De stip op de horizon.. STO, de nieuwe leerweg en een nieuw lokaal!

De stip op de horizon.. STO, de nieuwe leerweg en een nieuw lokaal!

Hoe CVO-AV locatie Calvijn de kansen vanuit STO benut om de eigen koers uit te zetten

Sterk techniek onderwijs en de nieuwe leerweg zijn op dit moment hot topics in onderwijsland. Vragen als welke richting gaat de overheid op, wat wordt vanuit dat opzicht van ons als school verwacht en welke vragen en wensen zijn er vanuit vervolgonderwijs en arbeidsmarkt hebben invloed op onze koers.

Naast bovengenoemde heeft elke school een visie en missie en speelt identiteit en omgeving ook een rol in te maken keuzes. Ook meedoen aan het STO- programma heeft hier grote invloed op.

Een ankerpunt in tijden van verandering is wat ik elke school toewens.

Ook onze school bevindt zich op de weg van verandering en bij toeval werd ik gevraagd zitting te nemen in de ontwikkelgroep voor techniek verwante scholen van STO in regio Altena/Gorinchem (dit is programmalijn 6 in het project). De ontwikkelgroep bleek voor ons een ankerpunt te zijn in het veranderingsproces.

Samen met tien andere scholen zetten we de koers uit voor ontwikkeling van sterk techniekonderwijs en daarmee een stip op de horizon voor onze eigen koers. Rustig achteroverleunen is er niet bij, ik en de andere scholen in de programmalijn zijn erachter gekomen dat inzet en delen van gedachten en ideeën enorm goed werkt in het proces van aanpassing en verandering.

Niet elkaar zien als concurrent (we vissen per slot van rekening toch allemaal in dezelfde vijver) maar de koers zo uitzetten dat er in de regio een breed aanbod van mogelijkheden ontstaat voor huidige en toekomstige leerlingen.

Delen met en leren van elkaar zijn de sleutelwoorden die bij ons verankerd liggen in de weg richting de stip op de horizon. Ik zie het als een uitgelezen kans om doelgericht en toekomstgericht bezig te zijn met onderwijsontwikkeling, het creëren van kansen voor sterk beroepsonderwijs in de regio en een goede voorbereiding op de komst van de nieuwe leerweg.

 

Bij CVO-AV locatie Calvijn in Hardinxveld-Giessendam hadden we een aantal gedachten en wensen voor de toekomst, een echte stip op de horizon stond er (nog) niet.

Calvijn biedt het profiel dienstverlening en producten aan, niet de standaard maar de plusvariant met daarin meer praktijk en actuele vraagstukken vanuit het werkveld als basis.

De keuzedelen spelen in het aanbod naar de leerling toe dus een belangrijke rol.

Techniek, engineering en vormgeving, maar ook media, ondernemen en zorg hebben een belangrijke plaats in het geheel.

Een goede basis was voor ons belangrijk, speerpunt daarin was een leeromgeving te creëren waarin voldoende ruimte is om te ontplooien in de breedste zin van het woord, voor zowel de leerlingen als de school.

Die basis is inmiddels in de laatste drie maanden van 2021 gerealiseerd. Gestart met een denkrichting, deze voorgelegd aan het bestuur, daarna aan de slag gegaan met de verdere uitwerking. Een gezonde dosis vasthoudendheid en een grote mate van eigen inzet hebben geleid tot iets waar wij een toekomstbestendige basis in zien.

Het nieuwe lokaal is het visitekaartje van de school voor de leerlingen, voor het vervolgonderwijs en niet op de laatste plaats voor maar zeker met het bedrijfsleven.

De stip op onze horizon is de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de doorontwikkeling van havo-P in combinatie met sterk techniek onderwijs.

Nog best een weg te gaan maar wel één met een goede basis! (met dank aan de ontwikkelgroep STO Altena/Gorinchem voor de uitstekende momenten van sparren en overleg).

 

In een volgende nieuwsbrief willen we u graag meenemen in de opzet van het vernieuwde onderwijsmodel.

Nu al benieuwd geworden en/of eens een keer willen kijken? We maken graag een afspraak, samen komen we namelijk verder.

 

Erwin de Man , kartrekker ontwikkelgroep programmalijn 6

Docent techniek en D&P en projectleider nieuwe leerweg en sterk techniek onderwijs

j.e.de.man@cvo-av.nl