hierin de mogelijkheden zijn. Je kunt je aanmelden bij onze projectmanager Onderwijs & Arbeidsmarkt Brenda Witzier door te mailen naar brenda@nvkl.nl.

 

Update van de doorstroomdiagrammen

Update van de doorstroomdiagrammen 

Op de website Sterk BeroepsOnderwijs zijn doorstroomdiagrammen beschikbaar waarin de leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen worden getoond.

Vmbo-scholen kunnen hiervan gebruik maken en zien naar welke mbo-instellingen hun leerlingen gaan. MBO-instellingen beschikken hierdoor over de informatie van welke scholen hun studenten komen. O.a. voor het vormgeven van doorlopende leerroutes is dit een nuttig instrument.

De cijfers zijn onlangs geüpdatet. De vernieuwde applicatie zal op een andere manier worden ontsloten dan voorgaande jaren en dat zorgt voor enige vertraging. Naar verwachting zullen de cijfers via de applicatie vóór 1 mei te zien zijn op de website.

BEKIJK DE LEERLINGENSTROMEN

Samen sterk voor “de basis op orde”

Op woensdag 16 maart jl. heeft de werkgroep “De basis op orde” (programmalijn 1) voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena onder het genot van een Bossche bol kennis gemaakt met elkaar en de vervolgstappen gezet.

Deze collega’s zijn zich bewust van de belangrijkheid van hun taak binnen deze werkgroep in het belang van de technisch onderwijs in deze regio. Zij zetten zich in voor de (financiële) toegankelijkheid van technisch onderwijs voor alle leerlingen, de aanschaf van nieuwe machines/materialen om zodoende aan te sluiten op de wensen/innovatie van het bedrijfsleven. Ook wordt er nagedacht over de verbinding tussen de scholen en de bedrijven en de uitdaging om te zorgen voor voldoende technisch ondersteunend personeel.

 

v.l.n.r.:

 

 

Wilma Yard van der Stelt

Bert Vos / @Gilde Vakcollege Techniek

Arie den Ouden / @Gomarus scholengemeenschap

Frank Jonker / @Omnia college

Jorina van Tilborg / @Willem van Oranje College

Dag collega’s in het onderwijs,

 

Recent is mij gevraagd het programmalijnleiderschap van de lijn professionalisering van Gerard van der Wege, wegens diens vertrek, over te nemen. Graag wil ik me middels deze nieuwsbrief kort aan u voorstellen. Mijn naam is Teunis Klijn, ik ben getrouwd, heb 5 kinderen en ben woonachtig in Hardinxveld-Giessendam. Sinds bijna 2 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs binnen de vakgroep BWI op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Ik geef les aan de 2e, 3e en 4e klas van het VMBO, ben van de laatstgenoemde klas kader ook mentor en doceer MBO voor het Hoornbeeck College. Aankomende zomer hoop ik de studie voor mijn docentbevoegdheid aan de Hogeschool Rotterdam af te ronden.

Mijn arbeidzame leven begon ik als tekenaar/ werkvoorbereider in de scheeps- en jachtinterieurbouw. Dit heb ik 15 jaar met plezier mogen doen. Vervolgens ben ik 2 jaar als verkoper en aankoopbegeleider werkzaam geweest bij een aannemer voor de particuliere woningbouw in het midden segment. Vervolgens heb ik 2 jaar voor mezelf gewerkt als timmerman/ meubelmaker. En nu dus in het onderwijs waar ik mijn opgedane kennis met veel passie en plezier deel met de toekomstige generatie. Ik haal mijn energie en voldoening uit het omgaan met de jeugd in de vakspecialisatie BWI binnen de context van onze christelijke identiteit.

Omdat ik geloof dat stilstand achteruitgang betekent ben ik erg gemotiveerd om de rol als programmalijnleider van professionalisering op me te nemen. Ik geloof in de kracht van iedere individuele leerling maar ben er van overtuigd dat die pas tot uiting komt als hij of zij wordt onderwezen door docenten die hun vak verstaan en meegaan met de ontwikkelingen in de branche waarbinnen zij werkzaam zijn. Hiervoor is het soms nodig om bij te scholen middels een leerzame cursus of training, simpelweg omdat de ontwikkelingen van materialen, gereedschappen, machines of programma’s doorgaat en wij binnen het onderwijs daarvan op de hoogte moeten zijn. Alleen dan kunnen we onze leerlingen begeleiden en klaarstomen voor hun plaats in de maatschappij. Op het juiste niveau, met de juiste tools, voorzien van de juiste kennis. Met elkaar én voor elkaar!

 

Hartelijke groet, Teunis