Programmalijn 4 Professionalisering van docenten

Uit de inventarisatie op het gebied van docenten blijkt dat de kwaliteit van de techniekdocenten goed is dat er in de teams onderling goed samengewerkt wordt.

Er blijkt echter ook dat alle techniekdocenten bijscholing nodig hebben op het gebied van nieuwe technieken en innovaties, om deze goed aan te kunnen bieden in het nieuwe curriculum. Bij professionalisering van docenten draait het om het aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden en houding. De scholen zijn van mening dat de beste plaats om de benodigde kennis, vaardigheden en houding aan te leren, bij bedrijven is (middels o.a. stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen).

Dit biedt enerzijds de praktische handvatten en inzichten waar docenten naar op zoek zijn. Anderzijds kunnen techniekdocenten zo hun netwerk uitbreiden, zodat zij via hun contacten bij bedrijven op de hoogte kunnen blijven van nieuwe ontwikkelingen. Dit komt de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van het onderwijs ten goede. Naast kennis over de nieuwste technieken en innovaties hebben docenten scholing nodig op het gebied van pedagogisch-didactische principes (o.a. 21st century skills, nieuwe werkvormen), omdat het nieuwe curriculum nieuwe werkvormen en andere vorming van begeleiding zal vergen. Tenslotte wordt van docenten een meer ondernemende en open houding verwacht op het gebied van samenwerken en het vergaren van kennis.

De scholingsbehoefte van docenten wordt daarom onderzocht. Op basis daarvan worden professionaliseringsplannen opgesteld op persoonlijk niveau (docenten stellen persoonlijke leerdoelen op en kiezen passende leervormen), maar ook op teamniveau (benodigde mix van vaardigheden, planning voor de uitvoering) en regioniveau. Vervolgens worden de professionaliseringsactiviteiten in nauwe samenwerking met het bedrijvennetwerk uitgevoerd.