Programmalijn 5 Technologielessen voor basisschoolleerlingen

De samenwerkende scholen vinden het belangrijk om kinderen en ouders in het primair onderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie.

Het is belangrijk dat basisschoolleerlingen weten wat techniek inhoudt, er vertrouwd mee raken en hun interesse ervoor ontdekken. Dit is niet alleen van invloed op de werving van leerlingen voor techniek, maar techniek is ook in veel andere sectoren niet meer weg te denken.

Hoewel de scholen momenteel al po-promotieactiviteiten voor techniek ondernemen, willen ze dit beter en structureler aan gaan bieden. Het doel is om gezamenlijk, zowel op als buiten de basisscholen, technologielessen te verzorgen zodat iedere basisschoolleerling een aantal keer per jaar structureel en actief bezig is met techniek. Kinderen beleven techniek door ‘te doen’, waardoor zij enthousiast en nieuwsgierig worden en op onderzoek gaan naar toepassingsmogelijkheden. Een belemmering is echter dat techniekdocenten op het vmbo momenteel ondersteuning missen om dit goed te kunnen doen (o.a. tijd voor organisatie, afstemming op niveau). Best practices helpen daarbij.

Daarom wordt er nauw samengewerkt, zowel onderling als met School & Bedrijf, die al jaren ervaring heeft in het aanbieden van po-techniekactiviteiten. Er wordt een programma van verschillende activiteiten (bestaand en nieuw) ontwikkeld, dat op verschillende locaties uitgevoerd wordt en waarbij vakmanschap en een onderzoekende houding centraal staan. In eerste instantie richt men zich op groep 6, 7 en 8. Daarna wordt dit uitgebreid naar de groepen 5, 4, en 3.

Bekijk onderstaand filmpje over Techniek op de basisscholen!