Programmeren en Computational Thinking

Programmalijn 7, programmeren en Computational Thinking

1.) Er hebben daarnaast wat personele wisselingen plaatsgevonden in de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep is uitgebreid met Erwin Loos van Omnia College en Jarno van As van Gilde Vakcollege Techniek.

2.) Op 3 oktober is het professionaliseringsprogramma Computational Thinking en Programmeren van start gegaan met de eerste groep deelnemers van verschillende scholen in het STO samenwerkingsverband.

In programmalijn 7 van STO-GOAL hebben we in samenwerking met TechniScience een professionaliseringsaanbod gemaakt voor docenten die meer willen leren over Computational Thinking en Programmeren.

Het is een driejarig programma gericht op technologiewijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. De inhoud biedt alle handvatten om het leerproces van leerlingen op het gebied van Computational Thinking en Programmeren te kunnen coachen. We sluiten tevens met dit programma aan op de nieuwe leerweg en biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van onderwijs gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. Kennis over Computational Thinking en programmeren is vooraf niet nodig. De volgende onderdelen komen aan bod in het programma:

– Introductie Computational Thinking en programmeren

– Introductie met STEAM onderwijs,

– Onderzoekend en Ontwerpend leren

– 21e eeuwse vaardigheden en technologiewijsheid

– Prototyping, praktijkopdrachten/challenges maken

– Coachen en beoordelen

Als mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de volgende groep en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan kunnen ze een mail sturen naar Keimpe de Heer (keimpe@de-heer.net)

3.) De aankomende periode werken we aan de verdere ontwikkeling van lesmateriaal voor leerjaar 1 en 2.