Waarom Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem | Altena (STO-GOAL)?

In de regio Gorinchem en Altena is een nijpend tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau in verschillende vakgebieden. De tekorten in de techniek bevinden zich met name in bouw(gerelateerd), maritieme (maak)industrie en logistieke beroepen en de (toegepaste) ICT. Ook is er behoefte aan arbeidskrachten die de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering, smart technology en maritieme techniek.

Vanwege de voorspelde flinke krimp van het aantal vmbo-leerlingen, vormt het een uitdaging om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen en voldoende leerlingen te laten in- en doorstromen naar een technische (v)mbo-opleiding in de regio. Onderlinge samenwerking, kennisdeling en het bundelen van de krachten tussen de partners is hiervoor cruciaal.

In het regioplan van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem | Altena (STO-GOAL) worden de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte. Lees hier over de programmalijnen.