Update werkgroep professionalisering

Binnen de werkgroep professionalisering brengen we momenteel de wensen van de docenten binnen de verschillende scholen met het oog op professionalisering in kaart. Professionalisering betekent dat je als vakdocent jezelf gaat scholen in technieken die ‘niet eigen’ zijn, of technieken die innovatief en nieuw zijn.

Het is voor ons een hele puzzel om dit in kaart te brengen. Wel merken we dat het steeds meer gestalte gaat krijgen. Binnen de verschillende scholen worden trajecten uitgezocht en zoeken we met elkaar de verbintenis tussen de vmbo-scholen. De samenwerking in de groep is dan ook zeer goed. Iedere school met zijn eigen inzichten en belangen komt met ideeën en er wordt open met elkaar gediscussieerd over onderwerpen.

De eerste uitvoerende stappen worden de komende weken gezet. Het doel is om de vakdocenten van de verschillende scholen te verrijken in hun vakgebied. Hiervoor is tijd beschikbaar. De kennis die hierin opgedaan wordt kunnen we weer overdragen naar de leerlingen. Er zijn verschillende manieren om dit te organiseren en dit zijn we momenteel aan het onderzoeken.
Een hele klus, maar als werkgroep ook heel uitdagend.

Namens de werkgroep,

Menno Alberts

De werkgroep Hotspots komt op stoom

De afgelopen periode hebben we als werkgroep stappen gezet om ons doel te bereiken. Het doel is in september 2023 minimaal drie Hotspots te hebben. Daar komt toch heel wat voor kijken. Plannen en ideeën zijn er genoeg. Dat is mooi. Maar hebben we met elkaar het zelfde op het oog? Natuurlijk is het leuk om met leerlingen naar een modern bedrijf te gaan en daar een mooie rondleiding te krijgen. Dat noemen we echter geen Hotspot maar een excursie!

Met een Hotspot willen we een stuk(je) lesstof van bijvoorbeeld een keuzevak weg kunnen zetten bij een bedrijf. Dan gaat het vooral om die onderwerpen die binnen een school (nog) niet haalbaar zijn. Natuurlijk is het dan mooi als er een stuk innovatie bij komt kijken, want tenslotte leiden wij onze leerlingen op voor de toekomst.

Met elkaar zijn we nu druk bezig met een stukje visievorming. Dit is belangrijk om allerlei wildgroei te voorkomen. Bij deze visievorming proberen we ook al bedrijven waar we mogelijk een Hotspot kunnen starten mee te nemen zodat het niet alleen een visie wordt vanuit het onderwijs maar dat ook de bedrijvenkant zich in deze visie zich kan vinden.

Onze scholen hebben niet allemaal dezelfde profielen, daarom proberen we ons ook in de opstartfase te richten op meerdere profielen. Dus zowel PIE als BWI, maar ook M&T. Wij hebben daarom als einddoel niet alleen om drie mooie uitdagende hotspots te realiseren, maar een blauwdruk te ontwikkelen zodat dit vrij eenvoudig met andere bedrijven en profielen is uit te rollen. Een mooie ontwikkeling hierbij is dat meerdere regio’s hier mee bezig zijn en dat we door verschillende netwerken een kruisbestuiving krijgen. Hier worden wij enthousiast van en kunnen we uren over praten.

Doen jullie mee? Als je ideeën hebt, zoek ons op!

Teun van Sligtenhorst

Hotspot logo

Update Doorlopende leerlijnen

Mijn naam is Karel Landman en ik werk bijna 20 jaar op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Ik mag daar samen met mijn collega Marten Jongenelen vorm geven aan de afdeling Mobiliteit en Transport.

De werkgroep doorlopende leerlijnen bestaat uit: dhr. Valen van het Omnia College, dhr. Bor van het Gomarus en dhr. Alberts namens Gilde Vakcollege Techniek. Vanuit het Da Vinci College sluit momenteel Michel Pipping aan.

Onze werkgroep heeft in februari 2020 zijn eerste vergadering gehad op het Omnia College in Gorinchem. In deze vergadering hebben we met elkaar kennis gemaakt en zijn we samen op zoek gegaan naar de invulling van onze taak. We zijn eerst gaan kijken naar de visies van de verschillende scholen en hebben daarna een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Dit document zal regelmatig terugkomen op de agenda om te zien of we het nog actueel is.

