Nieuwe materialen STO bij BWI van Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Bouwen, Wonen en Interieur van Gilde Vakcollege Techniek heeft een nieuwe industriële naaimachine aangeschaft. De naaimachine van Durkopp Adler kon worden aangeschaft door gelden uit STO, Sterk Techniek Onderwijs. We danken Andrevo Naaimachines B.V. voor het leveren van deze prachtige machine!

De naaimachine gaat gebruikt worden voor het nieuwe keuzevak meubelstofferen. Dit keuzevak wordt vanaf schooljaar 2021-2022 aangeboden op onze school. Andrevo Naaimachines B.V. leverde naast de machine zelf ook de nodige materialen om goed van start te kunnen gaan. Onder meer een pakket kleurengaren en een daglichtlamp werden toegevoegd door Andrevo.
Naast deze naaimachine heeft de afdeling sinds juni 2020 ook een CNC-freesmachine. De machine is geleverd door NC-Techniek. Ook heeft de afdeling een frezenpakken ontvangen, geleverd door CNC-Slijpservice.

Leerlingen maken hiermee werkstukken zoals een designlamp of een tafeltje. Eerst gaan ze aan de slag met het maken van een tekening in AutoCad. Deze tekening wordt vervolgens ingeladen in de computer bij de CNC-frees. Hier geven de leerlingen commando’s aan de lijnen die ze hebben getekend. Het tekenprogramma maakt hier een codepakket van, zodat de CNC begrijpt wat er moet gebeuren. Nadat ze op ‘start’ hebben gedrukt, freest de machine de onderdelen zelf uit. Een prachtig voorbeeld van hoe ons onderwijs innoveert!

Innovaties ‘BWI’ en ‘STO’ Gomarus met de expertise vanuit de samenwerking tussen de scholen in de verschillende leerlijnen

Bouw en infra hal
Bij Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) hebben we een prachtige tak van boven- en ondergrondse infra. Dit resulteert in onderstaande mooie tuintjes die de leerlingen per kwart in tweetallen maken. Een kwart tuintje wordt door 2 leerlingen gemaakt, zodat er 8 leerlingen aan dit totale project werken. Het probleem is alleen dat als het gaat regenen tijdens het werk de leerlingen niet verder kunnen of als de les voorbij is en ze een prachtig zandbed klaar hebben het werk ’s avonds verregent. Dit is heel demotiverend. Om dit probleem op te lossen wordt over een deel van de buitenruimte een hal geplaatst van circa 11 bij 30 meter. Zo kan bij slechte weersomstandigheden de les gewoon door gaan. En de motivatie wordt vergroot.

De fundering ligt er al. We hopen de hal eind maart in gebruik te kunnen nemen.
Voor een gedeelte wordt ‘deze nieuwbouw’ betaald uit de subsidie- en reparatiegelden ‘Sterk Techniek Onderwijs (STO)’ en begeleid uit programmalijn 1, De basis op orde. Het resterende geld en arbeid – meer dan de helft – is gesponsord door onze bedrijven waar we erg dankbaar voor zijn! De bereidwilligheid van het bedrijfsleven is groot! Het geeft aan hoe het bedrijfsleven naar het onderwijs op de Gomarus kijkt. Samen zetten we alles op alles om van onze leerlingen vakkanjers te maken. In de hal kunnen we het hybride leren stimuleren. De bedrijven creëren in deze nieuwe ruimte hotspots, zodat we binnen de reguliere schooltijd optimaal gebruik kunnen maken van de ‘netto’ lestijd.

Sign en decoratie
Door onderzoek in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo bemerkten we dat er met betrekking tot sign en decoratie nog verbetering nodig was. Vandaar dat we gaan starten met een keuzedeel meubelstofferen. Daarnaast hebben we een prachtige lasersnijder aangeschaft, die schoolbreed gebruikt kan worden tijdens de lessen. Alles in het werk om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en ze een steeds beter beeld te geven van al die geweldige beroepen die daartoe behoren.

