Hotspot zonnepanelen techniek uitgevoerd door 4e klas leerlingen bij Tibo-Veen

Vrijdag 12-11-2021 was de officiële start van de Hotspot Zonnepanelen bij het bedrijf Tibo Veen. Na een periode van voorbereiding en overleg tussen de werkgroep Hotspots en de directie van Tibo Veen, was op 12-11-2021 zover dat de eerste les kon plaats vinden.

Bij aankomst bij de bedrijfsschool van Tibo Veen werden de leerlingen hartelijk ontvangen door de directeur van Tibo Veen, Tanja Loeff, Lenie van Lieverloo en de docent van Tibo Veen bedrijfsschool, Jaap Kant. Ook was er een mediateam (Springstof Media) aanwezig om een reportage te maken van deze les.

Na het welkomwoord van de directeur van Tibo Veen zijn de leerlingen in twee groepen aan de les Zonnepanelen/veiligwerken begonnen. Eén groep is met de docent van Tibo aan de slag gegaan met herhaling van theorie, dat werd getoetst middels een quiz. De leerlingen leerden daarna connectoren op een juiste manier aan een kabel te maken. De tweede groep is eerst een steiger gaan opbouwen om daarna zonnepanelen te demonteren en monteren. Zo ook het meten van waardes in het systeem met verschillende lichtinvallen. Halverwege de les zijn de groepjes leerlingen gewisseld. Rond 12.20 uur heeft de directeur van Tibo Veen de les afgesloten met voor iedere leerling een certificaat van deelname. De werkgroep had nog een cadeau voor Tibo Veen voor het beschikbaar stellen van hun bedrijfsschool en het mogelijk maken van deze les. Als verrassing had Tibo Veen een lekkere warme lunch verzorgd waarna de leerlingen om 13.15 uur met de bus weer vertrokken.