Sterk Techniek Onderwijs
Gorinchem | Altena

Agenda

Geen agendapunten

Regio Gorinchem en Altena

Als STO-GOAL geven we techniekonderwijs een flinke zet.
We – zowel bedrijfsleven als onderwijs – draaien aan de juiste knoppen/tandwielen om een en ander in beweging te zetten. In het regioplan van STO-GOAL worden de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte.

In de regio Gorinchem en Altena is een nijpend tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau in verschillende vakgebieden. De tekorten in de techniek bevinden zich met name in bouw(gerelateerd), maritieme (maak)industrie en logistieke beroepen en de (toegepaste) ICT. Ook is er behoefte aan arbeidskrachten die de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering, smart technology en maritieme techniek.

Nieuws

Ze weten ons te vinden!

Een paar jaar geleden stonden we voor een bijzondere uitdaging; per jaar c.a. 120 basisscholen bereiken met onze techniekpromotielessen. Deze scholen bevinden zich in de regio Gorinchem-Altena. Wij zijn ambitie 5 van STO-GOAL. Hoe ga je te werk? Mailtje sturen? […]

Korte terugblik op onze regio met een leuke afsluiting

Vlak voor de zomervakantie hebben alle programmalijnleiders gezamenlijk het afgelopen schooljaar afgesloten. Varend op de Alblas hebben we teruggekeken op de ontwikkeling van de regio als geheel en de geboekte voortgang en successen in de programmalijnen. Waar zijn we trots […]

Samenwerking met bedrijfsleven en ondersteuning van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena is essentieel

Hoewel in Nederland het onderwijs gratis wordt aangeboden en er een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor extra activiteiten, komen de aanschaf van schoolmaterialen wel voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). U moet dan denken aan schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine, gymkleding, maar […]

Leerlingen aan het woord over bedrijfsbezoek Van De Beek!

  HOTSPOT bij firma Van De Beek   Leerlingen Dave, Arwin en Tom vertellen hoe zij deze dag ervaren hebben!  Dave van Roon: Dinsdag 8 februari zijn wij naar Van de Beek in Neerijnen gegaan; hier hebben wij ons ‘startend […]

Voorwoord nieuwsbrief februari

Leerlingen, docenten en bedrijven in actie! STO-GOAL is weer volop in bedrijf en actie. De eigentijds en innovatief ingerichte leeromgevingen op de vmbo-scholen motiveren leerlingen in het Techniekonderwijs. Het is zeker ook aantrekkelijk voor de vele PO-leerlingen, die zo’n omgeving […]

De basis op orde

Voorstellen nieuwe programmalijnleider “De basis op orde” Mijn naam is Wilma Yard – van der Stelt. Per 1 februari jl. ben ik gestart als programmalijnleider van “De basis op orde” voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena. In het Voortgezet Onderwijs heb […]

Programmalijnen

Als STO-GOAL geven we techniekonderwijs een flinke zet.
We – zowel bedrijfsleven als onderwijs – draaien aan de juiste knoppen/tandwielen om een en ander in beweging te zetten. In het regioplan van STO-GOAL worden de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte.