Doelwaarts mars!

Onze STO-regio heeft de leuke naam ‘STO-GOAL’ gekozen. Het initiaalwoord ‘GOAL’ staat daarbij voor Gorinchem & Altena, verwijzend naar de gemeenten waar de vier aanvragende scholen met een technisch vmbo gevestigd zijn. Als bestuurder van Stichting CVO-AV en als bestuurlijk penvoerder van deze STO-regio vind ik dat de naam niet doeltreffender gekozen had kunnen worden. Ik zie dat de inzet van deze middelen echt hun doel raken. Ik zie in de scholen niet alleen dat de middelen doelbewust en doelgericht worden ingezet, maar juist ook dat de manier waarop dit georganiseerd is past bij de bredere bedoeling van STO: samen een sterke techniekregio vormen.

Volgens mij hebben we dat slim gedaan. Enerzijds zie ik dat bestaande programma’s verder doorontwikkeld worden. Anderzijds worden nieuwe doelen bepaald. Vooral nu blijkt hoe fijn die combinatie is. De start van de uitvoering van STO is zo’n beetje samengevallen met het begin van de corona-crisis. Uiteraard hebben we ook bij de uitwerking van onze STO plannen daar last van gehad. En nog steeds. Het doelgemiddelde ligt bij sommige programma’s iets lager dan vooraf bedacht. Vooral nieuwe programma’s van de grond af opbouwen is moeilijker in een tijd waarin we meer afstand van elkaar moeten houden. Wat fijn dat we in deze regio dan al bestaande structuren hebben waar de basis al van staat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de doelgroep van het basisonderwijs. Het doelgroepbereik is tijdens de lockdown natuurlijk even wat minder, maar er zijn al heel wat basisscholen bezocht en ik heb al veel filmpjes langs zien komen van enthousiaste kinderen en mooie werkstukjes.

Ik hoor dat de werkgroepen goed bemenst zijn, dat men elkaar weet te vinden, dat er steeds meer enthousiasme ontstaat. Collega’s van verschillende scholen gaan met elkaar op pad. Overleggen verlopen constructief en er is brede bereidheid om met elkaar mee te denken. Dat zijn de doelpalen die het stevige raamwerk zijn voor de komende jaren.

“Als STO-GOAL geven we techniekonderwijs een flinke zet” staat er op de website. Misschien zijn we het eerste jaar minder ver gekomen dan we hoopten, maar een zet in de goede richting is het zeer zeker geweest. Dat geeft vertrouwen voor de komende 3 jaar die we nog te gaan hebben. En dat is nog maar het begin, want de STO-middelen zijn geen subsidie, maar hebben een structureel karakter. Daarom: die doelen, die halen wij wel! Als de basis staat, dan kunnen we de doellat in de toekomst misschien nog wel hoger leggen.

Henri van Breugel
Voorzitter College van Bestuur
Stichting CVO-AV

Henri van Breugel

Sterk Techniekonderwijs @Omnia College Gorinchem

Wat een geweldige vooruitgang voor onze regio en onze leerlingen! Dankzij de intensieve samenwerking met onze STO-scholen en het netwerk van bedrijven om ons heen, bouwen we samen aan toekomstgericht, innovatief techniekonderwijs. Hieronder onze high five, vijf voorbeelden van succes op en om ons Omnia College.

