Hotspots, daar wordt je warm van.

Sterk Techniek Onderwijs is een krachtige stimulans om het techniek onderwijs nog beter op de kaart te zetten. Het doel is om techniekonderwijs te stimuleren, gezien de vele mooie banen en carrière paden die er zijn. Dit programma heeft in de afgelopen jaren veel in beweging gebracht. Zowel binnen de eigen school, de Gomarus, als samen met de andere scholen in de regio Gorinchem en Altena. Ik pak een paar krenten uit deze ‘pap’.

Zeer aansprekend is de samenwerking met School & Bedrijf om techniek onder de aandacht van basisschoolleerlingen brengen. Vroeger was techniek zichtbaar op elke hoek van de straat bij een smederij of timmermanswerkplaats. Tegenwoordig kun je techniek vinden op de industrieterreinen, buiten het zicht van de (basisschool)leerlingen. Onbekend maakt onbemind, en dat geldt ook hiervoor. Vanuit de gezamenlijke techniekafdelingen van de VO-scholen gaat de ‘techniekbus’ naar de basisscholen. Met leuke, uitdagende opdrachten wordt de interesse voor techniek gestimuleerd. Ook de leerkrachten worden ondersteund om beter techniek en technologie onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Anders blijft het bij een middagje klussen. Blijvende aandacht is essentieel om de interesse te wekken van jongens en meiden voor een toekomst in een branche die alleen maar groeit.

STO-GOAL kent vele aandachtsgebieden. Te veel om deze allemaal voor het voetlicht te halen. Een nieuw element voor het vmbo zijn de hotspots. Een Hotspot is een leeromgeving buiten de school, meestal bij een bedrijf. Waardoor de leerlingen in aanraking komen met een leeromgeving die op school niet te realiseren is. Er worden verschillende Hotspots gerealiseerd waarvan een bij familiebedrijf Van de Beek. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het gestuurd boren voor ondergrondse leidingen. Dit heeft sterke link met Infra binnen het profiel BWI. Leerlingen leren daar bijvoorbeeld in de praktijk hoe ze op een veilige manier een wegafzetting neerzetten. Ze ervaren dit als heel leerzaam. Bij een bedrijf voelt toch anders dan op school.

Infra heeft door STO een extra impuls gekregen. Bij de Gomarus scholengemeenschap is dit jaar met de hulp van een groot aantal bedrijven een infrahal neergezet van bijna 400 m2 zodat onder alle weersomstandigheden infra-opdrachten door leerlingen worden uitgevoerd. Uitzetwerk, bestratingen, leidingen en veel meer.

Door STO-GOAL krijgt techniek de aandacht die het verdient. Persoonlijk, zeker met mijn achtergrond als civiel ingenieur, draag ik STO een warm hart toe en heb ik alle vertrouwen dat dit helpt om leerlingen een mooie toekomst in techniek en technologie te bieden.

Chris Flikweert

Voorzitter College van Bestuur Gomarus sg.