Programmalijn 6 Ondersteuning techniekverwante vmbo-scholen

Ook in andere sectoren dan de techniek is steeds meer vraag naar mensen met een technische insteek. Voorbeelden zijn technologie in de zorg (zeer relevant voor de regio) en agrotechniek.

Daarnaast stromen ook leerlingen uit de theoretische leerweg (mavo), het ‘groene’ onderwijs en het profiel Dienstverlening & Producten door naar technische mbo-opleidingen.

De scholen zonder harde techniek, de techniekverwante scholen, gaan (meer) techniek in hun onderwijs integreren. De vier technische vmbo-scholen ondersteunen deze scholen hierin zodat de aansluiting en doorstroming naar het technisch mbo verbetert. De TOT-opleiding, de versnelde geïntegreerde opleiding vmbo TL—mbo 4, van de Uilenhof kan hierbij als voorbeeld dienen. De techniekverwante scholen zijn: Altena College, Uilenhof, De Joost, Calvijn, Schans, Het Heerenlanden, Fortes Lyceum, Prinsentuin Andel en Wellant Christelijk vmbo De Bossekamp, de mavo op de Gomarus Scholengemeenschap en de TL op het Willem van Oranje College.

De activiteiten betreffen onder andere:

  • uitvoeren van profielwerkstukken bij technische bedrijven
  • vormen van een netwerk ten behoeve van uitwisseling van medewerkers en faciliteiten, met scholen en bedrijven
  • uitbreiden van techniekfaciliteiten en meer handen voor de klas
  • uitbreiden van kennismaking met harde techniek door het ontwikkelen van keuzevakken zoals: Smart Technology, Maritiem & Techniek, TNI & gamedesign, Robotica en Toegepaste ICT
  • verzorgen van stages, bedrijfsbezoeken, en in de toekomst onderwijs op de hotspots.