Even voorstellen: Keimpe de Heer, programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

De zevende programmalijn gericht op Programmeren en Computational Thinking wordt getrokken door Keimpe de Heer. Hij heeft ruime ervaring met project- en programmamanagement, onderwijsinnovatie en is betrokken als expert in diverse STO-regio’s (met name op het gebied van creatieve toepassingen van nieuwe technologie en ontwerpgerichte onderwijsinnovatie).

Keimpe is medeoprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Hij was hiervoor jarenlang werkzaam als hoofddocent Interaction Design voor HKU Games en Interactie en studieleider bij HKU College. Daarvoor werkte hij lange tijd als programmamanager bij Waag Society, Institute for Art Science and Technology en later als directeur van het Creative Learning Lab. Ook is Keimpe bestuurder geweest bij stichting Fablab Benelux en heeft hij als projectmanager en beleidsadviseur gewerkt voor stichting Kennisnet.

“Mijn kracht is om individuen en organisaties in beweging te krijgen met ontwerpen, maken en doen. Ik heb een diep geloof in de ‘maakbaarheid’ van je eigen realiteit, dat start bij verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Hier zit ook mijn motivatie om in STO-GOAL verbindingen te creëren tussen programmeren (toolset) en Computational Thinking (mindset) vanuit het maken.
Ik zie programmeren als de nieuwe penseelset van de 21ste eeuw waarmee leerlingen hun ideeën tastbaar maken in creatieve toepassingen van nieuwe technologie. Computational Thinking gaat over de onderliggende werking van technologie zodat we technologie juist mensgericht kunnen ontwerpen maar ook dat we genuanceerde denkkaders ontwikkelen ten aanzien van de implicaties van technologie zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de technologie die we ontwikkelen en gebruiken. Ik denk dat we door deze verbinding tussen toolset en mindset echt een bijzondere programmalijn met elkaar kunnen vormgeven die een positieve impact gaat hebben op het leren en de professionele ontwikkeling van docenten.”

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek

Vakmannen en vakvrouwen van de toekomst zijn nodig in onze regio!

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar opvolging: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatief technici. De technische O&O-fondsen, Bouwend NL en de Hogeschool Rotterdam doen een beroep op werkgevers én werknemers in de techniekbranche.

Heeft u als school zij-instromers of wilt u die aannemen? Dan is er voor deze regio het HTO traject (Zuid-Holland), ook wel het Pedagogisch Didactische Diploma (PDD) genoemd. Dit traject is zeer de moeite waard als start opleidingstraject!

Tevens loopt in Zuid-Holland sinds 2018 een succesvol opleidingstraject voor technische vakkrachten uit het bedrijfsleven en zij-instromers in het onderwijs: het Hybride Techniek Opleiders traject (HTO-traject). Deze HTO-ers zijn opgenomen in de HTO-POOL Zuid-Holland. Uw school kan daar gebruik van maken.

Doe er uw voordeel mee!

Lees meer in de flyer.

Meer weten? Neem contact op met Rian van Noord-Horvers

Projectleider scholingstraject “Docenten- en instructeurspool technische branches Zuid Holland”
M: 06 21 839 939
E: rianvannoord@live.nl

de vakmannen en vakvrouwen van de toekomst

Opening bouw- en infrahal Gomarus Scholengemeenschap

Op vrijdag 21 april jl. hebben we onze bouw- en infrahal samen met de sponsoren mogen openen. Het is prachtig om te zien hoe bedrijven betrokken zijn bij het onderwijs. We hebben veel goede adviezen gekregen voor nog betere samenwerking met de bedrijven. Heel mooi vinden we het hoe tijdens deze bijeenkomst ook bedrijven onderling geanimeerd in gesprek raakten en elkaar voorzagen van visitekaartjes. De hal is een grote aanwinst voor de school, maar het proces en de daaruitvloeiende contacten zijn evenzeer belangrijk!

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Verder gebeurt er erg veel binnen de school in samenwerking met de leerlijnwerkgroepen. Docenten scholen bij op verschillende onderdelen, het eerste hotspot-bezoek met de leerlingen is ingepland. De bedrijvenpoule krijgt vorm. We zijn gestart met een pilot van de ‘Klusklas’. Hierbij komen leerlingen van verschillende basisscholen een middag per week naar onze school. Ze maken allemaal een mooi reuzenrad volgens tekening. Wat genieten ze, moet je die enthousiaste snoetjes eens zien op de foto’s!

Hotspot en Tibo Veen

De werkgroep hotspots heeft op 4 maart en 19 april jl een vervolg gesprek gehad met Tibo Veen. Het betreft een hotspot zonnepanelen plaatsen voor het keuzedeel duurzame energie. Tijdens dit gesprek als invulling van het onderwijs, de groepsgrootte en een proefles besproken.

Aansluitend heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan de bedrijfsschool van Tibo Veen. Hier hebben we gekeken hoe we invulling gaan geven aan dit onderdeel van duurzame energie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen hier leren een steiger op te bouwen volgens de geldende veiligheidsregels. Daarnaast leren ze stekkers en de bekabeling aan te sluiten waarna ze de zonnepanelen demonteren en monteren. Het was een goed gesprek en de fijne samenwerking met Tibo is voelbaar.

