Gerard van de Wege, Programmalijn 4 Professionalisering van docenten

Even voorstellen, mijn naam is Gerard van de Wege en ik ben werkzaam op het Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem als docent BWI.
Voor het STO ben ik programmalijnleider van de werkgroep ‘professionalisering van docenten’.

Mijn drijfveer om mee te doen met STO-G is mijn achtergrond uit het bedrijfsleven. De koppeling met het onderwijs en het bedrijfsleven vind ik heel interessant. Het is van belang dat wij als docenten goed bijblijven met de ontwikkelingen in de techniek.

Die kennis is cruciaal om onze jongeren in het techniekonderwijs voor te bereiden. Het mooie is dat dit twee kanten op werkt, vanuit de professionele docent krijgt de leerling goed onderwijs en aan de andere kant genieten bedrijven zo van goed geschoolde jongens en meiden die in de basiskennis al aansluiting vinden met wat er op de werkvloer gebeurt.

Het doel van de programmalijn is om onderzoek te doen naar de scholingsbehoefte van docenten. Aan de hand daarvan wordt er een professionaliseringsaanbod ontwikkeld en dit moet resulteren in het opstellen van een plan dat ervoor zorgt dat alle techniekdocenten voor eind 2023 minimaal 10 dagen hebben deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten.

De volgende personen maken deel uit van deze werkgroep:

  • Menno Alberts, Gilde Vakcollege Techniek
  • Marten Jongenelen, Willem van Oranje College
  • Dide Korte, Omnia College
  • Gerard van de Wege, Gomarus