De basis op orde

Voorstellen nieuwe programmalijnleider “De basis op orde”

Mijn naam is Wilma Yard – van der Stelt. Per 1 februari jl. ben ik gestart als programmalijnleider van “De basis op orde” voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena.

In het Voortgezet Onderwijs heb ik ruime ervaring opgedaan bij stichting CVO-AV bij diverse scholen en verschillende niveaus (Calvijn, Lyceum en Gilde Vakcollege Techniek). Als examencoördinator en projectleider voor meiden & techniek bij het Gilde, projectleider School & Bedrijf voor de organisatie van Game-On en deeltijdstudie bij Schoevers heb ik mijn talenten verder kunnen ontdekken en ontplooien.

Het stellen en behalen van doelen en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vind ik belangrijk. Voor de corona heb ik het voorrecht gehad om iets van de wereld te mogen zien. Door deze verre reizen, heb ik geleerd dat “De basis op orde” voor iedereen een andere betekenis kan hebben. In alle opzichten, ongeacht het referentiekader, gun ik een ieder een goede basis, omdat dat het fundament is om verder te kunnen groeien als persoon en/of organisatie.

Samen met de werkgroep vanuit de 4 betrokken vmbo scholen, zie ik er naar uit om met veel enthousiasme en een goede samenwerking invulling te geven aan “De basis op orde” volgens de doelstelling van de regiovisie en het activiteitenplan van STO-GOAL.

 

@Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem-Altena

@Krijn Redert

@Lenie van Lieverloo

@Bert Vos /@Gilde Vakcollege Techniek

@Frank Jonker/@Omnia college

@Arie den Ouden/@Gomarus scholengemeenschap

@Jorina van Tilborg/@Willem van Oranje College

De ontwikkeling van de techniekverwante scholen

De ontwikkeling van de techniekverwante scholen

In programmalijn 6 wordt door de scholen stevig ingezet op het innoveren en verbeteren van de leeractiviteiten gericht op techniek en technologie voor zowel de onder-als bovenbouw. Voor techniekverwante scholen is LOB een van de invalshoeken om leerlingen te boeien en binden voor techniek. De onderwijsprogramma’s die de scholen hebben (D&P, T&T, GL/TL) bieden mogelijkheden om ook profielgerichte leeractiviteiten te versterken met techniek.

Alle scholen hebben een plan van aanpak, een vertegenwoordiger in de werkgroep (schoolleiders) en een of meer vertegenwoordigers voor de ontwikkelgroep (docenten).

In de werkgroep werkten we aan visie en richting en is het plan van aanpak gemaakt, in de ontwikkelgroep richten we ons op het primaire proces. De ontwikkelaars trekken op hun school de STO-kar en proberen nieuwe projecten en activiteiten uit, evalueren die met elkaar en zorgen er zo voor dat vooral leerlingen merken dat techniek en technologie terugkomt in dat wat ze leren. Samen met de decaan wordt gewerkt aan het implementeren van LOB-activiteiten die daarbij passen (denk aan bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven; stages bij technische bedrijven en praktijkgerichte leer- en LOB activiteiten in de school).

Voor de techniekverwante scholen biedt STO ook de kans om vooruitlopend op de komst van de nieuwe leerweg, te werken aan nieuw praktijkgerichte leeractiviteiten gericht op techniek en technologie.

Op elke school wordt er dus actief ontwikkeld en worden er kleine en grote pilots en projecten uitgevoerd. Zo is Erwin Loos op de Joost in Leerdam druk bezig om een aantal nieuwe leeractiviteiten uit te voeren in de bovenbouw. Onlangs heeft hij, volgend op de bedrijventoer die we met de deelnemende scholen hebben gedaan op 8 november 2021, een bedrijfsbezoek voor leerlingen opgezet bij Montapacking in Molenaarsgraaf.

Erwin vertelt:

Bij het vak D&P hebben wij de keuzemodule Logistiek. Om niet alleen maar vanuit de methode te werken, organiseerde ik een bezoek aan Montapacking in Molenaarsgraaf. Omdat zij een voorbeeld zijn voor werken op logistiek vlak. Ook was het belangrijk voor de leerlingen om te kijken wat werken in de logistiek inhoudt. Dus ervaring opdoen op de werkvloer. De toestemming werd gegeven door de directeur en leerlingen planden zelf verder het bezoek. Zij regelden de bus, namen wat lekkers mee en op vrijdag 14 januari was het zo ver. We werden gastvrij ontvangen en er volgde een korte presentatie in de bioscoopruimte. Hierna deden we een rondleiding doorheen het bedrijf en de leerling leerde hoe het proces van werken gaat in dit bedrijf. Tot slot deden de leerlingen nog een quiz waarbij er werd gestreden om een mooie prijs.

