Professionalisering loopt!

Met de feestdagen in het zicht loopt 2022 al weer snel naar zijn eind. Het gaat vlug, maar stilzitten doen we niet met de werkgroep professionaliseren. De in de vorige nieuwsbrief getoonde flyer is inmiddels op alle scholen verspreid. Collega docenten kunnen op deze manier scholingsbehoefte kenbaar maken. En dat wordt gedaan merken we! Met als gevolg dat we in de achterliggende weken meerdere prachtige cursussen hebben kunnen faciliteren waar vele collega’s aan hebben deelgenomen.

In november is de basiscursus SketchUp gegeven. Vanwege het grote animo (34 aanmeldingen!) zijn een tweetal dagdelen gebruikt om in de behoefte te voorzien. De cursus werd incompany op de Gomarus verzorgd door dhr. A. Verhaar. Zonder bijzonderheden hopen we volgend voorjaar een verdiepingscursus te organiseren om het 3D tekenen nog verder onder de knie te krijgen.

Ook aspirant metselaars konden hun hart ophalen tijdens de tweedaagse metselcursus in Nieuwegein. Termen als drieklezoor, lintvoeg, troffel en vallende tand zijn nu gesneden koek voor deze mannen. Begin december hebben collega’s die ook hebben deelgenomen aan de cursus dronetechniek in juni een aanvullende praktijktraining dronevliegen gehad. Eerst zijn de basisvaardigheden nogmaals geborgd en daarna gingen ze aan de slag met de diverse vliegvormen als Follow me, Waypoint, mapping,Orbit, Dynamic track en precision flight. Tot slot is er getest hoe men precies kan vliegen met de dualremote systemen en hoe er ingegrepen kan worden als een leerling een fout maakt. Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van een cursus voor Domotica, elektrisch laden voor voertuigentechniek en Arduino. Kortom voor elk wat wils, beter gezegd noodzakelijks! Want alleen als we met elkaar de juiste technische kennis op zak hebben zijn we in staat om onze leerlingen gedegen onderwijs te geven!

Ontvang een hartelijke groet van werkgroep 4 en voor iedereen met die je lief en dierbaar zijn goede feestdagen en een voorspoedig en leerzaam 2023 toegewenst!