Even voorstellen…. Ellen de Lange

Mijn naam is Ellen de Lange

Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op Vaktechniekcollege het Gilde in Gorinchem.

Naast mijn taak als docent Nederlands, geef ik met veel plezier technieklessen op basisscholen in Gorinchem en Altena.

Tijdens mijn vorige functie als leerkracht basisonderwijs raakte ik bekend met de leuke lessen  van STO-GOAL. Aart Verburg verzorgde jaarlijks met veel enthousiasme de techniekles waterraket bij mij in de bovenbouw. Vorig schooljaar gaf ik les in groep 3 en heeft hij speciaal een les ontwikkeld voor deze groep. Via STO-GOAL werden alle gereedschappen en materialen aangeleverd en dit zorgde ervoor dat de leerlingen een mooie pennenbak van hout konden maken. Eén leerling durfde aan het begin van de les nog geen hamer vast te pakken en hielp aan het einde van de les haar ‘collega’ klasgenoten. Dit was echt een gouden moment! Ik heb zo genoten van de stralende gezichten van de kinderen toen ze ontdekten dat ze wél konden timmeren en boren!

Dit is één van de redenen waarom ik het zo leuk vind om wekelijks het werkstuk zenuwspiraal te maken met kinderen van groep 7 en 8 op scholen uit de omgeving. Je ziet ze bijna letterlijk groeien als ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan dat ze bij aanvang van de les dachten.

Daarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat de lessen van STO-GOAL gegeven worden en iedere leerling op de basisschool minimaal één keer in aanraking komt met techniek.