Ook zijn we binnen onze eigen scholen op onderzoek gegaan hoe de huidige leerlijnen van de verschillende afdelingen lopen. Dit hebben we voor alle scholen in kaart gebracht zodat we per school zicht hebben op de leerlijnen die er nu zijn.
Om te komen tot een gezamenlijk document hebben we individueel een procesaanpak geschreven voor de doorlopende leerlijn en voor het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn. Dit om een goed zicht te krijgen op elkaars ideeën hierover zodat we als verschillende scholen toch tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen voor het opstellen van nieuwe leerlijnen en innovatie in de techniek.
We bespreken momenteel het proces dat is gevolgd bij het tot stand komen van de nieuwe leerlijn Maritiem. Verder willen we nog gaan kijken hoe de programmatische aansluiting met het mbo is en ook op pedagogisch en didactisch niveau willen we onderzoeken wat er nodig is om een goede doorlopende leerlijn te kunnen neerzetten.

Dit was in een kort overzicht waar wij als werkgroep mee bezig zijn. Als u nog aanvulling of ideeën hebt voor onze werkgroep dan houden wij ons aanbevolen. Zoek ons gerust eens op!

Vriendelijke groet,
Karel Landman

Kennisgroep doorlopende leerlijnen

V.l.n.r. Marc van Tussenbroek (Da Vinci College), Ewart Bor (Gomarus), Casper Valen (Omnia College), Menno Alberts (Gilde Vakcollege Techniek) en Karel Landman (Willem van Oranje College)

Nieuwe draadsnijmachine voor Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling installatietechniek is sinds kort de trotse eigenaar van een gloednieuwe REMS draadsnijmachine. Met dank aan gelden uit STO (Sterk Techniek Onderwijs) kon de oude machine vervangen worden.

Installatietechniek is onderdeel van het profiel PIE (Produceren, Installeren, Energie). Naast dat op deze afdeling moderne verbindingstechnieken worden aangeleerd, is het ook nog steeds van belang dat ambachtelijke technieken als fitten en draadsnijden worden aangeleerd. Deze technieken worden namelijk nog steeds gebruikt in onder meer grote ketelhuizen en in verdelers van verwarmingscentrales (zoals te zien in de laatste afbeelding). De machine heeft meerdere functies. Naast natuurlijk draad snijden, kan deze machine ook ontbramen en buis afsnijden.

Overhandiging HoloLens 2 aan Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Bouwen, Wonen en Interieur op het Gilde Vakcollege Techniek mocht uit handen van Jan van Wijgerden van het ICT-bedrijf Tredion de HoloLens 2 ontvangen. We zijn ontzettend blij dat we met dank aan Tredion en STO (Sterk Techniek Onderwijs) nu deze HoloLens 2 mogen toevoegen aan ons arsenaal aan onderwijsmiddelen.

Dat is pas een blikvanger!

Begin september kwam wethouder Roland van Vugt naar het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg met een bijzonder verzoek voor de 4e-jaars leerlingen van de opleiding PIE (Produceren Installeren Energie). Op drukke schoolroutes wordt nogal eens zwerfafval gevonden. De wethouder vroeg of de leerlingen iets konden maken dat voorbijgangers zou uitdagen om afval niet op straat maar in de afvalbak te gooien.

De vraag werd enthousiast opgepakt door de leerlingen. Ze kozen ervoor een blikvanger te maken en vroegen 1e en 2e-jaars schoolgenoten om leuke ontwerpen te maken. Uiteindelijk werd voor de vorm van een bloem gekozen. Er is een groot deel van het schooljaar hard gewerkt door Marijn van Loon, Thomas Smelt, Damian Zillig, Bart Karbet, Bart van Hulten, en Henkjan Maas om de blikvanger te bouwen. Hierbij is ook de hulp van lokale bedrijven ingeschakeld voor het aanleveren van de materialen.

De coronacrisis heeft het proces wat vertraagd maar uiteindelijk is de blikvanger donderdag 1 oktober geplaatst aan het fietspad bij de Groeneweg en geopend door een trotse wethouder Van Vugt in bijzijn van de makers ervan.

De blikvanger mag er wezen en is een prima combinatie van creativiteit en vakmanschap dat door de leerlingen geleverd is.
Zo zie je dat we, in de regio Gorinchem-Altena en in het kader van Sterk Techniek Onderwijs, zijn gekomen tot een mooie samenwerking tussen school, gemeente en bedrijfsleven en hebben we kunnen bijdragen aan het maatschappelijke probleem van het ‘zwerfafval’.

Kom maar op met de volgende opdracht!