 1. SmartLab
  In twee jaar tijd hebben we een heel nieuw SmartLab gebouwd met techniek waar we vroeger alleen maar van konden dromen: CNC-simulatoren, Cobots, virtueel lassen, huis van de toekomst met domotica en duurzame energie… Deze kleurrijke, high tech praktijkruimte maakt het profiel Produceren, Installeren & Energie heel aantrekkelijk en zo stromen er steeds meer leerlingen door naar de opleiding Smart Technology bij onze partner Da Vinci College.
 2. Samenwerking met Da Vinci College
  Ontwikkelen doen we graag samen met partners uit de regio. Sinds STO detacheren we personeel van Da Vinci College. Nieuwe collega Jaap ontwikkelt doorlopende leerlijnen voor het profiel BWI en collega Bas bouwt mee aan het SmartLab. Zo delen we kennis en laten we de leeromgevingen goed op elkaar aansluiten. Voor leerlingen wordt de overstap vmbo-mbo zo ook steeds makkelijker. Ze zien waar ze naar toe kunnen groeien en raken al op Omnia vertrouwd met hun vervolgopleiding.
 3. Professionalisering personeel
  Deze nieuwe ontwikkelingen en technologie dagen ook ons team uit. We scholen ons dus in het installeren van warmtepompen en het gebruik van Cobots en CNC-simulatie, maar ook in nieuwe didactiek. We werken nu in een online omgeving en steeds meer op basis van projecten.
 4. Profilering op de basisscholen
  Onze Ahmed zit in het team dat op de basisscholen technieklessen geeft. We hebben intussen een enorme groep scholen die we bezoeken en ook dat materiaal maakt techniek toegankelijk. Mooi om te zien hoe deze jonge kinderen al vroeg kennismaken met techniek. Ook in onze KlusKlas in het Bouw- en SmartLab zien we dat tieners steeds enthousiaster raken voor onze projecten.
 5. BouwLab
  Ons BouwLab is de volgende grote innovatie. Het oude lokaal is flink opgeruimd en nu richten we het opnieuw in. We kiezen voor een holistische benadering van alle opdrachten in het PTA. Straks bouwen leerlingen in teams een huisje op ooghoogte waar ze alle vmbo-technieken direct toepassen. Dank aan de collega’s van Bouwmensen die ons helpen bij zowel de ontwikkeling van de visie als de verbouwing.

De kracht van samenwerken is op Omnia College dus heel goed zichtbaar. We werken met elkaar keihard aan deze ontwikkelingen en we zijn trots dat we op deze manier mogen bijdragen aan deze regionale groei.

Marieke van den Berg
Directeur Omnia College

 

 

 

 

 

Werkgroep Hotspots bezoekt Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH)

Op 26 november 2020 bracht de werkgroep Hotspots een bezoek aan de Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH). Dit ter oriëntatie naar mogelijkheden voor een eventuele Hotspot ‘koudetechniek en robotlassen’.

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is de plek waar bedrijven – van startups tot wereldspelers – hun innovaties een stap verder kunnen brengen. Verder biedt de Duurzaamheidsfabriek, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten voor kennisdeling en ontmoeting, het opleiden van medewerkers en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

Installatie Werk Zuid Holland (IWZH) is een opleidingsbedrijf voor de installatiebranche in de regio, die voorziet in de behoefte van gekwalificeerd personeel. Met opleidingslocaties in Rijswijk (hoofdkantoor), Rotterdam, Dordrecht en Leiden bieden zij hun opleidingen aan aankomende vakmensen en bedrijven.

Van IWZH heeft de werkgroep Hotspots een interessante rondleiding gekregen met duidelijke uitleg over de Duurzaamheidsfabriek en IWZH. Het was een prettig bezoek. Nu is het de taak van de werkgroep om samen met hen te komen tot een constructieve samenwerking om na te gaan of we kunnen komen tot een Hotspot.

Technieklessen voor basisschoolleerlingen

De werkgroep Programmalijn 5 Technologielessen voor basisschoolleerlingen heeft op twee basisscholen een proefles gegeven aan kleuters. De kleuters mochten naar eigen inzicht een robot maken en deze kleuren en versieren. Sommige kleuters maakten een robothond of een rups. Heel boeiend – ook voor de werkgroep – om de creativiteit en technische inzichten te ontdekken van deze doelgroep.

Nieuwe materialen op de afdeling Metaal van Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Metaal heeft een aantal nieuwe machines die dit schooljaar in gebruik genomen zijn. Deze onderwijsmiddelen konden worden aangeschaft door gelden uit STO, Sterk Techniek Onderwijs.

De afdeling schafte onder meer twee nieuwe draaibanken aan. Deze draaibanken zijn een stuk veiliger dan de draaibanken die we eerst hadden. De leerlingen hebben betere verlichting op hun werk, waardoor ze beter zien wat ze aan het doen zijn. Door de beschermkap die op de draaibank zit, kan er nooit per ongeluk iets losschieten.

In het laslokaal werd een MIG-lasmachine toegevoegd aan het arsenaal. Hiermee kan zowel aluminium als roestvrijstaal worden gelast. Door deze machine kunnen leerlingen dus met veel meer verschillende soorten materiaal leren lassen!

Daarnaast zijn er een nieuwe zetbank en een nieuwe kantbank aangeschaft. De leerlingen op Gilde Vakcollege Techniek leren met beide werken. Leerlingen leren zowel met de hand zetten op de zetbank als het machinaal omzetten van plaatmateriaal; kanten. Momenteel wordt er hard gewerkt om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen voor de kantbank. De kantbank biedt veel meer mogelijkheden dan een reguliere zetbank, waardoor de leerlingen dus nog meer vaardigheden kunnen opdoen.

