Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een regionaal samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheden met als doel een optimale afstemming op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. School & Bedrijf is daarnaast van oudsher de organisatie(deskundige) die zich in de regio bezighoudt met onder andere techniekpromotie binnen het onderwijs, zowel in het primair, het voortgezet, het middelbaar beroeps als in het hoger beroepsonderwijs.

Game On
Een voorbeeld van het bij jongeren onder de aandacht brengen van techniek is de tweejaarlijkse techniekmanifestatie ‘Game On’. Leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs maken gedurende twee dagen en een avond kennis met belangrijke technische sectoren in de regio, inclusief Care On (technologie in de zorg). Door de actieve deelname van in de regio gevestigde scholen voor VO, gemeenten, brancheorganisaties en ruim 50 in de regio gevestigde bedrijven/instellingen is ‘Game On’ al zeven keer een groot succes geweest.

Bekijk hieronder het filmpje Game On 2019 van het NOS jeugdjournaal.

In 2019 hebben in totaal ruim 4000 leerlingen deelgenomen aan Game On. Game On 2021 richt zich op leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Hiertoe is besloten om de regio aan te laten sluiten bij de regio van het regioplan-STO. Dat betekent dat basisscholen uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena (zie kaartje) uitgenodigd worden.
Game On 2021 vindt plaats – als alles doorgaat zoals gepland – op donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021 in de evenementenhal in Gorinchem.

Kortom, School & Bedrijf is een samenwerkingsverband en een netwerkorganisatie in de regio ten dienste van en ondersteunend aan alle activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijs.