Update Doorlopende leerlijnen

Mijn naam is Karel Landman en ik werk bijna 20 jaar op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Ik mag daar samen met mijn collega Marten Jongenelen vorm geven aan de afdeling Mobiliteit en Transport.

De werkgroep doorlopende leerlijnen bestaat uit: dhr. Valen van het Omnia College, dhr. Bor van het Gomarus en dhr. Alberts namens Gilde Vakcollege Techniek. Vanuit het Da Vinci College sluit momenteel Michel Pipping aan.

Onze werkgroep heeft in februari 2020 zijn eerste vergadering gehad op het Omnia College in Gorinchem. In deze vergadering hebben we met elkaar kennis gemaakt en zijn we samen op zoek gegaan naar de invulling van onze taak. We zijn eerst gaan kijken naar de visies van de verschillende scholen en hebben daarna een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Dit document zal regelmatig terugkomen op de agenda om te zien of we het nog actueel is.

Ook zijn we binnen onze eigen scholen op onderzoek gegaan hoe de huidige leerlijnen van de verschillende afdelingen lopen. Dit hebben we voor alle scholen in kaart gebracht zodat we per school zicht hebben op de leerlijnen die er nu zijn.
Om te komen tot een gezamenlijk document hebben we individueel een procesaanpak geschreven voor de doorlopende leerlijn en voor het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn. Dit om een goed zicht te krijgen op elkaars ideeën hierover zodat we als verschillende scholen toch tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen voor het opstellen van nieuwe leerlijnen en innovatie in de techniek.
We bespreken momenteel het proces dat is gevolgd bij het tot stand komen van de nieuwe leerlijn Maritiem. Verder willen we nog gaan kijken hoe de programmatische aansluiting met het mbo is en ook op pedagogisch en didactisch niveau willen we onderzoeken wat er nodig is om een goede doorlopende leerlijn te kunnen neerzetten.

Dit was in een kort overzicht waar wij als werkgroep mee bezig zijn. Als u nog aanvulling of ideeën hebt voor onze werkgroep dan houden wij ons aanbevolen. Zoek ons gerust eens op!

Vriendelijke groet,
Karel Landman

Kennisgroep doorlopende leerlijnen

V.l.n.r. Marc van Tussenbroek (Da Vinci College), Ewart Bor (Gomarus), Casper Valen (Omnia College), Menno Alberts (Gilde Vakcollege Techniek) en Karel Landman (Willem van Oranje College)