Tevreden en met een goed gevoel stapten we op de bus naar de Joost in Leerdam.

De meerwaarde van dit bezoek was om met eigen ogen te zien/ervaren hoe een bedrijf in de logistiek werkt. Ook was het leuk om de bot-technologie te zien. Dit versterkte ook mijn idee om robotica aan te bieden als keuzemodule voor D&P en mij verder te ontwikkelen om de automatisering door te zetten zoals die al in de bedrijven gaat. Voor iedereen die Logistiek/ondernemen aanbiedt, is dit bedrijf zeker de moeite waard om te bezoeken”(zie foto’s).

Een van zijn leerlingen maakte het volgende verslagje van het bezoek:

Vrijdag 14-01-2022 gingen wij, leerlingen van logistiek naar het hoofdgebouw van Montapacking. We vertrokken om 12:15 vanaf de Joost en gingen met de bus daarnaartoe. Toen we daar aan kwamen kregen we wat te drinken en wat te eten. Daarna gingen we een bioscoop in en daar kregen we uitleg over wat Montapacking is en wat het inhoudt en wat ze doen. Nadat we deze uitleg hadden gekregen, gingen we de fabriek in en kregen we een rondleiding door de praktijk om te zien hoe het echt werkt. We gingen eerst naar de plek waar de pakketten binnenkomen, we liepen door naar de mensen die de producten scannen en in het systeem zetten. We liepen toen naar een grote kar waar je de dozen vol met spullen opzetten. Daarna gingen we door en ruimte waar ook robots reden en je moest goed oppassen dat je niet werd aangereden door de robots maar gelukkig hadden de robots sensoren, waardoor dat niet gebeurde. Je kon aan de lampen van de robot zien welke kant hij  op ging. Daarna liepen we in een grootte ruimte waar ze de pakketten van de karren pakken die de robots kwamen brengen als je een product van de robot af pakte ging er een lampje branden in welke postvakje het moest doen als die groen brandde moest er nog wat bij. Blauw betekend dat het klaar is en bij rood, dan ben je te laat. Ze lieten ook zien hoe ze de batterij van de robots in de gaten houden en op welke gedeelte ze zijn. Toen was de rondleiding voorbij en gingen we een quiz doen over wat ze net hadden laten zien en verteld na de quiz gingen we nog wat drinken en kregen we nog een pakketje met wat spullen van Montapacking zoals een muts en chocolade gingen rond 14:10 weer met de bus naar school”.

 

Erwin geeft bovendien aan dat deze nieuwe activiteit goed bevallen is. De leerlingen hebben echt een beter idee gekregen van wat werken in de logistiek inhoudt en ook wat meer gezien van hoe robots in de praktijk gebruikt worden. Hij is daarom ook aan de slag om komend jaar meer te gaan doen met Robotica in zijn praktijklessen en ook de onderbouw daarop te gaan voorbereiden. Mooie stappen dus op de Joost!

 

Op Curio Prinsentuin Andel hebben ze ook contact met het bedrijfsleven om hun leerlingen voor te bereiden op het werk in het Groen. Een van de keuzevakken is booglassen (als hovenier/tuinman is dat een hele fijne vaardigheid om in je rugzak te hebben). De school heeft in principe voldoende faciliteiten om het vak “praktisch booglassen” aan te bieden aan de leerlingen die het kiezen. Zij maken heel bewust de keuze om juist voor dit vak een samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven. Vooral ook om de leerling meer het gevoel en beleving mee te geven van het werken op werkvloer in deze sector, een authentieke werkervaring dus.  Daar komt bij dat ze daar ook qua techniek met lasrobots en automatiseren heel ver zijn, en leren in het bedrijf dus echte meerwaarde heeft voor de leerling. Dit zijn geen verplichte eindtermen maar wel heel zinvol om de leerling mee te geven.

