Hotspot en Tibo Veen

De werkgroep hotspots heeft op 4 maart en 19 april jl een vervolg gesprek gehad met Tibo Veen. Het betreft een hotspot zonnepanelen plaatsen voor het keuzedeel duurzame energie. Tijdens dit gesprek als invulling van het onderwijs, de groepsgrootte en een proefles besproken.

Aansluitend heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan de bedrijfsschool van Tibo Veen. Hier hebben we gekeken hoe we invulling gaan geven aan dit onderdeel van duurzame energie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen hier leren een steiger op te bouwen volgens de geldende veiligheidsregels. Daarnaast leren ze stekkers en de bekabeling aan te sluiten waarna ze de zonnepanelen demonteren en monteren. Het was een goed gesprek en de fijne samenwerking met Tibo is voelbaar.

De planning is dat uiterlijk eind juli een proefles plaatsvindt bij Tibo Veen. Houd het nieuwsoverzicht op deze site in de gaten.

 

Het realiseren van een hotspot is bijna zover!

Een hotspot is een samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs. Op 18 juni starten we met de eerste Hotspot infra bij de firma Van de Beek kabels-leidingen in Neerijnen.

We danken de firma Van de Beek voor het meedenken en de bereidheid om dit mogelijk te maken. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op!

Zie ook de eerdere berichten over Hotspot en Tibo Veen:

 Van de Beek kabels-leidingen in Neerijnen

Tibo-Veen Techniek Hotspot

Op dit moment vindt het technisch vmbo-onderwijs voornamelijk plaats binnen de schoolmuren, in statische gebouwen. De hoogste tijd om dit te veranderen vinden de 4 technische vmbo-scholen van STO-GOAL (Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena) én Tibo-Veen. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om het leren op de bedrijfswerkplek meer te integreren in het technisch vmbo.

Tibo-Veen beschikt over een eigen bedrijfsschool. Hier leren de leerling-monteurs het vak van installatiemonteur en/of elektricien en wordt de kennis van de vakvolwassen monteurs blijvend up-to-date gehouden. Deze levensechte moderne techniekruimte met bijbehorende expertise stelt Tibo-Veen graag ter beschikking om ook het werk-plekleren op het vmbo een boost te geven.

In nauwe samenwerking met STO-GOAL wordt bij Tibo-Veen een Hotspot ingericht en bijbehorend lesmateriaal ontworpen. Zo bieden Tibo-Veen en de scholen van STO de mogelijkheid om leerlingen te laten werken aan hun vakmanschap en ervaring op te doen met nieuwe technieken en technologie op het gebied van duurzame energie. Het gezamenlijke doel is om het onderwijs zo veel beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten en om te laten zien hoe mooi het werken in de techniek is.

Het begint bij Techniek.
Het begint bij ons.

Tanja Loeff – Hageman,
Directeur

22 september 2021: bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena

De inschrijving voor de bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem/Altena (STO-GOAL) op woensdag 22 september van 15.00 – 17.00 uur is geopend. De bijeenkomst vindt plaats bij Hipper & Kolfbaan in Gorinchem. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over waar we nu staan, wat we al hebben bereikt en waar we naar toe willen gaan. Maar het is ook een goed moment om elkaar te inspireren met mooie voorbeelden uit de praktijk.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te netwerken met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
15.05 uur Jan van Nierop, voorzitter STO over Sterk Techniek Onderwijs
15.15 uur Bram Inpijn van Van Dijk-Inpijn over hoe zijn bedrijf zich heeft vernieuwd en wat het belang van STO is voor zijn bedrijf en de regio
15.30 uur Stand van zaken en toekomst STO-GOAL in cijfers en beeld
15.45 uur De 7 programmalijnleiders praten u bij over hun programmalijn (u kunt tijdens de bijeenkomst uit 3 programmalijnen kiezen)
16.30 uur Ontmoeten/borrel

Meld u aan.

Welk initiatief of welke activiteit verdient volgens u de Spotlight?

De Spotlight
Sterk Techniekonderwijs is nu ruim een jaar onderweg. In die tijd is er in de STO-regio’s hard gewerkt om mooie activiteiten te ontwikkelen. Om die inzet op regionaal niveau een landelijk podium te geven introduceren we de Spotlight! Doe mee en maak kans op een mooie prijs.

