Terug- en vooruitblik

Beste STO-belangstellenden,

Op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar is het goed om terug- en vooruit te kijken.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Het afgelopen coronajaar heeft ervoor gezorgd dat veel projecten en initiatieven vertraging of uitstel hebben veroorzaakt, maar desondanks kunnen we blij zijn met wat er allemaal wel gestart en afgerond is.
In onze midterm-review is er uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken op dit moment. En er is veel waar we trots op kunnen zijn.
Zo kunnen we concluderen dat bij veel scholen ‘de basis’ steeds meer op orde is. Er zijn nieuwe machnies aangeschaft en nieuwe technieken hebben hun plek gekregen binnen de techniekprogramma’s. We hebben meerdere nieuwe docenten en instructeurs kunnen benoemen, waardoor de groepsgrootte bij de praktijklessen is afgenomen.
De (bij)scholing van docenten krijgt steeds meer vorm en we zijn blij dat we in februari starten met een gezamenlijke opleiding voor instructeurs in Gorinchem.
In de regio mogen we blij zijn met de ondersteuning en betrokkenheid van het bedrijfsleven en de gemeenten. Er zijn verschillende hotspots gestart binnen de bedrijven, waar leerlingen kunnen oefenen met zaken die binnen een school niet mogelijk zijn.
STO verzorgt binnen de regio voor zeer veel basisscholen een techniekprogramma, waardoor leerlingen er kennis mee kunnen maken. We zien dat de vraag naar ondersteuning erg groot is. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit STO nu docenten basisonderwijs bijscholing ontvangen om op een aantrekkelijk manier zelf technieklessen te geven.
Tot slot kunnen we concluderen dat het aantal leerlingen dat kiest voor techniek in de regio is gestegen, ondanks de leerlingenkrimp. Dit is iets om trots op te zijn!

Natuurlijk zijn er ook zaken die nog verder ontwikkeld moeten worden. De techniekverwante scholen zijn met een inhaalslag bezig en daar zien we nu de eerste vruchten van. Ook de projectgroep ‘programmeren’ krijgt steeds meer vorm: er ontstaat een leerlijn voor programmeren dat toepasbaar is op alle vmbo-scholen en ervoor zorgt dat leerlingen beter de aansluiting met de nieuwe toepassingen als cobots en CNC-machnies begrijpen.
Ook binnen de doorlopende leerlijnen zijn er nog stappen te maken. Er zijn al veel doorlopende leerlijnen met het mbo en de ambitie is om tot een breed aanbod in de regio te komen.

 

Kortom, als penvoerder van deze regio, ben ik dankbaar voor alle inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen van iedereen die in onze regio betrokken is bij STO.

Tot slot wil ik jullie allen hele goede Kerstdagen toewensen en een heel gezond, en hopelijk zeer technisch, 2022 toe.

 

Met vriendelijke groet,

Krijn Redert,
penvoeder STO-GOAL

Hotspot zonnepanelen techniek uitgevoerd door 4e klas leerlingen bij Tibo-Veen

Vrijdag 12-11-2021 was de officiële start van de Hotspot Zonnepanelen bij het bedrijf Tibo Veen. Na een periode van voorbereiding en overleg tussen de werkgroep Hotspots en de directie van Tibo Veen, was op 12-11-2021 zover dat de eerste les kon plaats vinden.

Bij aankomst bij de bedrijfsschool van Tibo Veen werden de leerlingen hartelijk ontvangen door de directeur van Tibo Veen, Tanja Loeff, Lenie van Lieverloo en de docent van Tibo Veen bedrijfsschool, Jaap Kant. Ook was er een mediateam (Springstof Media) aanwezig om een reportage te maken van deze les.

Na het welkomwoord van de directeur van Tibo Veen zijn de leerlingen in twee groepen aan de les Zonnepanelen/veiligwerken begonnen. Eén groep is met de docent van Tibo aan de slag gegaan met herhaling van theorie, dat werd getoetst middels een quiz. De leerlingen leerden daarna connectoren op een juiste manier aan een kabel te maken. De tweede groep is eerst een steiger gaan opbouwen om daarna zonnepanelen te demonteren en monteren. Zo ook het meten van waardes in het systeem met verschillende lichtinvallen. Halverwege de les zijn de groepjes leerlingen gewisseld. Rond 12.20 uur heeft de directeur van Tibo Veen de les afgesloten met voor iedere leerling een certificaat van deelname. De werkgroep had nog een cadeau voor Tibo Veen voor het beschikbaar stellen van hun bedrijfsschool en het mogelijk maken van deze les. Als verrassing had Tibo Veen een lekkere warme lunch verzorgd waarna de leerlingen om 13.15 uur met de bus weer vertrokken.

 

 

De Bedrijvensafari van 8 november

Op maandagochtend 8 november stonden 31 docenten, decanen en schoolleiders, allen vertegenwoordigers van de 11 scholen in programmalijn 6, fris aan de start voor een rondreis naar 4 bedrijven in de regio. Gewapend met twaalf taarten, enthousiasme en neiuwsgierigheid!

 

Voor de techniekverwante scholen, die minder praktijkgerichte leeractiviteiten in hun programma’s hebben, is de samenwerking met bedrijven niet altijd even makkelijk te realiseren. Actief en structureel netwerken met bedrijven zit veel minder in het school DNA dan bij vmbo- scholen met stevige beroepsgerichte programma’s. Om deze scholen te inspireren en ondersteunen bij het kennismaken en netwerken met bedrijven, was deze ‘safari’ een mooie opstap.

 

De dag startte met een korte introductie van Leo Dane over netwerken, hoe doe je dat en waarom is het belangrijk, waarna de bus richting Werkendam vertrok. Daar werden we meer dan gastvrij ontvangen bij Werkina, een van de bedrijven verbonden aan WMI (Werkendam Maritime Industries). Karin Struijk, Theo van Maastricht en Andries Haan tonden in de startblokken om ons mee te nemen in het verhaal van WMI en Werkina. Hier bleek al meteen dat een dergelijk bedrijf, met veel technologische innovatie op het gebied van scheepsbouw, ook voor vmbo- scholen en -leerlingen veel te bieden kan hebben. Het samenwerkingsverband WMI is bovendien ook gericht op het maken van relevante verbindingen met onderwijs in de regio. Ook machinefabriek de Waal werd gepresenteerd (door eigenaar Marco de Waal. De rondleiding in de enorme hallen van dit bedrijf en de (vol in bedrijf gepresenteerde) lasrobot, maakte de tongen van het gezelschap aardig los. Hoewel de groep redelijk onbekend was met de bedrijven, kwamen er meteen goede ideeën en vooral enthousiasme boven tafel om samenwerking met de bedrijven op te zoeken. Onderweg naar Molenaarsgraaf werden er al druk plannen gemaakt en uitgewisseld.

 

De middag stond in het teken van bedrijven die met meer technologische toepassingen werken, kortom: ROBOTS!. Geen robots zoals R2D2, maar ‘werk’ robots die de werkprocessen in het bedrijf ondersteunen. Bij Montapacking werden we wederom erg hartelijk ontvangen met koffie, thee en lekkers door Henriëtte en Kevin. Zij vertelden al volop samen te werken met onderwijs, het mbo. Samen met i-Lab was er al een pilot uitgevoerd met challenges voor mbo studenten. Een dergelijke activiteit zou ook erg goed kunnen voor vmbo. Het bedrijf laat zien wat de robots doen in het proces van orderpicken, opslag en verzamelen van goederen voor webshopverzendingen. In de hal reden de robots voortdurend af en aan en Kevin vertelde dat de afdeling R&D voortdurend bezig is met het (technologisch)verbeteren van allerlei processen in het bedrijf. Ook in deze omgeving werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden voor vmbo-leerlingen. Een goed bedrijfsbezoek voor LOB of ook gaan inzetten op (technologische) challenges zijn mooie opties voor samenwerking.  Er bleken bovendien wat oud-leerlingen en oud-stagiaires  te werken. Wat wil je nog meer?!