 

Gerrit zegt zelf het volgende over het praktisch booglassen:

“Met het vak; “praktisch booglassen” zijn wij dit schooljaar een samenwerking aangegaan met BBC in Giessen. BBC is een betonijzer buigcentrale. Zij lassen constructies van staal die uiteindelijk in het beton verwerkt worden. Dit doen ze voor bruggen, sluizen en funderingen.

Met het bedrijf hebben wij afspraken gemaakt over de werkzaamheden die onze leerlingen daar mogen doen. Zo krijgen ze uitleg over de lasapparatuur die ze daar mogen gebruiken. Ze lassen zelf aan een constructie die op dat moment gemaakt wordt. Ook krijgen ze uitleg over de lasrobot die daar gebruikt wordt. Daarna voeren ze kwaliteitscontrole uit van een door de robot gelaste constructie. Alle leerlingen die praktisch booglassen hebben gekozen mogen een keer naar dat bedrijf om daar een middag door te brengen i.p.v de lessen op onze school te volgen. Fantastisch om te zien hoe enthousiast alle leerlingen terugkomen na zo’n middag”. (zie ook bijgevoegde foto’s).

Dit zijn maar twee scholen uit een programmalijn die bestaat uit 11 scholen. Allemaal hebben zij hun eigen ontwikkeltraject, en allemaal maken zij stappen om sterk techniekonderwijs te ontwikkelen binnen de eigen context en mogelijkheden.

De programmalijn bestaat uit de volgende scholen:

De Schans  (vmbo D&P en ZW), het Altena college (mhv),  Curio Prinsentuin Andel (vmbo groen), Willem van Oranje (vmbo TL), De Joost (vmbo D&P en ZW), het Heerenlanden (mhv), Gomarus (TL), Uilenhof (vmbo D&P), fortes Lyceum (TL talentklas Art Factory) en Calvijn College (vmbo D&P)

 

In een volgende nieuwsbrief presenteren we graag meer mooie voorbeelden van de ontwikkeling op een of meer van de andere scholen in de programmalijn.

Els van Osch, Programmalijnleider PL6

Terug- en vooruitblik

Beste STO-belangstellenden,

Op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar is het goed om terug- en vooruit te kijken.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Het afgelopen coronajaar heeft ervoor gezorgd dat veel projecten en initiatieven vertraging of uitstel hebben veroorzaakt, maar desondanks kunnen we blij zijn met wat er allemaal wel gestart en afgerond is.
In onze midterm-review is er uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken op dit moment. En er is veel waar we trots op kunnen zijn.
Zo kunnen we concluderen dat bij veel scholen ‘de basis’ steeds meer op orde is. Er zijn nieuwe machnies aangeschaft en nieuwe technieken hebben hun plek gekregen binnen de techniekprogramma’s. We hebben meerdere nieuwe docenten en instructeurs kunnen benoemen, waardoor de groepsgrootte bij de praktijklessen is afgenomen.
De (bij)scholing van docenten krijgt steeds meer vorm en we zijn blij dat we in februari starten met een gezamenlijke opleiding voor instructeurs in Gorinchem.
In de regio mogen we blij zijn met de ondersteuning en betrokkenheid van het bedrijfsleven en de gemeenten. Er zijn verschillende hotspots gestart binnen de bedrijven, waar leerlingen kunnen oefenen met zaken die binnen een school niet mogelijk zijn.
STO verzorgt binnen de regio voor zeer veel basisscholen een techniekprogramma, waardoor leerlingen er kennis mee kunnen maken. We zien dat de vraag naar ondersteuning erg groot is. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit STO nu docenten basisonderwijs bijscholing ontvangen om op een aantrekkelijk manier zelf technieklessen te geven.
Tot slot kunnen we concluderen dat het aantal leerlingen dat kiest voor techniek in de regio is gestegen, ondanks de leerlingenkrimp. Dit is iets om trots op te zijn!

Natuurlijk zijn er ook zaken die nog verder ontwikkeld moeten worden. De techniekverwante scholen zijn met een inhaalslag bezig en daar zien we nu de eerste vruchten van. Ook de projectgroep ‘programmeren’ krijgt steeds meer vorm: er ontstaat een leerlijn voor programmeren dat toepasbaar is op alle vmbo-scholen en ervoor zorgt dat leerlingen beter de aansluiting met de nieuwe toepassingen als cobots en CNC-machnies begrijpen.
Ook binnen de doorlopende leerlijnen zijn er nog stappen te maken. Er zijn al veel doorlopende leerlijnen met het mbo en de ambitie is om tot een breed aanbod in de regio te komen.

