Els van Osch, Programmalijn 6 Ondersteuning techniekverwante vmbo-scholen

Ik ben Els van Osch en sinds eind januari programmalijnleider van PL 6 in STO Gorinchem en Altena.

Mijn achtergrond heeft op zich weinig links met technisch onderwijs. Ik ben van huis uit docent vreemde talen en heb in mijn lange onderwijscarrière al veel dingen gedaan, van decaan tot schoolleider, van onderwijsontwikkelaar tot projectleider. Door mijn brede onderwijservaring in vooral het beroepsonderwijs weet ik inmiddels veel van alle sectoren en beroepsrichtingen. Ik ben betrokken geweest bij grote landelijke projecten van VO-raad , SPV en platform Bètatechniek. Momenteel werk ik als projectleider voor verschillende projecten, waaronder ook een STO-project in Limburg. Ik hoop met mijn onderwijskundige achtergrond en ervaring als projectleider de scholen in de programmalijn te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
Els van Osch

Programmalijn 6
De programmalijn is gericht op het stimuleren van techniek en technologie in de zogenaamde techniekverwante scholen. In de programmalijn werken we in 3 groepen: scholen met D&P, GL/TL of Groen. Doel van de programmalijn is om in techniekverwante scholen, gekoppeld aan deze profielen meer techniek en technologie in de leeractiviteiten te brengen. Daarmee de leerlingen boeien, laten ervaren wat techniek is en vooral dat techniek overal is, ook in gebieden waar je het misschien niet verwacht. Kortom, werken aan verbreding van de blik van leerlingen en middels LOB en praktijkgerichte opdrachten meer leerlingen verleiden tot het kiezen voor een technische opleiding in het mbo.
Een hele uitdaging die ik graag met de scholen aan wil gaan. Ik denk dat het heel goed is om ook in bijvoorbeeld GL/TL programma’s ruimte te maken voor meer praktijkgerichte opdrachten, leerlingen ervaringen te bieden en meer samen te werken met bedrijven en technische vmbo’s . Voor GL/TL sluit de programmalijn ook goed aan bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg.

Samenwerken met technische vmbo’s op het gebied van keuzevakken, samenwerken met bedrijven om praktijkgerichte opdrachten vorm te geven, authentieke opdrachten en ervaringen bieden is de kern van de opdracht in de programmalijn wat mij betreft. Ik hoop met mijn begeleiding van de scholen een mooi steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van sterk techniekonderwijs in de regio.