Update van de doorstroomdiagrammen

Update van de doorstroomdiagrammen 

Op de website Sterk BeroepsOnderwijs zijn doorstroomdiagrammen beschikbaar waarin de leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen worden getoond.

Vmbo-scholen kunnen hiervan gebruik maken en zien naar welke mbo-instellingen hun leerlingen gaan. MBO-instellingen beschikken hierdoor over de informatie van welke scholen hun studenten komen. O.a. voor het vormgeven van doorlopende leerroutes is dit een nuttig instrument.

De cijfers zijn onlangs geüpdatet. De vernieuwde applicatie zal op een andere manier worden ontsloten dan voorgaande jaren en dat zorgt voor enige vertraging. Naar verwachting zullen de cijfers via de applicatie vóór 1 mei te zien zijn op de website.

BEKIJK DE LEERLINGENSTROMEN