Samen sterk voor “de basis op orde”

Op woensdag 16 maart jl. heeft de werkgroep “De basis op orde” (programmalijn 1) voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena onder het genot van een Bossche bol kennis gemaakt met elkaar en de vervolgstappen gezet.

Deze collega’s zijn zich bewust van de belangrijkheid van hun taak binnen deze werkgroep in het belang van de technisch onderwijs in deze regio. Zij zetten zich in voor de (financiële) toegankelijkheid van technisch onderwijs voor alle leerlingen, de aanschaf van nieuwe machines/materialen om zodoende aan te sluiten op de wensen/innovatie van het bedrijfsleven. Ook wordt er nagedacht over de verbinding tussen de scholen en de bedrijven en de uitdaging om te zorgen voor voldoende technisch ondersteunend personeel.

 

v.l.n.r.:

 

 

Wilma Yard van der Stelt

Bert Vos / @Gilde Vakcollege Techniek

Arie den Ouden / @Gomarus scholengemeenschap

Frank Jonker / @Omnia college

Jorina van Tilborg / @Willem van Oranje College