We hopen dat het (vakgerichte) praktische onderwijs wat we geven steeds beter aansluit bij het bedrijfsleven en als zodanig als waardevol ervaren wordt door jongens en meiden.

Werkgroep Hotspots bezoekt Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH)

Op 26 november 2020 bracht de werkgroep Hotspots een bezoek aan de Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH). Dit ter oriëntatie naar mogelijkheden voor een eventuele Hotspot ‘koudetechniek en robotlassen’.

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is de plek waar bedrijven – van startups tot wereldspelers – hun innovaties een stap verder kunnen brengen. Verder biedt de Duurzaamheidsfabriek, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten voor kennisdeling en ontmoeting, het opleiden van medewerkers en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

Installatie Werk Zuid Holland (IWZH) is een opleidingsbedrijf voor de installatiebranche in de regio, die voorziet in de behoefte van gekwalificeerd personeel. Met opleidingslocaties in Rijswijk (hoofdkantoor), Rotterdam, Dordrecht en Leiden bieden zij hun opleidingen aan aankomende vakmensen en bedrijven.

Van IWZH heeft de werkgroep Hotspots een interessante rondleiding gekregen met duidelijke uitleg over de Duurzaamheidsfabriek en IWZH. Het was een prettig bezoek. Nu is het de taak van de werkgroep om samen met hen te komen tot een constructieve samenwerking om na te gaan of we kunnen komen tot een Hotspot.

Nieuwsbrief STO-GOAL november

In onze laatste online bijeenkomst riepen de programmalijnleiders van STO Gorinchem | Altena elkaar op om – juist in deze tijd van fysieke beperkingen – actieve en enthousiaste ambassadeurs te zijn voor het Techniekonderwijs in onze regio en daarvoor ook online-kanalen te benutten.

Om u goed op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen zijn er natuurlijk onze nieuwsbrieven. Maar u kunt ook terecht op onze overzichtelijke website. En sinds kort hebben we ook een LinkedIn-pagina om alle laatste nieuwtjes en activiteiten te delen in een breder netwerk. Zorg dat u in verbinding bent en uzelf op de hoogte houdt!

Inmiddels zijn we met onze regio STO-GOAL nu bijna een jaar bezig. Alle werkgroepen van de programmalijnen zijn zéér actief en gemotiveerd aan de slag. Na een eerste periode van elkaar leren kennen ontstaat er steeds meer STO-verbinding bij een gezamenlijke opdracht. Ondertussen zijn ook de eerste zichtbare mijlpalen in beeld. Tijd om successen te delen in deze nieuwsbrief. Daar zijn we trots op! Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan via deze pagina.
Ik wens u veel inspiratie!

Lenie van Lieverloo
programmamanager STO-GOAL

Lenie van Lieverloo, programmamanager

Lenie van Lieverloo programmamanager Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem / Altena

Update werkgroep professionalisering

Binnen de werkgroep professionalisering brengen we momenteel de wensen van de docenten binnen de verschillende scholen met het oog op professionalisering in kaart. Professionalisering betekent dat je als vakdocent jezelf gaat scholen in technieken die ‘niet eigen’ zijn, of technieken die innovatief en nieuw zijn.

Het is voor ons een hele puzzel om dit in kaart te brengen. Wel merken we dat het steeds meer gestalte gaat krijgen. Binnen de verschillende scholen worden trajecten uitgezocht en zoeken we met elkaar de verbintenis tussen de vmbo-scholen. De samenwerking in de groep is dan ook zeer goed. Iedere school met zijn eigen inzichten en belangen komt met ideeën en er wordt open met elkaar gediscussieerd over onderwerpen.

