Terug- en vooruitblik

Beste STO-belangstellenden,

Op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar is het goed om terug- en vooruit te kijken.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Het afgelopen coronajaar heeft ervoor gezorgd dat veel projecten en initiatieven vertraging of uitstel hebben veroorzaakt, maar desondanks kunnen we blij zijn met wat er allemaal wel gestart en afgerond is.
In onze midterm-review is er uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken op dit moment. En er is veel waar we trots op kunnen zijn.
Zo kunnen we concluderen dat bij veel scholen ‘de basis’ steeds meer op orde is. Er zijn nieuwe machnies aangeschaft en nieuwe technieken hebben hun plek gekregen binnen de techniekprogramma’s. We hebben meerdere nieuwe docenten en instructeurs kunnen benoemen, waardoor de groepsgrootte bij de praktijklessen is afgenomen.
De (bij)scholing van docenten krijgt steeds meer vorm en we zijn blij dat we in februari starten met een gezamenlijke opleiding voor instructeurs in Gorinchem.
In de regio mogen we blij zijn met de ondersteuning en betrokkenheid van het bedrijfsleven en de gemeenten. Er zijn verschillende hotspots gestart binnen de bedrijven, waar leerlingen kunnen oefenen met zaken die binnen een school niet mogelijk zijn.
STO verzorgt binnen de regio voor zeer veel basisscholen een techniekprogramma, waardoor leerlingen er kennis mee kunnen maken. We zien dat de vraag naar ondersteuning erg groot is. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit STO nu docenten basisonderwijs bijscholing ontvangen om op een aantrekkelijk manier zelf technieklessen te geven.
Tot slot kunnen we concluderen dat het aantal leerlingen dat kiest voor techniek in de regio is gestegen, ondanks de leerlingenkrimp. Dit is iets om trots op te zijn!

Natuurlijk zijn er ook zaken die nog verder ontwikkeld moeten worden. De techniekverwante scholen zijn met een inhaalslag bezig en daar zien we nu de eerste vruchten van. Ook de projectgroep ‘programmeren’ krijgt steeds meer vorm: er ontstaat een leerlijn voor programmeren dat toepasbaar is op alle vmbo-scholen en ervoor zorgt dat leerlingen beter de aansluiting met de nieuwe toepassingen als cobots en CNC-machnies begrijpen.
Ook binnen de doorlopende leerlijnen zijn er nog stappen te maken. Er zijn al veel doorlopende leerlijnen met het mbo en de ambitie is om tot een breed aanbod in de regio te komen.

 

Kortom, als penvoerder van deze regio, ben ik dankbaar voor alle inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen van iedereen die in onze regio betrokken is bij STO.

Tot slot wil ik jullie allen hele goede Kerstdagen toewensen en een heel gezond, en hopelijk zeer technisch, 2022 toe.

 

Met vriendelijke groet,

Krijn Redert,
penvoeder STO-GOAL