Klankbordgroep STO-GOAL van start!

Klankbordgroep STO-GOAL van start!

Op 22 juni j.l. vond de startbijeenkomst plaats van de klankbordgroep van STO-GOAL. De stuurgroep trof een gemêleerd gezelschap van vertegenwoordigers uit diverse sectoren uit het bedrijfsleven, alsook vertegenwoordiging uit het RAP, het primair onderwijs en een We-Tech afgevaardigde.

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar, maar ook up to date informatie over de actuele stand van zaken van onze programmalijnen in de regio. Alle programmalijnleiders hielden een korte pitch over hun programmalijn.

Een veel gestelde vraag vanuit de PLL-ers is de aansluiting met het bedrijfsleven in de regio: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

 

De klankbordgroep leden waren onder de indruk van wat er allemaal al is gerealiseerd aan techniekontwikkelingen in STO-GOAL.

Er wordt gewezen op de mogelijkheid van gastlessen, docentenstages bij bedrijven, e.d. Het gaat erom de werelden van bedrijven en onderwijs bij elkaar te brengen. De tijd is rijp! Ook het stellen van de steeds helder wordende vragen vanuit de programmalijnen aan het bedrijfsleven is belangrijk. “We pakken de vragen samen op, de bereidheid is er in onze regio”.

 

De klankbordgroep roept de regio verder op om vooral bekend te maken wat we doen, vooral ook voor leerlingen en ouders.

Dat kan bv. door aangesloten te zijn bij onze LinkedIn-berichten en onze nieuwsbrieven, maar ook door elkaar te ontmoeten en elkaar uit te nodigen bij bijeenkomsten.

 

Met dit enthousiasme van de klankbordgroep kunnen we verder!