1.3: Doorontwikkelen samenwerking en kennisdeling met bedrijven

De afgelopen weken waren wij, Marrie de Waal en Arie den Ouden van het Gomarus in Gorinchem, druk met het bezoeken van bedrijven.
De aanleiding hiervoor ligt in het plan om een bedrijvenplatform op te richten. Met dit platform willen we maximaal twee keer per jaar bij elkaar komen. Het platform bestaat uit tien bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die onder Bouwen, Wonen en Interieur vallen: timmeren, metselen, schilderen, infra, meubel- interieurbouw.

Het doel van dit platform is om van de kennis – die bij de bedrijven aanwezig is – als school te profiteren. Dit kan in allerlei vormen gegoten worden. Tijdens de bezoeken zijn hier verschillende enthousiaste reacties op gekomen. Zo zijn er al gastlessen aangeboden en bezoeken op de werkvloer.

Naast deze kennisdeling hebben al deze bedrijven aangeboden om mee te betalen aan een infrahal. Deze hal is inmiddels gereed en voor een groot gedeelte door deze bedrijven gesponsord.

Ook hebben bedrijven materieel, materiaal en personeel beschikbaar gesteld om de infrahal tot stand te laten komen. Al met al een samenwerking waar we met elkaar enorm trots op zijn.

Dankzij de STO-gelden konden Marrie en ik hier tijd voor vrijmaken om op deze manier dit platform op te richten. In oktober hopen we onze eerste bijeenkomst te houden. We zullen dit op de Gomarus doen. De volgende bijeenkomsten zullen we bij toerbeurt doen bij de desbetreffende bedrijven. Op die manier leren wij niet alleen als school van deze bedrijven, maar kijken de bedrijven ook bij elkaar in de keuken, zodat hier wellicht ook een goede samenwerking kan ontstaan.