Een andere aanwinst is de magnetische kernboormachine; hiermee kun je gaten in staal frezen. Deze kernboormachine kan je los gebruiken, in tegenstelling tot een kolomboormachine, waardoor je veel groter materiaal kunt boren en frezen.
De afdeling metaal is onderdeel van het techniekprofiel PIE: Produceren, Installeren en Energie. Metaal belichaamt het ‘produceren’ uit dit profiel.

Nieuwe materialen Metaal van Gilde Vakcollege Techniek

Nieuwsbrief STO-GOAL november

In onze laatste online bijeenkomst riepen de programmalijnleiders van STO Gorinchem | Altena elkaar op om – juist in deze tijd van fysieke beperkingen – actieve en enthousiaste ambassadeurs te zijn voor het Techniekonderwijs in onze regio en daarvoor ook online-kanalen te benutten.

Om u goed op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen zijn er natuurlijk onze nieuwsbrieven. Maar u kunt ook terecht op onze overzichtelijke website. En sinds kort hebben we ook een LinkedIn-pagina om alle laatste nieuwtjes en activiteiten te delen in een breder netwerk. Zorg dat u in verbinding bent en uzelf op de hoogte houdt!

Inmiddels zijn we met onze regio STO-GOAL nu bijna een jaar bezig. Alle werkgroepen van de programmalijnen zijn zéér actief en gemotiveerd aan de slag. Na een eerste periode van elkaar leren kennen ontstaat er steeds meer STO-verbinding bij een gezamenlijke opdracht. Ondertussen zijn ook de eerste zichtbare mijlpalen in beeld. Tijd om successen te delen in deze nieuwsbrief. Daar zijn we trots op! Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan via deze pagina.
Ik wens u veel inspiratie!

Lenie van Lieverloo
programmamanager STO-GOAL

Lenie van Lieverloo, programmamanager

Lenie van Lieverloo programmamanager Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem / Altena

Update werkgroep professionalisering

Binnen de werkgroep professionalisering brengen we momenteel de wensen van de docenten binnen de verschillende scholen met het oog op professionalisering in kaart. Professionalisering betekent dat je als vakdocent jezelf gaat scholen in technieken die ‘niet eigen’ zijn, of technieken die innovatief en nieuw zijn.

Het is voor ons een hele puzzel om dit in kaart te brengen. Wel merken we dat het steeds meer gestalte gaat krijgen. Binnen de verschillende scholen worden trajecten uitgezocht en zoeken we met elkaar de verbintenis tussen de vmbo-scholen. De samenwerking in de groep is dan ook zeer goed. Iedere school met zijn eigen inzichten en belangen komt met ideeën en er wordt open met elkaar gediscussieerd over onderwerpen.

De eerste uitvoerende stappen worden de komende weken gezet. Het doel is om de vakdocenten van de verschillende scholen te verrijken in hun vakgebied. Hiervoor is tijd beschikbaar. De kennis die hierin opgedaan wordt kunnen we weer overdragen naar de leerlingen. Er zijn verschillende manieren om dit te organiseren en dit zijn we momenteel aan het onderzoeken.
Een hele klus, maar als werkgroep ook heel uitdagend.

Namens de werkgroep,

Menno Alberts

De werkgroep Hotspots komt op stoom

De afgelopen periode hebben we als werkgroep stappen gezet om ons doel te bereiken. Het doel is in september 2023 minimaal drie Hotspots te hebben. Daar komt toch heel wat voor kijken. Plannen en ideeën zijn er genoeg. Dat is mooi. Maar hebben we met elkaar het zelfde op het oog? Natuurlijk is het leuk om met leerlingen naar een modern bedrijf te gaan en daar een mooie rondleiding te krijgen. Dat noemen we echter geen Hotspot maar een excursie!

Met een Hotspot willen we een stuk(je) lesstof van bijvoorbeeld een keuzevak weg kunnen zetten bij een bedrijf. Dan gaat het vooral om die onderwerpen die binnen een school (nog) niet haalbaar zijn. Natuurlijk is het dan mooi als er een stuk innovatie bij komt kijken, want tenslotte leiden wij onze leerlingen op voor de toekomst.

