Korte terugblik op onze regio met een leuke afsluiting

Vlak voor de zomervakantie hebben alle programmalijnleiders gezamenlijk het afgelopen schooljaar afgesloten. Varend op de Alblas hebben we teruggekeken op de ontwikkeling van de regio als geheel en de geboekte voortgang en successen in de programmalijnen. Waar zijn we trots op? En wat zijn de effecten van de STO-GOAL-initiatieven voor onze leerlingen?  Natuurlijk ook vooruitgekeken naar de komende periode. Is er sprake van een duurzaam en dekkend techniek aanbod en op welke manier wordt de samenwerking geborgd in aanloop naar de structurele fase?

Er is een positief beeld van alle mooie activiteiten in onze regio. De onderlinge samenwerking wordt steeds steviger en er worden veel activiteiten georganiseerd. We hebben flink geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen en met moderne technieken en technologieën innovatief technisch onderwijs te bieden. De programmalijnen staan en er wordt gezamenlijk goed invulling gegeven aan het technisch vmbo. Er is veel activiteit in samenwerking met het primair onderwijs. Er gaan docenten van het vmbo naar het primair onderwijs om lessen en activiteiten te verzorgen, maar ook om techniekinstructeurs op te leiden in het Basisonderwijs zelf. Ook kunnen onze leerlingen terecht in reeds 4 opgerichte Hotspots in onze regio. Er zijn nauwelijks vertragingen opgelopen door de lockdowns en ook onze cofinanciering is op orde. Het bedrijfsleven in onze regio is zéér betrokken en samenwerking met het onderwijs krijgt op velerlei manieren vorm.

Hieronder een korte impressie per programmalijn:

Programmalijn 1:

“Wij zorgen samen voor een goede basis op de vmbo-scholen voor het technisch onderwijs en het bedrijfsleven in de regio.” Dat is waar de werkgroep van programmalijn 1 ‘De basis op orde’ zich voor wil inzetten.  Er is veel werk verricht wat betreft de aanschaf van machines en gereedschap, het optimaliseren van lokalen, meer handen voor de klas en het toegankelijk maken van technisch onderwijs. Het is belangrijk om nu te kijken naar de structurele borging en het uitdragen van de belangen voor alle betrokkenen.

Programmalijn 2:

Onze programmalijn is bezig met doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo. Speerpunten zijn samenwerken, leren van elkaars ervaringen rondom reeds bestaande doorlopende leerlijnen binnen de scholen en het verkennen van het implementeren van doorlopende leerlijnen.

Programmalijn 3:

Als programmalijn 3 Hotspots zijn we trots op de behaalde resultaten. Maar ook de samenwerking met het bedrijfsleven verloopt goed. We hopen a.s. jaar nog verder uit te bouwen aan een aantal extra Hotspots.

 

Programmalijn 4:

Professionalisering is ons speerpunt. Vanuit programmalijn 4 hebben vele collega’s zich in de achterliggende maanden verder door weten te ontwikkelen op diverse technische vlakken. Meubelstofferen op het HMC in Amsterdam, 3D printtechnologie, verfspuittraining van Wiltec en veiligheid en verantwoording van onze leerlingen op stage zijn er voorbeelden van. Verder hebben enkele collega’s zich bekwaamd in dronetechniek waarbij ze na 2 intensieve dagen theorieles een heus vliegbrevet hebben gehaald op Teuge. Zo, met en door docenten die weten waar ze het over hebben, onderwijs mogen geven aan onze leerlingen is genieten, ten bate van de leerling!

 

Programmalijn 5:

Het team van de programmalijn techniekpromotie voor het basisonderwijs, is hard aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe technieklessen voor de leerlingen van het PO.
We hebben al veel mooie lessen voor de groepen 5 t/m 6 en gaan aan de slag met lessen voor groep 3/4.
Daarnaast verzorgen we workshops en een cursus techniek coördinator  voor leerkrachten in het basisonderwijs, om ze enthousiast te krijgen om techniek aan te bieden in hun onderwijspraktijk.

 

Programmalijn 6:

In programmalijn 6 Techniekverwante scholen zijn we vooral trots op de vooruitgang die we boeken in de samenwerking met elkaar en met het bedrijfsleven. Er zijn het afgelopen jaar veel nieuwe contacten gelegd, nieuwe leeractiviteiten met leerlingen gedaan en de scholen en bedrijven weten elkaar beter te vinden. Belangrijk als het gaat om de doorstroom op niveau 4. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe keuzevakken (duurzame energie, robotica, dronetechniek) en doorlopende leerlijnen techniek OB-BB. Ook het uitwerken van een praktijkgericht programma voor de bovenbouw is gestart. Komend jaar gaan we met elkaar energiek verder met de ontwikkelingen.

 

Programmalijn 7:

In de zevende programmalijn is na een vliegende start in schooljaar 21/22 met verschillende experimenten inmiddels een ontwerp van de leerlijn Programmeren en Computational Thinking ontwikkeld alsmede een driejarig professionaliseringsprogramma voor alle scholen in het STO-samenwerkingsverband. Een resultaat om trots op te zijn en we kijken door naar de volgende fase waarin we verder werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal en de start van de eerste groep docenten in het professionaliseringsprogramma in het najaar van dit kalenderjaar.