STO professionalisering onder collega’s

Wij zijn blij te kunnen zeggen dat steeds meer collega’s de weg weten op gebied van STO professionalisering. Om onze leerlijn echt bij iedereen onder de aandacht te brengen hebben we een flyer ontwikkeld waarop precies te lezen is welke route gevolgd kan worden bij behoefte aan een cursus of training op het gebied van professionalisering. Deze flyer zal rond de herfstvakantie verspreid gaan worden zodat ook u dit onder ogen krijgt.

Kort voor de zomervakantie zijn er nog een aantal inspirerende cursussen en trainingen gevolgd door een heel aantal docenten. We noemen bijvoorbeeld de training “veiligheid en verantwoording van onze leerlingen op stage” waarbij ons door dhr. H. Staps van Bouwmensen Rivierengebied alles is uitgelegd om onze leerlingen te kunnen informeren voordat ze op stage gaan. Verder hebben een heel aantal docenten van de aangesloten scholen de cursus drone techniek gevolgd. We laten één van hen aan het woord: “Ik vond het heel erg leuk en leerzaam om aan deel te nemen. Er werd wel ontzettend veel theorie behandeld, maar het was zeer de moeite waard. Gaaf ook om nu mijn brevet op zak te hebben. Ik ben erg benieuwd hoe het met de leerlingen zal gaan met programmeren en vliegen met de drone. We hebben hiervoor als school een prachtige drone aangeschaft en mijn eerste vlieguren na programmering waren prachtig!” (O. Buitendijk)

Er is inmiddels op de scholen een inventarisatie gehouden die tweeledig is. Enerzijds hebben we inzichtelijk gemaakt welke collega welke cursus/ training heeft gevolgd (en wanneer), en anderzijds is er gevraagd naar de trainingsbehoefte van de collega’s. Hieruit is een mooi overzicht gerold zodat we in één oogopslag kunnen zien waar we staan, er waar we naar toe moeten.

Verder hebben velen van u vast wel eens gehoord van docentstages. Wat zijn dat precies en wat houdt dat exact in? Wel, eigenlijk zegt het woord het al, dit betreft de situatie dat een docent een dag (-deel) of meerdere dagen op stage gaat, zoals een leerling dat ook doet. Er zijn docenten met bedrijfservaring op een bepaald technisch gebied maar die ervaring dateert soms van 10 of meer jaren terug. In zo’n geval kan het geen kwaad om het geheugen eens op te frissen en kennis op te doen van de huidige technische ontwikkelingen door een dag mee te lopen in het bedrijfsleven. Anderzijds kan het ook heel zinvol zijn dat er meegelopen wordt bij een bedrijf welke werkzaam is in een voor u onbekende branche zodat we ook hiervan onze leerlingen kennis mee kunnen geven. Zo spraken we met een BWI docent die afgelopen december een dag met een stratenmaker op pad is geweest en zich diverse termen en technieken eigen heeft gemaakt die hij vervolgens nog diezelfde week in de praktijk kon brengen tijdens een les infra. Een andere docent was een dag op pad is geweest met een schildersbedrijf om werk op te nemen en vervolgens te kijken op welke manier deze gegevens verwerkt worden in een calculatie. Dit soort docentstages zijn zeer waardevol!

Tot slot zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de basiscursus SketchUp tekenen op het VMBO. Deze zal medio november worden gegeven door de heer A. Verhaar. Mocht u dit lezen en denken die wil ik ook volgen! Schroom dan niet contact op te nemen met onze programmalijn.

Training veiligheid en verantwoording op stage

Cursus dronetechniek