Met elkaar zijn we nu druk bezig met een stukje visievorming. Dit is belangrijk om allerlei wildgroei te voorkomen. Bij deze visievorming proberen we ook al bedrijven waar we mogelijk een Hotspot kunnen starten mee te nemen zodat het niet alleen een visie wordt vanuit het onderwijs maar dat ook de bedrijvenkant zich in deze visie zich kan vinden.

Onze scholen hebben niet allemaal dezelfde profielen, daarom proberen we ons ook in de opstartfase te richten op meerdere profielen. Dus zowel PIE als BWI, maar ook M&T. Wij hebben daarom als einddoel niet alleen om drie mooie uitdagende hotspots te realiseren, maar een blauwdruk te ontwikkelen zodat dit vrij eenvoudig met andere bedrijven en profielen is uit te rollen. Een mooie ontwikkeling hierbij is dat meerdere regio’s hier mee bezig zijn en dat we door verschillende netwerken een kruisbestuiving krijgen. Hier worden wij enthousiast van en kunnen we uren over praten.

Doen jullie mee? Als je ideeën hebt, zoek ons op!

Teun van Sligtenhorst

Hotspot logo

Update Doorlopende leerlijnen

Mijn naam is Karel Landman en ik werk bijna 20 jaar op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Ik mag daar samen met mijn collega Marten Jongenelen vorm geven aan de afdeling Mobiliteit en Transport.

De werkgroep doorlopende leerlijnen bestaat uit: dhr. Valen van het Omnia College, dhr. Bor van het Gomarus en dhr. Alberts namens Gilde Vakcollege Techniek. Vanuit het Da Vinci College sluit momenteel Michel Pipping aan.

Onze werkgroep heeft in februari 2020 zijn eerste vergadering gehad op het Omnia College in Gorinchem. In deze vergadering hebben we met elkaar kennis gemaakt en zijn we samen op zoek gegaan naar de invulling van onze taak. We zijn eerst gaan kijken naar de visies van de verschillende scholen en hebben daarna een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Dit document zal regelmatig terugkomen op de agenda om te zien of we het nog actueel is.

Ook zijn we binnen onze eigen scholen op onderzoek gegaan hoe de huidige leerlijnen van de verschillende afdelingen lopen. Dit hebben we voor alle scholen in kaart gebracht zodat we per school zicht hebben op de leerlijnen die er nu zijn.
Om te komen tot een gezamenlijk document hebben we individueel een procesaanpak geschreven voor de doorlopende leerlijn en voor het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn. Dit om een goed zicht te krijgen op elkaars ideeën hierover zodat we als verschillende scholen toch tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen voor het opstellen van nieuwe leerlijnen en innovatie in de techniek.
We bespreken momenteel het proces dat is gevolgd bij het tot stand komen van de nieuwe leerlijn Maritiem. Verder willen we nog gaan kijken hoe de programmatische aansluiting met het mbo is en ook op pedagogisch en didactisch niveau willen we onderzoeken wat er nodig is om een goede doorlopende leerlijn te kunnen neerzetten.

Dit was in een kort overzicht waar wij als werkgroep mee bezig zijn. Als u nog aanvulling of ideeën hebt voor onze werkgroep dan houden wij ons aanbevolen. Zoek ons gerust eens op!

Vriendelijke groet,
Karel Landman

Kennisgroep doorlopende leerlijnen

V.l.n.r. Marc van Tussenbroek (Da Vinci College), Ewart Bor (Gomarus), Casper Valen (Omnia College), Menno Alberts (Gilde Vakcollege Techniek) en Karel Landman (Willem van Oranje College)

Nieuwe draadsnijmachine voor Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling installatietechniek is sinds kort de trotse eigenaar van een gloednieuwe REMS draadsnijmachine. Met dank aan gelden uit STO (Sterk Techniek Onderwijs) kon de oude machine vervangen worden.

Installatietechniek is onderdeel van het profiel PIE (Produceren, Installeren, Energie). Naast dat op deze afdeling moderne verbindingstechnieken worden aangeleerd, is het ook nog steeds van belang dat ambachtelijke technieken als fitten en draadsnijden worden aangeleerd. Deze technieken worden namelijk nog steeds gebruikt in onder meer grote ketelhuizen en in verdelers van verwarmingscentrales (zoals te zien in de laatste afbeelding). De machine heeft meerdere functies. Naast natuurlijk draad snijden, kan deze machine ook ontbramen en buis afsnijden.