De eerste uitvoerende stappen worden de komende weken gezet. Het doel is om de vakdocenten van de verschillende scholen te verrijken in hun vakgebied. Hiervoor is tijd beschikbaar. De kennis die hierin opgedaan wordt kunnen we weer overdragen naar de leerlingen. Er zijn verschillende manieren om dit te organiseren en dit zijn we momenteel aan het onderzoeken.
Een hele klus, maar als werkgroep ook heel uitdagend.

Namens de werkgroep,

Menno Alberts

De werkgroep Hotspots komt op stoom

De afgelopen periode hebben we als werkgroep stappen gezet om ons doel te bereiken. Het doel is in september 2023 minimaal drie Hotspots te hebben. Daar komt toch heel wat voor kijken. Plannen en ideeën zijn er genoeg. Dat is mooi. Maar hebben we met elkaar het zelfde op het oog? Natuurlijk is het leuk om met leerlingen naar een modern bedrijf te gaan en daar een mooie rondleiding te krijgen. Dat noemen we echter geen Hotspot maar een excursie!

Met een Hotspot willen we een stuk(je) lesstof van bijvoorbeeld een keuzevak weg kunnen zetten bij een bedrijf. Dan gaat het vooral om die onderwerpen die binnen een school (nog) niet haalbaar zijn. Natuurlijk is het dan mooi als er een stuk innovatie bij komt kijken, want tenslotte leiden wij onze leerlingen op voor de toekomst.

Met elkaar zijn we nu druk bezig met een stukje visievorming. Dit is belangrijk om allerlei wildgroei te voorkomen. Bij deze visievorming proberen we ook al bedrijven waar we mogelijk een Hotspot kunnen starten mee te nemen zodat het niet alleen een visie wordt vanuit het onderwijs maar dat ook de bedrijvenkant zich in deze visie zich kan vinden.

Onze scholen hebben niet allemaal dezelfde profielen, daarom proberen we ons ook in de opstartfase te richten op meerdere profielen. Dus zowel PIE als BWI, maar ook M&T. Wij hebben daarom als einddoel niet alleen om drie mooie uitdagende hotspots te realiseren, maar een blauwdruk te ontwikkelen zodat dit vrij eenvoudig met andere bedrijven en profielen is uit te rollen. Een mooie ontwikkeling hierbij is dat meerdere regio’s hier mee bezig zijn en dat we door verschillende netwerken een kruisbestuiving krijgen. Hier worden wij enthousiast van en kunnen we uren over praten.

Doen jullie mee? Als je ideeën hebt, zoek ons op!

Teun van Sligtenhorst

Hotspot logo

Update Doorlopende leerlijnen

Mijn naam is Karel Landman en ik werk bijna 20 jaar op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Ik mag daar samen met mijn collega Marten Jongenelen vorm geven aan de afdeling Mobiliteit en Transport.

De werkgroep doorlopende leerlijnen bestaat uit: dhr. Valen van het Omnia College, dhr. Bor van het Gomarus en dhr. Alberts namens Gilde Vakcollege Techniek. Vanuit het Da Vinci College sluit momenteel Michel Pipping aan.

Onze werkgroep heeft in februari 2020 zijn eerste vergadering gehad op het Omnia College in Gorinchem. In deze vergadering hebben we met elkaar kennis gemaakt en zijn we samen op zoek gegaan naar de invulling van onze taak. We zijn eerst gaan kijken naar de visies van de verschillende scholen en hebben daarna een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Dit document zal regelmatig terugkomen op de agenda om te zien of we het nog actueel is.