 

Kortom, als penvoerder van deze regio, ben ik dankbaar voor alle inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen van iedereen die in onze regio betrokken is bij STO.

Tot slot wil ik jullie allen hele goede Kerstdagen toewensen en een heel gezond, en hopelijk zeer technisch, 2022 toe.

 

Met vriendelijke groet,

Krijn Redert,
penvoeder STO-GOAL

Hotspot zonnepanelen techniek uitgevoerd door 4e klas leerlingen bij Tibo-Veen

Vrijdag 12-11-2021 was de officiële start van de Hotspot Zonnepanelen bij het bedrijf Tibo Veen. Na een periode van voorbereiding en overleg tussen de werkgroep Hotspots en de directie van Tibo Veen, was op 12-11-2021 zover dat de eerste les kon plaats vinden.

Bij aankomst bij de bedrijfsschool van Tibo Veen werden de leerlingen hartelijk ontvangen door de directeur van Tibo Veen, Tanja Loeff, Lenie van Lieverloo en de docent van Tibo Veen bedrijfsschool, Jaap Kant. Ook was er een mediateam (Springstof Media) aanwezig om een reportage te maken van deze les.

Na het welkomwoord van de directeur van Tibo Veen zijn de leerlingen in twee groepen aan de les Zonnepanelen/veiligwerken begonnen. Eén groep is met de docent van Tibo aan de slag gegaan met herhaling van theorie, dat werd getoetst middels een quiz. De leerlingen leerden daarna connectoren op een juiste manier aan een kabel te maken. De tweede groep is eerst een steiger gaan opbouwen om daarna zonnepanelen te demonteren en monteren. Zo ook het meten van waardes in het systeem met verschillende lichtinvallen. Halverwege de les zijn de groepjes leerlingen gewisseld. Rond 12.20 uur heeft de directeur van Tibo Veen de les afgesloten met voor iedere leerling een certificaat van deelname. De werkgroep had nog een cadeau voor Tibo Veen voor het beschikbaar stellen van hun bedrijfsschool en het mogelijk maken van deze les. Als verrassing had Tibo Veen een lekkere warme lunch verzorgd waarna de leerlingen om 13.15 uur met de bus weer vertrokken.

 

 

De Bedrijvensafari van 8 november

Op maandagochtend 8 november stonden 31 docenten, decanen en schoolleiders, allen vertegenwoordigers van de 11 scholen in programmalijn 6, fris aan de start voor een rondreis naar 4 bedrijven in de regio. Gewapend met twaalf taarten, enthousiasme en neiuwsgierigheid!

 

Voor de techniekverwante scholen, die minder praktijkgerichte leeractiviteiten in hun programma’s hebben, is de samenwerking met bedrijven niet altijd even makkelijk te realiseren. Actief en structureel netwerken met bedrijven zit veel minder in het school DNA dan bij vmbo- scholen met stevige beroepsgerichte programma’s. Om deze scholen te inspireren en ondersteunen bij het kennismaken en netwerken met bedrijven, was deze ‘safari’ een mooie opstap.

 

De dag startte met een korte introductie van Leo Dane over netwerken, hoe doe je dat en waarom is het belangrijk, waarna de bus richting Werkendam vertrok. Daar werden we meer dan gastvrij ontvangen bij Werkina, een van de bedrijven verbonden aan WMI (Werkendam Maritime Industries). Karin Struijk, Theo van Maastricht en Andries Haan tonden in de startblokken om ons mee te nemen in het verhaal van WMI en Werkina. Hier bleek al meteen dat een dergelijk bedrijf, met veel technologische innovatie op het gebied van scheepsbouw, ook voor vmbo- scholen en -leerlingen veel te bieden kan hebben. Het samenwerkingsverband WMI is bovendien ook gericht op het maken van relevante verbindingen met onderwijs in de regio. Ook machinefabriek de Waal werd gepresenteerd (door eigenaar Marco de Waal. De rondleiding in de enorme hallen van dit bedrijf en de (vol in bedrijf gepresenteerde) lasrobot, maakte de tongen van het gezelschap aardig los. Hoewel de groep redelijk onbekend was met de bedrijven, kwamen er meteen goede ideeën en vooral enthousiasme boven tafel om samenwerking met de bedrijven op te zoeken. Onderweg naar Molenaarsgraaf werden er al druk plannen gemaakt en uitgewisseld.