Wat houdt het in?
Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO?

De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt een activiteit of initiatief uit uw regio nomineren via dit formulier. Denk goed na over uw inzending, u kunt maar 1 activiteit nomineren. Bedenk dus:

Welke aanpak of resultaat typeert de aanpak van Sterk Techniekonderwijs in uw regio?
Wie is of was volgens u de drijvende kracht achter deze ontwikkeling?

Lees verder op de landelijke website van Sterk Techniekonderwijs.

Een terugblik op een jaar STO: Lenie van Lieverloo, landelijk ondersteuner

Een jaar Sterk Techniekonderwijs
STO is een jaar onderweg. Een jaar waarin corona plannen soms omgooide of uitstelde, maar er gelukkig ook dingen wel lukte. Een goede aanleiding om terug te blikken met enkele ondersteuners. Deze aflevering: Lenie van Lieverloo, landelijk ondersteuner en programmamanager regio Gorinchem/Altena.

Het woord ‘continuïteit’ valt meerdere keren tijdens het gesprek. En dat is een goed teken, want Van Lieverloo heeft het afgelopen jaar gezien dat alle ingerichte werkgroepen in de regio die continuïteit konden vasthouden. “En dat vind ik fantastisch. Er is snel een werkende organisatie neergezet, op enkele plekken na is de bezetting rond en iedereen is enthousiast.”

Lees het hele artikel op de landelijke site van STO.

Nieuwe materialen STO bij BWI van Gilde Vakcollege Techniek

De afdeling Bouwen, Wonen en Interieur van Gilde Vakcollege Techniek heeft een nieuwe industriële naaimachine aangeschaft. De naaimachine van Durkopp Adler kon worden aangeschaft door gelden uit STO, Sterk Techniek Onderwijs. We danken Andrevo Naaimachines B.V. voor het leveren van deze prachtige machine!

De naaimachine gaat gebruikt worden voor het nieuwe keuzevak meubelstofferen. Dit keuzevak wordt vanaf schooljaar 2021-2022 aangeboden op onze school. Andrevo Naaimachines B.V. leverde naast de machine zelf ook de nodige materialen om goed van start te kunnen gaan. Onder meer een pakket kleurengaren en een daglichtlamp werden toegevoegd door Andrevo.
Naast deze naaimachine heeft de afdeling sinds juni 2020 ook een CNC-freesmachine. De machine is geleverd door NC-Techniek. Ook heeft de afdeling een frezenpakken ontvangen, geleverd door CNC-Slijpservice.

Leerlingen maken hiermee werkstukken zoals een designlamp of een tafeltje. Eerst gaan ze aan de slag met het maken van een tekening in AutoCad. Deze tekening wordt vervolgens ingeladen in de computer bij de CNC-frees. Hier geven de leerlingen commando’s aan de lijnen die ze hebben getekend. Het tekenprogramma maakt hier een codepakket van, zodat de CNC begrijpt wat er moet gebeuren. Nadat ze op ‘start’ hebben gedrukt, freest de machine de onderdelen zelf uit. Een prachtig voorbeeld van hoe ons onderwijs innoveert!

Innovaties ‘BWI’ en ‘STO’ Gomarus met de expertise vanuit de samenwerking tussen de scholen in de verschillende leerlijnen

Bouw en infra hal
Bij Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) hebben we een prachtige tak van boven- en ondergrondse infra. Dit resulteert in onderstaande mooie tuintjes die de leerlingen per kwart in tweetallen maken. Een kwart tuintje wordt door 2 leerlingen gemaakt, zodat er 8 leerlingen aan dit totale project werken. Het probleem is alleen dat als het gaat regenen tijdens het werk de leerlingen niet verder kunnen of als de les voorbij is en ze een prachtig zandbed klaar hebben het werk ’s avonds verregent. Dit is heel demotiverend. Om dit probleem op te lossen wordt over een deel van de buitenruimte een hal geplaatst van circa 11 bij 30 meter. Zo kan bij slechte weersomstandigheden de les gewoon door gaan. En de motivatie wordt vergroot.