Ook zijn we binnen onze eigen scholen op onderzoek gegaan hoe de huidige leerlijnen van de verschillende afdelingen lopen. Dit hebben we voor alle scholen in kaart gebracht zodat we per school zicht hebben op de leerlijnen die er nu zijn.
Om te komen tot een gezamenlijk document hebben we individueel een procesaanpak geschreven voor de doorlopende leerlijn en voor het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn. Dit om een goed zicht te krijgen op elkaars ideeën hierover zodat we als verschillende scholen toch tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen voor het opstellen van nieuwe leerlijnen en innovatie in de techniek.
We bespreken momenteel het proces dat is gevolgd bij het tot stand komen van de nieuwe leerlijn Maritiem. Verder willen we nog gaan kijken hoe de programmatische aansluiting met het mbo is en ook op pedagogisch en didactisch niveau willen we onderzoeken wat er nodig is om een goede doorlopende leerlijn te kunnen neerzetten.

Dit was in een kort overzicht waar wij als werkgroep mee bezig zijn. Als u nog aanvulling of ideeën hebt voor onze werkgroep dan houden wij ons aanbevolen. Zoek ons gerust eens op!

Vriendelijke groet,
Karel Landman

Kennisgroep doorlopende leerlijnen

V.l.n.r. Marc van Tussenbroek (Da Vinci College), Ewart Bor (Gomarus), Casper Valen (Omnia College), Menno Alberts (Gilde Vakcollege Techniek) en Karel Landman (Willem van Oranje College)

Overhandiging HoloLens 2 aan Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Bouwen, Wonen en Interieur op het Gilde Vakcollege Techniek mocht uit handen van Jan van Wijgerden van het ICT-bedrijf Tredion de HoloLens 2 ontvangen. We zijn ontzettend blij dat we met dank aan Tredion en STO (Sterk Techniek Onderwijs) nu deze HoloLens 2 mogen toevoegen aan ons arsenaal aan onderwijsmiddelen.

Dat is pas een blikvanger!

Begin september kwam wethouder Roland van Vugt naar het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg met een bijzonder verzoek voor de 4e-jaars leerlingen van de opleiding PIE (Produceren Installeren Energie). Op drukke schoolroutes wordt nogal eens zwerfafval gevonden. De wethouder vroeg of de leerlingen iets konden maken dat voorbijgangers zou uitdagen om afval niet op straat maar in de afvalbak te gooien.

De vraag werd enthousiast opgepakt door de leerlingen. Ze kozen ervoor een blikvanger te maken en vroegen 1e en 2e-jaars schoolgenoten om leuke ontwerpen te maken. Uiteindelijk werd voor de vorm van een bloem gekozen. Er is een groot deel van het schooljaar hard gewerkt door Marijn van Loon, Thomas Smelt, Damian Zillig, Bart Karbet, Bart van Hulten, en Henkjan Maas om de blikvanger te bouwen. Hierbij is ook de hulp van lokale bedrijven ingeschakeld voor het aanleveren van de materialen.

De coronacrisis heeft het proces wat vertraagd maar uiteindelijk is de blikvanger donderdag 1 oktober geplaatst aan het fietspad bij de Groeneweg en geopend door een trotse wethouder Van Vugt in bijzijn van de makers ervan.

De blikvanger mag er wezen en is een prima combinatie van creativiteit en vakmanschap dat door de leerlingen geleverd is.
Zo zie je dat we, in de regio Gorinchem-Altena en in het kader van Sterk Techniek Onderwijs, zijn gekomen tot een mooie samenwerking tussen school, gemeente en bedrijfsleven en hebben we kunnen bijdragen aan het maatschappelijke probleem van het ‘zwerfafval’.

Kom maar op met de volgende opdracht!

Informatie over arbeidsmarkt techniek in regio Gorinchem

Lees in deze factsheet beschrijvende informatie van de arbeidsmarkt wat betreft techniek en informatie over ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag naar technici. Hierbij komen aan bod:

  1. Omvang technische arbeidsmarkt: Hoe verhoudt de technische beroepsbevolking zich tot het totaal in de regio?
  2. Samenstelling technische arbeidsmarkt: Wat zijn de grootste technische beroepen, -sectoren en -beroepsgroepen in de regio
  3. Ontwikkeling arbeidsmarktvraag technici: Hoeveel vacatures zijn er?