De planning is dat uiterlijk eind juli een proefles plaatsvindt bij Tibo Veen. Houd het nieuwsoverzicht op deze site in de gaten.

 

Het realiseren van een hotspot is bijna zover!

Een hotspot is een samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs. Op 18 juni starten we met de eerste Hotspot infra bij de firma Van de Beek kabels-leidingen in Neerijnen.

We danken de firma Van de Beek voor het meedenken en de bereidheid om dit mogelijk te maken. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op!

Zie ook de eerdere berichten over Hotspot en Tibo Veen:

 Van de Beek kabels-leidingen in Neerijnen

Tibo-Veen Techniek Hotspot

Op dit moment vindt het technisch vmbo-onderwijs voornamelijk plaats binnen de schoolmuren, in statische gebouwen. De hoogste tijd om dit te veranderen vinden de 4 technische vmbo-scholen van STO-GOAL (Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena) én Tibo-Veen. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om het leren op de bedrijfswerkplek meer te integreren in het technisch vmbo.

Tibo-Veen beschikt over een eigen bedrijfsschool. Hier leren de leerling-monteurs het vak van installatiemonteur en/of elektricien en wordt de kennis van de vakvolwassen monteurs blijvend up-to-date gehouden. Deze levensechte moderne techniekruimte met bijbehorende expertise stelt Tibo-Veen graag ter beschikking om ook het werk-plekleren op het vmbo een boost te geven.

In nauwe samenwerking met STO-GOAL wordt bij Tibo-Veen een Hotspot ingericht en bijbehorend lesmateriaal ontworpen. Zo bieden Tibo-Veen en de scholen van STO de mogelijkheid om leerlingen te laten werken aan hun vakmanschap en ervaring op te doen met nieuwe technieken en technologie op het gebied van duurzame energie. Het gezamenlijke doel is om het onderwijs zo veel beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten en om te laten zien hoe mooi het werken in de techniek is.

Het begint bij Techniek.
Het begint bij ons.

Tanja Loeff – Hageman,
Directeur

22 september 2021: bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena

De inschrijving voor de bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem/Altena (STO-GOAL) op woensdag 22 september van 15.00 – 17.00 uur is geopend. De bijeenkomst vindt plaats bij Hipper & Kolfbaan in Gorinchem. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over waar we nu staan, wat we al hebben bereikt en waar we naar toe willen gaan. Maar het is ook een goed moment om elkaar te inspireren met mooie voorbeelden uit de praktijk.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te netwerken met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
15.05 uur Jan van Nierop, voorzitter STO over Sterk Techniek Onderwijs
15.15 uur Bram Inpijn van Van Dijk-Inpijn over hoe zijn bedrijf zich heeft vernieuwd en wat het belang van STO is voor zijn bedrijf en de regio
15.30 uur Stand van zaken en toekomst STO-GOAL in cijfers en beeld
15.45 uur De 7 programmalijnleiders praten u bij over hun programmalijn (u kunt tijdens de bijeenkomst uit 3 programmalijnen kiezen)
16.30 uur Ontmoeten/borrel

Meld u aan.

Welk initiatief of welke activiteit verdient volgens u de Spotlight?

De Spotlight
Sterk Techniekonderwijs is nu ruim een jaar onderweg. In die tijd is er in de STO-regio’s hard gewerkt om mooie activiteiten te ontwikkelen. Om die inzet op regionaal niveau een landelijk podium te geven introduceren we de Spotlight! Doe mee en maak kans op een mooie prijs.

Wat houdt het in?
Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO?

De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt een activiteit of initiatief uit uw regio nomineren via dit formulier. Denk goed na over uw inzending, u kunt maar 1 activiteit nomineren. Bedenk dus:

Welke aanpak of resultaat typeert de aanpak van Sterk Techniekonderwijs in uw regio?
Wie is of was volgens u de drijvende kracht achter deze ontwikkeling?

Lees verder op de landelijke website van Sterk Techniekonderwijs.

Een terugblik op een jaar STO: Lenie van Lieverloo, landelijk ondersteuner

Een jaar Sterk Techniekonderwijs
STO is een jaar onderweg. Een jaar waarin corona plannen soms omgooide of uitstelde, maar er gelukkig ook dingen wel lukte. Een goede aanleiding om terug te blikken met enkele ondersteuners. Deze aflevering: Lenie van Lieverloo, landelijk ondersteuner en programmamanager regio Gorinchem/Altena.

Het woord ‘continuïteit’ valt meerdere keren tijdens het gesprek. En dat is een goed teken, want Van Lieverloo heeft het afgelopen jaar gezien dat alle ingerichte werkgroepen in de regio die continuïteit konden vasthouden. “En dat vind ik fantastisch. Er is snel een werkende organisatie neergezet, op enkele plekken na is de bezetting rond en iedereen is enthousiast.”

Lees het hele artikel op de landelijke site van STO.