HOTSPOTS KOUDETECHNIEK IN GORINCHEM/ALTENA

Op dinsdag 10 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het Gilde College in Gorinchem. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit de scholen/STO: Leo Dane en collega’s en een aantal lidbedrijven van NVKL.

De vraag van de samenwerkende scholen in het STO-verband (sterk, techniek en onderwijs) in regio Gorinchem/Altena was om medewerking aan hotspots te verlenen. De vierdejaars leerlingen van de betrokken vmbo-scholen, die de PIE (produceren, installeren, energie) richting volgen, nemen in het vierde jaar deel aan het keuzevak duurzaamheid. Tijdens dit vak wordt ook aandacht besteed aan koudetechniek. Dit willen de scholen gaan uitbreiden met meer aandacht voor koudetechniek op school en het aanbieden van hotspots bij bedrijven. Dat betekent dat deze leerlingen tijdens het schooljaar een aantal keer een verdiepende praktijkopdracht, aanvullend op de theorie en praktijklessen, bij bedrijven gaan vervullen. Dit doen zij door een (halve) dag naar een bedrijf in de regio te gaan, waarin zij werken aan een zo realistische mogelijke opdracht. Dit moet de studenten een beeld van de praktijk geven. De bedrijven bieden hiermee een stuk praktijkverdieping. Dit is belangrijk omdat dit vaak niet op school gegeven kan worden door ontbrekende faciliteiten.

Al discussiërend kwam de groep op verschillende ideeën. Bijvoorbeeld om leerlingen in de regio aan koudetechniekhotspots te laten werken, waarmee ze dan met de verschillende facetten in de koudetechniek kennis kunnen maken. Afgesproken is dat alle aanwezige bedrijven nadenken op welke wijze zij vanuit hun bedrijf hieraan mee kunnen of willen werken en dit aan de STO-groep terug zullen koppelen. Op korte termijn zal de werkgroep van STO aan de slag gaan met de ingediende plannen, zodat deze volgend schooljaar uitgevoerd kunnen worden. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot. Er is voldoende vertrouwen in een mooie samenwerking in deze regio, met als doel een actieve bijdrage aan instroom in de koudetechniek!

HOTSPOT IN DE REGIO

De ambitie is om een Hotspot in deze regio in te richten. Een Hotspot is een leerwerkplek waar technieken aangeboden worden, welke niet op scholen kunnen  plaatsvinden. Oftewel, een plaats waar leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd kunnen worden. Bij een Hotspot vindt een nauwe samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven en de scholen.

NVKL is gevraagd om aan dit project mee te werken. Wil jij ook betrokken zijn bij deze Hotspot? Op dinsdag 10 mei vindt om 16:00 uur een bijeenkomst plaats bij het Gilde College in Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht wat hierin de mogelijkheden zijn. Je kunt je aanmelden bij onze projectmanager Onderwijs & Arbeidsmarkt Brenda Witzier door te mailen naar brenda@nvkl.nl.