Samenwerking met bedrijfsleven en ondersteuning van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena is essentieel

Hoewel in Nederland het onderwijs gratis wordt aangeboden en er een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor extra activiteiten, komen de aanschaf van schoolmaterialen wel voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s).

U moet dan denken aan schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine, gymkleding, maar ook de werkkleding en gereedschap. Op een technische school is het altijd een behoorlijke uitdaging om deze kosten zo laag mogelijk te maken/houden, zodat voor ALLE leerlingen technisch onderwijs toegankelijk is en blijft!

 

Om dit te realiseren is de samenwerking met het bedrijfsleven en STO-GOAL hard nodig. De bedrijven in de regio staan altijd klaar om werkschoenen, gereedschap of materialen te sponsoren en/of gunstig aan te bieden. De kosten per leerling voor een technische opleiding (gereedschap, schoeisel, werkkleding) van 4 jaar waren voorheen al snel een paar honderd euro.

 

Mede dankzij de landelijke subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena en de hulp vanuit het bedrijfsleven in onze regio zijn deze kosten verlaagd of helemaal tot 0 gereduceerd. Om duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs in de regio aan te bieden is het structureel maken van de gelden van Sterk Techniek Onderwijs voor “De basis op orde” een must.