 

De middag stond in het teken van bedrijven die met meer technologische toepassingen werken, kortom: ROBOTS!. Geen robots zoals R2D2, maar ‘werk’ robots die de werkprocessen in het bedrijf ondersteunen. Bij Montapacking werden we wederom erg hartelijk ontvangen met koffie, thee en lekkers door Henriëtte en Kevin. Zij vertelden al volop samen te werken met onderwijs, het mbo. Samen met i-Lab was er al een pilot uitgevoerd met challenges voor mbo studenten. Een dergelijke activiteit zou ook erg goed kunnen voor vmbo. Het bedrijf laat zien wat de robots doen in het proces van orderpicken, opslag en verzamelen van goederen voor webshopverzendingen. In de hal reden de robots voortdurend af en aan en Kevin vertelde dat de afdeling R&D voortdurend bezig is met het (technologisch)verbeteren van allerlei processen in het bedrijf. Ook in deze omgeving werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden voor vmbo-leerlingen. Een goed bedrijfsbezoek voor LOB of ook gaan inzetten op (technologische) challenges zijn mooie opties voor samenwerking.  Er bleken bovendien wat oud-leerlingen en oud-stagiaires  te werken. Wat wil je nog meer?!

 

De dag werd afgesloten bij Eurogroep, het bedrijf dat de lowpad robots maakt waar Montapacking mee werkt. Hier zagen we eerst de afdeling die de robots ontwerpt, technologische oplossingen zoekt voor problemen die bedrijven hebben bij logistiek, verpakken enz. De jongens die hier werkten waren designers, engineers, programmeurs , vooral hbo opgeleid, maar vaak doorgestroomd vanuit mbo. Mannen (er waren hier opvallend genoeg geen vrouwen! ) die een voorbeeld kunnen zijn voor vmbo- leerlingen. Ook hier opvallend veel jonge mensen, enthousiaste vertellers, trots op hun werk en hun bedrijf. Na kennismaking met dit bedrijfsonderdeel nam Jan Bakker, directeur van Eurogroep ons mee naar de productiehal. Hier worden de gerobotiseerde planters gemaakt, worden de ‘bodies’ gelast en zagen we ook het verspanen en assembleren. Genoeg techniek en technologie om een vmbo leerling mee te boeien en te laten zien wat er zoal mogelijk is met techniek.

 

De dag werd afgesloten met een korte evaluatie. Hier bleek eens te meer dat iedereen geïnspireerd is geraakt door de bezoeken. “Het is bijna naast de deur en toch onbekend”. “Doordat we door de voordeur zijn gestapt hebben we kunnen zien dat de bedrijven heel wat te bieden hebben”. “Dit zouden we vaker moeten doen”, zomaar een paar opmerkingen die werden gemaakt. Ondertussen is duidelijk dat het voor de scholen én de bedrijven een productieve en inspirerende dag is geweest. Elk bedrijf kreeg als dank voor de ontvangst drie mooie taarten, voorzien van logo van het STO-GOAL project. De eerste contacten zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Op 7 december a.s wordt deze activiteit vervolgd met een workshop door Tirza de Jong van JetNet/TechNet over hoe deze ervaring omgezet kan worden naar daadwerkelijke leeractiviteiten voor leerlingen. Benieuwd hoe de scholen hier dit schooljaar vervolg aan gaan geven.? Blijf ons dan volgen in deze nieuwsbrief en de website van STO-GOAL.

1.3: Doorontwikkelen samenwerking en kennisdeling met bedrijven

De afgelopen weken waren wij, Marrie de Waal en Arie den Ouden van het Gomarus in Gorinchem, druk met het bezoeken van bedrijven.
De aanleiding hiervoor ligt in het plan om een bedrijvenplatform op te richten. Met dit platform willen we maximaal twee keer per jaar bij elkaar komen. Het platform bestaat uit tien bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die onder Bouwen, Wonen en Interieur vallen: timmeren, metselen, schilderen, infra, meubel- interieurbouw.