Regio’s zijn in beeld

Regio-sites spelen een belangrijk rol binnen en tussen regio’s

Sinds januari is het voor regio’s mogelijk een eigen regio-site in te richten op de site Sterk Techniekonderwijs. Bijna alle regio’s maken intussen van deze mogelijkheid gebruik. In de peiling die afgelopen tijd op de website stond gaf 62% van de respondenten aan de regiosite vooral te bezoeken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de eigen regio, 43% gebruikt regiosites om te zien waar andere regio’s mee bezig zijn en daar inspiratie op te doen. Lees verder op de landelijke website van Sterk Techniek Onderwijs.

Landelijke website Sterk Techniek Onderwijs

Doorlopende leerlijnen: voor een nog betere aansluiting tussen vmbo en mbo!

Hierbij een korte nieuwsupdate over de ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen binnen onze werkgroep. We zijn gestart met de eerste contouren voor een verrijking en verbetering van ons onderwijs binnen de techniekprofielen. Samen zoeken we naar verrijkingen in het onderwijsaanbod van onze vmbo-scholen. Natuurlijk staan er binnen de vier vmbo scholen al sterke en mooie opleidingen, maar we zoeken in samenwerking met de mbo-opleidingen naar kansen om deze nog verder te verbeteren.

Vanuit de werkgroep was de eerste stap het beschrijven van een visie op de doorlopende leerlijnen en het verrijken van het onderwijsprogramma. Het doel hiervan is:

  • dat er nog meer leerlingen kiezen voor de technieksector
  • dat we ze nog beter kunnen voorbereiden op toekomstige beroepen in de techniek
  • dat leerlingen soepel in het mbo instromen

Het belangrijkste van alles is dat de leerlingen centraal staan en hierdoor nog beter worden voorbereid op de toekomst!

Komend schooljaar vindt er een kleine wijziging plaats in de samenstelling van onze werkgroep. Ewart Bor van het Gomarus, neemt de plaats over van zijn collega Herman van de Beek. Herman gaat komend schooljaar naast zijn baan op het Gomarus ook les geven op het Hoornbeek College. Wij willen Herman bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de werkgroep! Succes in de toekomst, Herman en we komen elkaar vast nog tegen!

Casper Valen
Programmalijn-leider Doorlopende leerlijnen

Van de programmamanager Lenie van Lieverloo

Sinds januari 2020 is de regio Gorinchem | Altena van start gegaan met de ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs (STO). Inmiddels zijn er werkgroepen ingericht en leiders aangesteld bij de verschillende programmalijnen. De komende vier jaren gaan alle vmbo-scholen in de regio samen met het bedrijfsleven en het mbo deze programmalijnen uitvoeren. Ik ben aangesteld als programmamanager van het hele programma. Een grote maar ook mooie uitdaging!

Het afgelopen half jaar zijn we met elkaar vol energie aan de slag gegaan. Inmiddels zijn de plannen voor het komende schooljaar concreet. Het is de bedoeling dat alle betrokken scholen en partners er veel van gaan merken. Bijvoorbeeld:

  • materialen en inrichtingen geven een nieuw elan aan de techniekomgevingen waarin de leerlingen mogen leren;
  • we ondersteunen actieve technologieprogramma’s in het PO;
  • leerlingen uit het PO ontvangen een mooi techniekaanbod op de vmbo-scholen;
  • mavo-leerlingen en leerlingen van de profielen D&P en Groen maken kennis met nieuwe technologieprogramma’s, waardoor een loopbaanperspectief in de technische sector in deze regio ook voor hen meer in het vizier komt;
  • docenten mogen zich professionaliseren om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij de nieuwste programma’s en innovatieve ontwikkelingen. Zonder het regionale bedrijfsleven en het mbo lukt dit niet. Daarom zijn zij actief betrokken en zullen hun steentje bijdragen aan deze prachtige uitdaging door mee vorm te geven aan de doorlopende leerlijnen in inspirerende leerzame contexten.

Het eerste halfjaar heb ik intensief samengewerkt met de programmalijn-leiders en hebben we ervoor gezorgd dat we backoffice de zaken ook in voorwaardelijke zin goed op orde hebben. Denk aan de afspraken rond administratieve processen, een logo, een website en het verschijnen van een nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we in de regio allemaal zo goed mogelijk op de hoogte blijven. Mocht u nog vragen hebben: laat het vooral weten! Ook suggesties zijn van harte welkom!

Natuurlijk is er hier en daar door het coronavirus ook wel wat vertraging opgetreden en konden we geen uitvoering geven aan een mooie verbindende kick-off. We wachten op een goed nieuw moment voor een inspirerende regionale STO-bijeenkomst in het nieuwe schooljaar om te delen hoever we zijn en wat we verder weer oppakken. Ondertussen informeren we u ook zoveel mogelijk via onze website.

Ik wens iedereen in het nieuwe schooljaar een mooi vervolg STO in deze regio, waar we met hernieuwde energie vol tegenaan kunnen met alle betrokkenen. Voor nu eerst een fijne zomervakantie!

De hybride docent; een combinatie van twee krachtbronnen

We zijn in de werkgroep ‘De basis op orde’ gestart met het vormgeven van de activiteiten om de basis van het technisch onderwijs op orde te brengen. Hoewel het technisch onderwijs in de regio goed te noemen is, is het nodig om te investeren in nieuwe machines, lokalen op te frissen en om nieuwe technieken te implementeren. Financiële middelen voortgekomen uit Sterk Techniekonderwijs (STO) maken deze verbeterslag mogelijk.

Een voorwaarde om de basis op orde te brengen heeft betrekking op de hoeveelheid begeleiding in de klas. Zijn er voldoende gekwalificeerde docenten en hoe is de samenwerking met het bedrijfsleven dat er voor kan zorgen dat het technisch onderwijs up-to-date blijft? In de werkgroep richten we ons onder andere op het principe van ‘meer handen in de klas’ op basis van de richtlijnen van VOION11. Dit is enerzijds nodig om veilig te kunnen blijven werken in de praktijklokalen en zorgt ervoor dat we leerlingen meer en beter kunnen begeleiden en coachen in de verschillende stadia van hun leerproces. Dit houdt dus in dat er ook voldoende deskundigheid beschikbaar moet zijn om de leerlingen goed te kunnen opleiden. Deskundigheid op het gebied van een goede begeleiding en coaching van onze leerlingen, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen, maar natuurlijk ook op technisch gebied. Hoe blijven we op de hoogte van de technologische ontwikkelingen in de maatschappij die zich in een rap tempo laten opvolgen?

Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op het werven en benoemen van onderwijsassistenten, (hybride) docenten en instructeurs. Verder is een intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven van essentieel belang. Het inzetten van mensen uit het bedrijfsleven in het onderwijs – hybride docent – kan daar een antwoord op zijn. Wij weten hoe we moeten onderwijzen en de actuele technische kennis komt uit het bedrijfsleven. Een juiste combinatie van twee krachtbronnen.

“De hybride docent is van groot belang voor de toekomst van het onderwijs” stelt ook de redactie van de site www.onderwijsvanmorgen.nl op basis van uitgebreid onderzoek. Hybride docenten geven aan meer te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Leerlingen krijgen docenten die de lesstof aan eigen praktijkervaringen verbinden. Leerlingen zijn doorgaans enthousiast over de lessen van hybride docenten omdat ze die praktijkvoorbeelden meenemen in de klas. Zo kunnen we met de inzet van hybride docenten het technisch onderwijs beter up-to-date houden, krijgen leerlingen een beter beeld van werk en samenleving en zijn docenten ook weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Het Willem Van Oranje College is dan ook blij met de komst van Mark de Weert die komend schooljaar gaat starten in de lessen bij het profielvak PIE bij ons op school. Mark is al sinds zijn 18e werkzaam in de metaaltechniek en heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring opgedaan. Hij heeft verschillende opleidingen gevolgd gericht op de praktijk en theorie van de metaaltechniek. Mark is meesterlasser, visueel lasinspecteur en ‘vakidioot’ zoals hij zelf zegt. Hij is nu op een punt in zijn carrière gekomen dat hij graag zijn opgedane kennis en vaardigheden wil overdragen aan de nieuwe generatie. Mark helpt in zijn dagelijkse werk anderen met ‘tips & tricks’ en begeleidt lassers ‘in company’ om tot betere resultaten te komen.
Via een oproep van het Willem van Oranje College is Mark met ons in contact gekomen en hebben we plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van lassen. Een groot aantal leerlingen van PIE en M&T kiest voor het keuzevak booglasprocessen. Het is de bedoeling dat Mark leerlingen begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten voor de theorie en de praktijk. Er is voor leerlingen en niet te vergeten ook voor docenten nog veel te leren van iemand met meer dan 30 jaar ervaring. We kijken uit naar een leerzame en mooie samenwerking!

GDPR Consent

Bewerk je AVG toestemmingen of lees onze privacy verklaring.

Privacy verklaring