De fundering ligt er al. We hopen de hal eind maart in gebruik te kunnen nemen.
Voor een gedeelte wordt ‘deze nieuwbouw’ betaald uit de subsidie- en reparatiegelden ‘Sterk Techniek Onderwijs (STO)’ en begeleid uit programmalijn 1, De basis op orde. Het resterende geld en arbeid – meer dan de helft – is gesponsord door onze bedrijven waar we erg dankbaar voor zijn! De bereidwilligheid van het bedrijfsleven is groot! Het geeft aan hoe het bedrijfsleven naar het onderwijs op de Gomarus kijkt. Samen zetten we alles op alles om van onze leerlingen vakkanjers te maken. In de hal kunnen we het hybride leren stimuleren. De bedrijven creëren in deze nieuwe ruimte hotspots, zodat we binnen de reguliere schooltijd optimaal gebruik kunnen maken van de ‘netto’ lestijd.

Sign en decoratie
Door onderzoek in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo bemerkten we dat er met betrekking tot sign en decoratie nog verbetering nodig was. Vandaar dat we gaan starten met een keuzedeel meubelstofferen. Daarnaast hebben we een prachtige lasersnijder aangeschaft, die schoolbreed gebruikt kan worden tijdens de lessen. Alles in het werk om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en ze een steeds beter beeld te geven van al die geweldige beroepen die daartoe behoren.

We hopen dat het (vakgerichte) praktische onderwijs wat we geven steeds beter aansluit bij het bedrijfsleven en als zodanig als waardevol ervaren wordt door jongens en meiden.

Werkgroep Hotspots bezoekt Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH)

Op 26 november 2020 bracht de werkgroep Hotspots een bezoek aan de Duurzaamheidsfabriek en Installatie Werk Zuid Holland (IWZH). Dit ter oriëntatie naar mogelijkheden voor een eventuele Hotspot ‘koudetechniek en robotlassen’.

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is de plek waar bedrijven – van startups tot wereldspelers – hun innovaties een stap verder kunnen brengen. Verder biedt de Duurzaamheidsfabriek, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten voor kennisdeling en ontmoeting, het opleiden van medewerkers en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

Installatie Werk Zuid Holland (IWZH) is een opleidingsbedrijf voor de installatiebranche in de regio, die voorziet in de behoefte van gekwalificeerd personeel. Met opleidingslocaties in Rijswijk (hoofdkantoor), Rotterdam, Dordrecht en Leiden bieden zij hun opleidingen aan aankomende vakmensen en bedrijven.

Van IWZH heeft de werkgroep Hotspots een interessante rondleiding gekregen met duidelijke uitleg over de Duurzaamheidsfabriek en IWZH. Het was een prettig bezoek. Nu is het de taak van de werkgroep om samen met hen te komen tot een constructieve samenwerking om na te gaan of we kunnen komen tot een Hotspot.

Nieuwsbrief STO-GOAL november

In onze laatste online bijeenkomst riepen de programmalijnleiders van STO Gorinchem | Altena elkaar op om – juist in deze tijd van fysieke beperkingen – actieve en enthousiaste ambassadeurs te zijn voor het Techniekonderwijs in onze regio en daarvoor ook online-kanalen te benutten.

Om u goed op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen zijn er natuurlijk onze nieuwsbrieven. Maar u kunt ook terecht op onze overzichtelijke website. En sinds kort hebben we ook een LinkedIn-pagina om alle laatste nieuwtjes en activiteiten te delen in een breder netwerk. Zorg dat u in verbinding bent en uzelf op de hoogte houdt!

Inmiddels zijn we met onze regio STO-GOAL nu bijna een jaar bezig. Alle werkgroepen van de programmalijnen zijn zéér actief en gemotiveerd aan de slag. Na een eerste periode van elkaar leren kennen ontstaat er steeds meer STO-verbinding bij een gezamenlijke opdracht. Ondertussen zijn ook de eerste zichtbare mijlpalen in beeld. Tijd om successen te delen in deze nieuwsbrief. Daar zijn we trots op! Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan via deze pagina.
Ik wens u veel inspiratie!

Lenie van Lieverloo
programmamanager STO-GOAL

Lenie van Lieverloo, programmamanager

Lenie van Lieverloo programmamanager Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem / Altena