Het doel van dit platform is om van de kennis – die bij de bedrijven aanwezig is – als school te profiteren. Dit kan in allerlei vormen gegoten worden. Tijdens de bezoeken zijn hier verschillende enthousiaste reacties op gekomen. Zo zijn er al gastlessen aangeboden en bezoeken op de werkvloer.

Naast deze kennisdeling hebben al deze bedrijven aangeboden om mee te betalen aan een infrahal. Deze hal is inmiddels gereed en voor een groot gedeelte door deze bedrijven gesponsord.

Ook hebben bedrijven materieel, materiaal en personeel beschikbaar gesteld om de infrahal tot stand te laten komen. Al met al een samenwerking waar we met elkaar enorm trots op zijn.

Dankzij de STO-gelden konden Marrie en ik hier tijd voor vrijmaken om op deze manier dit platform op te richten. In oktober hopen we onze eerste bijeenkomst te houden. We zullen dit op de Gomarus doen. De volgende bijeenkomsten zullen we bij toerbeurt doen bij de desbetreffende bedrijven. Op die manier leren wij niet alleen als school van deze bedrijven, maar kijken de bedrijven ook bij elkaar in de keuken, zodat hier wellicht ook een goede samenwerking kan ontstaan.

Meld u aan voor bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena

Op woensdag 22 september van 15.00 – 17.00 uur is de bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena (STO-GOAL) bij Hipper & Kolfbaan in Gorinchem. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over waar we nu staan, wat we al hebben bereikt en waar we naar toe willen gaan. Maar het is ook een goed moment om elkaar te inspireren met mooie voorbeelden uit de praktijk.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te netwerken met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
15.05 uur Jan van Nierop, voorzitter STO over Sterk Techniek Onderwijs
15.15 uur Bram Inpijn van Van Dijk-Inpijn over hoe zijn bedrijf zich heeft vernieuwd en wat het belang van STO is voor zijn bedrijf en de regio
15.30 uur Stand van zaken en toekomst STO-GOAL in cijfers en beeld
15.45 uur De 7 programmalijnleiders praten u bij over hun programmalijn (u kunt tijdens de bijeenkomst uit 3 programmalijnen kiezen)
16.30 uur Ontmoeten/borrel

Meld u aan.

Even voorstellen: Keimpe de Heer, programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

De zevende programmalijn gericht op Programmeren en Computational Thinking wordt getrokken door Keimpe de Heer. Hij heeft ruime ervaring met project- en programmamanagement, onderwijsinnovatie en is betrokken als expert in diverse STO-regio’s (met name op het gebied van creatieve toepassingen van nieuwe technologie en ontwerpgerichte onderwijsinnovatie).

Keimpe is medeoprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Hij was hiervoor jarenlang werkzaam als hoofddocent Interaction Design voor HKU Games en Interactie en studieleider bij HKU College. Daarvoor werkte hij lange tijd als programmamanager bij Waag Society, Institute for Art Science and Technology en later als directeur van het Creative Learning Lab. Ook is Keimpe bestuurder geweest bij stichting Fablab Benelux en heeft hij als projectmanager en beleidsadviseur gewerkt voor stichting Kennisnet.

“Mijn kracht is om individuen en organisaties in beweging te krijgen met ontwerpen, maken en doen. Ik heb een diep geloof in de ‘maakbaarheid’ van je eigen realiteit, dat start bij verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Hier zit ook mijn motivatie om in STO-GOAL verbindingen te creëren tussen programmeren (toolset) en Computational Thinking (mindset) vanuit het maken.
Ik zie programmeren als de nieuwe penseelset van de 21ste eeuw waarmee leerlingen hun ideeën tastbaar maken in creatieve toepassingen van nieuwe technologie. Computational Thinking gaat over de onderliggende werking van technologie zodat we technologie juist mensgericht kunnen ontwerpen maar ook dat we genuanceerde denkkaders ontwikkelen ten aanzien van de implicaties van technologie zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de technologie die we ontwikkelen en gebruiken. Ik denk dat we door deze verbinding tussen toolset en mindset echt een bijzondere programmalijn met elkaar kunnen vormgeven die een positieve impact gaat hebben op het leren en de professionele ontwikkeling van docenten.”

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek