1.3: Doorontwikkelen samenwerking en kennisdeling met bedrijven

De afgelopen weken waren wij, Marrie de Waal en Arie den Ouden van het Gomarus in Gorinchem, druk met het bezoeken van bedrijven.
De aanleiding hiervoor ligt in het plan om een bedrijvenplatform op te richten. Met dit platform willen we maximaal twee keer per jaar bij elkaar komen. Het platform bestaat uit tien bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die onder Bouwen, Wonen en Interieur vallen: timmeren, metselen, schilderen, infra, meubel- interieurbouw.

Het doel van dit platform is om van de kennis – die bij de bedrijven aanwezig is – als school te profiteren. Dit kan in allerlei vormen gegoten worden. Tijdens de bezoeken zijn hier verschillende enthousiaste reacties op gekomen. Zo zijn er al gastlessen aangeboden en bezoeken op de werkvloer.

Naast deze kennisdeling hebben al deze bedrijven aangeboden om mee te betalen aan een infrahal. Deze hal is inmiddels gereed en voor een groot gedeelte door deze bedrijven gesponsord.

Ook hebben bedrijven materieel, materiaal en personeel beschikbaar gesteld om de infrahal tot stand te laten komen. Al met al een samenwerking waar we met elkaar enorm trots op zijn.

Dankzij de STO-gelden konden Marrie en ik hier tijd voor vrijmaken om op deze manier dit platform op te richten. In oktober hopen we onze eerste bijeenkomst te houden. We zullen dit op de Gomarus doen. De volgende bijeenkomsten zullen we bij toerbeurt doen bij de desbetreffende bedrijven. Op die manier leren wij niet alleen als school van deze bedrijven, maar kijken de bedrijven ook bij elkaar in de keuken, zodat hier wellicht ook een goede samenwerking kan ontstaan.

Workshop voor leerkrachten groep 5 en 6 basisscholen

Voor leerkrachten groep 5 en 6 organiseren we een workshopmiddag, toegespitst op het uitzetten van deze technieklessen volgens het methodisch ontwerpen in 7 stappen. Kijk alvast naar de website.

De werkgroep maakt samen met de leerkrachten de betreffende werkstukken, dus het is erg leerzaam om deze middag bij te wonen.

De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 6 oktober 2021 op locatie ‘Van Wijngaarden / Super Safe’ in Sliedrecht. De basisscholen en leerkrachten van groep 5 en 6 worden nog nader geïnformeerd.

Techniek op de basisscholen STO Gorinchem – Altena

Begin 2020 is de werkgroep gestart met het uitzetten van de technieklessen voor groep 7 en 8 bij de basisscholen van Sterk Techniek Onderwijs in de regio. De afgelopen maanden hebben ze zich daarnaast bezig gehouden met het ontwerpen van nieuwe technieklessen voor groep 5 en 6. Hiervoor is recent een pilot uitgezet. Na de zomervakantie gaan ze ook deze lessen aanbieden. Hierover krijgen de basisscholen nog nader bericht.

Meld u aan voor bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena

Op woensdag 22 september van 15.00 – 17.00 uur is de bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena (STO-GOAL) bij Hipper & Kolfbaan in Gorinchem. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over waar we nu staan, wat we al hebben bereikt en waar we naar toe willen gaan. Maar het is ook een goed moment om elkaar te inspireren met mooie voorbeelden uit de praktijk.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te netwerken met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
15.05 uur Jan van Nierop, voorzitter STO over Sterk Techniek Onderwijs
15.15 uur Bram Inpijn van Van Dijk-Inpijn over hoe zijn bedrijf zich heeft vernieuwd en wat het belang van STO is voor zijn bedrijf en de regio
15.30 uur Stand van zaken en toekomst STO-GOAL in cijfers en beeld
15.45 uur De 7 programmalijnleiders praten u bij over hun programmalijn (u kunt tijdens de bijeenkomst uit 3 programmalijnen kiezen)
16.30 uur Ontmoeten/borrel

Meld u aan.

De 7 werelden van techniek voor techniekverwante scholen

Op 17 juni 2021 zijn de techniekverwante scholen uit programmalijn 6 bij elkaar gekomen om zich te laten inspireren voor LOB en kiezen voor techniek.

Een van de mijlpalen in de programmalijn is het bevorderen van de uitstroom van leerlingen naar technische en technologische opleidingen op niveau 4.

In een vooroverleg met de werkgroep was de vraag naar boven gekomen: hoe begeleiden we dat ‘kiezen voor techniek’ eigenlijk, hoe doen we dat in ons LOB -programma en hoe kunnen we dat verbeteren?

Samen met de regiocontactpersoon van JetNet-TechNet, Tirza de Jong, hebben we een inspiratiemiddag georganiseerd met twee workshops. Beide workshops sluiten op elkaar aan en geven een goed beeld van wat tegenwoordig komt kijken bij het bevorderen van keuzes voor techniek. De deelnemers – decanen en docenten van de scholen – hebben kennisgemaakt met de 7 werelden van techniek en hoe je die kunt gebruiken in vaklessen en LOB om leerlingen meer bewust te maken van waar techniek om hen heen is. Door dit toe te passen in lessen, kun je leerlingen beter leren kijken naar wat allemaal ‘techniek en technologie’ in hun omgeving is en hoe zij zich ertoe verhouden.
In de tweede workshop hebben de scholen kennisgemaakt met de zogenaamde BètaTechmentality-typering die uit onderzoek van JetNet-TechNet is gekomen. Een eenvoudig testje levert inzicht op welk type je bent. Je vindt het testje hier. Welke type leerlingen zijn er als het gaat om keuzes en kijk op techniek en hoe kun je deze verschillende types aanspreken door LOB- en lesactiviteiten met techniek? Hoe kun je bijvoorbeeld een gastles zo organiseren dat ook leerlingen die ogenschijnlijk minder met techniek hebben, toch geïnteresseerd kunnen raken?

De workshops werden gegeven door twee heel enthousiaste en doorgewinterde trainers die met een aantal praktische oefeningen de groep hebben weten te stimuleren om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan in de eigen school. Eerste stap is om deze informatie binnen de eigen school te delen, uit te gaan dragen en met collega’s na te gaan denken over verbeteringen in de eigen aanpak. De praktische opdrachten in de workshops geven in ieder geval al wat handvaten om de inzichten te verwerken in praktische (LOB) opdrachten voor leerlingen en de koppeling met bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken (of gastlessen) en stages.
De inspiratiemiddag was een mooie opmaat om hiermee in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan. Tijdens de middag is bovendien gebleken dat het platform van JetNet-TechNet meer voor STO en de programmalijn zou kunnen betekenen, dus we hebben hiermee een hopelijk vruchtbare samenwerking opgestart. Dit smaakt naar meer!

Even voorstellen: Keimpe de Heer, programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

De zevende programmalijn gericht op Programmeren en Computational Thinking wordt getrokken door Keimpe de Heer. Hij heeft ruime ervaring met project- en programmamanagement, onderwijsinnovatie en is betrokken als expert in diverse STO-regio’s (met name op het gebied van creatieve toepassingen van nieuwe technologie en ontwerpgerichte onderwijsinnovatie).

Keimpe is medeoprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Hij was hiervoor jarenlang werkzaam als hoofddocent Interaction Design voor HKU Games en Interactie en studieleider bij HKU College. Daarvoor werkte hij lange tijd als programmamanager bij Waag Society, Institute for Art Science and Technology en later als directeur van het Creative Learning Lab. Ook is Keimpe bestuurder geweest bij stichting Fablab Benelux en heeft hij als projectmanager en beleidsadviseur gewerkt voor stichting Kennisnet.

“Mijn kracht is om individuen en organisaties in beweging te krijgen met ontwerpen, maken en doen. Ik heb een diep geloof in de ‘maakbaarheid’ van je eigen realiteit, dat start bij verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Hier zit ook mijn motivatie om in STO-GOAL verbindingen te creëren tussen programmeren (toolset) en Computational Thinking (mindset) vanuit het maken.
Ik zie programmeren als de nieuwe penseelset van de 21ste eeuw waarmee leerlingen hun ideeën tastbaar maken in creatieve toepassingen van nieuwe technologie. Computational Thinking gaat over de onderliggende werking van technologie zodat we technologie juist mensgericht kunnen ontwerpen maar ook dat we genuanceerde denkkaders ontwikkelen ten aanzien van de implicaties van technologie zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de technologie die we ontwikkelen en gebruiken. Ik denk dat we door deze verbinding tussen toolset en mindset echt een bijzondere programmalijn met elkaar kunnen vormgeven die een positieve impact gaat hebben op het leren en de professionele ontwikkeling van docenten.”

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek

Vakmannen en vakvrouwen van de toekomst zijn nodig in onze regio!

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar opvolging: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatief technici. De technische O&O-fondsen, Bouwend NL en de Hogeschool Rotterdam doen een beroep op werkgevers én werknemers in de techniekbranche.

Heeft u als school zij-instromers of wilt u die aannemen? Dan is er voor deze regio het HTO traject (Zuid-Holland), ook wel het Pedagogisch Didactische Diploma (PDD) genoemd. Dit traject is zeer de moeite waard als start opleidingstraject!

Tevens loopt in Zuid-Holland sinds 2018 een succesvol opleidingstraject voor technische vakkrachten uit het bedrijfsleven en zij-instromers in het onderwijs: het Hybride Techniek Opleiders traject (HTO-traject). Deze HTO-ers zijn opgenomen in de HTO-POOL Zuid-Holland. Uw school kan daar gebruik van maken.

Doe er uw voordeel mee!

Lees meer in de flyer.

Meer weten? Neem contact op met Rian van Noord-Horvers

Projectleider scholingstraject “Docenten- en instructeurspool technische branches Zuid Holland”
M: 06 21 839 939
E: rianvannoord@live.nl

de vakmannen en vakvrouwen van de toekomst

Opening bouw- en infrahal Gomarus Scholengemeenschap

Op vrijdag 21 april jl. hebben we onze bouw- en infrahal samen met de sponsoren mogen openen. Het is prachtig om te zien hoe bedrijven betrokken zijn bij het onderwijs. We hebben veel goede adviezen gekregen voor nog betere samenwerking met de bedrijven. Heel mooi vinden we het hoe tijdens deze bijeenkomst ook bedrijven onderling geanimeerd in gesprek raakten en elkaar voorzagen van visitekaartjes. De hal is een grote aanwinst voor de school, maar het proces en de daaruitvloeiende contacten zijn evenzeer belangrijk!

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Verder gebeurt er erg veel binnen de school in samenwerking met de leerlijnwerkgroepen. Docenten scholen bij op verschillende onderdelen, het eerste hotspot-bezoek met de leerlingen is ingepland. De bedrijvenpoule krijgt vorm. We zijn gestart met een pilot van de ‘Klusklas’. Hierbij komen leerlingen van verschillende basisscholen een middag per week naar onze school. Ze maken allemaal een mooi reuzenrad volgens tekening. Wat genieten ze, moet je die enthousiaste snoetjes eens zien op de foto’s!