Janneke Waas, programmalijn 2 Uitbreiden en versterken onderwijsaanbod vmbo en de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Graag stel ik me aan jullie voor als de nieuwe programmalijnleider (PLL) ‘doorlopende leerlijnen’ binnen STO Gorinchem. Mijn naam is Janneke Waas en ik werk op het Omnia College als teamleider GL/TL. Vanaf dit schooljaar neem ik het stokje over van Casper Valen, collega teamleider die de afgelopen 1,5 jaar de programmalijnleider van deze mooie opdracht was.

Sinds een jaar volg ik de master management en innovatie in maatschappelijke organisaties (#MMI). Mijn drijfveren om deze master te volgen liggen op het gebied van het verbinden en borgen van innovatie. STO ademt uiteraard innovatie, wat een mooie ontwikkeling in onderwijsland! Techniek verankeren in het onderwijs om zo samen te werken aan een zekere en stabiele technische toekomst in de regio. Daarbij creëren we belangrijke kansen voor de leerlingen, wat voor mij de bedoeling van onderwijs is. Deze combinatie is voor mij de reden om de kans PLL te worden met beide handen aan te grijpen.

Op dit moment ben ik kennis aan het maken met de verschillende scholen en de betrokken werkgroepleden. Samenwerken aan de doorlopende leerlijnen, de vmbo scholen verbinden, blijvende lijntjes leggen tussen verschillende afdelingen en bedrijven binnen Gorinchem zijn ambities die ik samen met alle stakeholders wil realiseren. Verschillende doorlopende leerlijnen realiseren in het voortgezet onderwijs samen met het mbo is een mooie en nodige aanvulling voor de regio. Een goede samenwerking tussen de betrokken scholen in het voortgezet onderwijs: Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus, Omnia College, Willem van Oranje College en de betrokken mbo-school het Da Vinci College is essentieel om deze ambities te behalen.
Mijn droom is dat we blijvende doorlopende leerlijnen kunnen realiseren met het mbo waarbij alle vo/mbo-scholen verbonden zijn en blijven aan STO. Mocht je denken, dit is gaaf! Hier kan ik wel aan bijdragen, neem dan gerust contact met me op!