 

De dag werd afgesloten bij Eurogroep, het bedrijf dat de lowpad robots maakt waar Montapacking mee werkt. Hier zagen we eerst de afdeling die de robots ontwerpt, technologische oplossingen zoekt voor problemen die bedrijven hebben bij logistiek, verpakken enz. De jongens die hier werkten waren designers, engineers, programmeurs , vooral hbo opgeleid, maar vaak doorgestroomd vanuit mbo. Mannen (er waren hier opvallend genoeg geen vrouwen! ) die een voorbeeld kunnen zijn voor vmbo- leerlingen. Ook hier opvallend veel jonge mensen, enthousiaste vertellers, trots op hun werk en hun bedrijf. Na kennismaking met dit bedrijfsonderdeel nam Jan Bakker, directeur van Eurogroep ons mee naar de productiehal. Hier worden de gerobotiseerde planters gemaakt, worden de ‘bodies’ gelast en zagen we ook het verspanen en assembleren. Genoeg techniek en technologie om een vmbo leerling mee te boeien en te laten zien wat er zoal mogelijk is met techniek.

 

De dag werd afgesloten met een korte evaluatie. Hier bleek eens te meer dat iedereen geïnspireerd is geraakt door de bezoeken. “Het is bijna naast de deur en toch onbekend”. “Doordat we door de voordeur zijn gestapt hebben we kunnen zien dat de bedrijven heel wat te bieden hebben”. “Dit zouden we vaker moeten doen”, zomaar een paar opmerkingen die werden gemaakt. Ondertussen is duidelijk dat het voor de scholen én de bedrijven een productieve en inspirerende dag is geweest. Elk bedrijf kreeg als dank voor de ontvangst drie mooie taarten, voorzien van logo van het STO-GOAL project. De eerste contacten zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Op 7 december a.s wordt deze activiteit vervolgd met een workshop door Tirza de Jong van JetNet/TechNet over hoe deze ervaring omgezet kan worden naar daadwerkelijke leeractiviteiten voor leerlingen. Benieuwd hoe de scholen hier dit schooljaar vervolg aan gaan geven.? Blijf ons dan volgen in deze nieuwsbrief en de website van STO-GOAL.

1.3: Doorontwikkelen samenwerking en kennisdeling met bedrijven

De afgelopen weken waren wij, Marrie de Waal en Arie den Ouden van het Gomarus in Gorinchem, druk met het bezoeken van bedrijven.
De aanleiding hiervoor ligt in het plan om een bedrijvenplatform op te richten. Met dit platform willen we maximaal twee keer per jaar bij elkaar komen. Het platform bestaat uit tien bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die onder Bouwen, Wonen en Interieur vallen: timmeren, metselen, schilderen, infra, meubel- interieurbouw.

Het doel van dit platform is om van de kennis – die bij de bedrijven aanwezig is – als school te profiteren. Dit kan in allerlei vormen gegoten worden. Tijdens de bezoeken zijn hier verschillende enthousiaste reacties op gekomen. Zo zijn er al gastlessen aangeboden en bezoeken op de werkvloer.

Naast deze kennisdeling hebben al deze bedrijven aangeboden om mee te betalen aan een infrahal. Deze hal is inmiddels gereed en voor een groot gedeelte door deze bedrijven gesponsord.

Ook hebben bedrijven materieel, materiaal en personeel beschikbaar gesteld om de infrahal tot stand te laten komen. Al met al een samenwerking waar we met elkaar enorm trots op zijn.

Dankzij de STO-gelden konden Marrie en ik hier tijd voor vrijmaken om op deze manier dit platform op te richten. In oktober hopen we onze eerste bijeenkomst te houden. We zullen dit op de Gomarus doen. De volgende bijeenkomsten zullen we bij toerbeurt doen bij de desbetreffende bedrijven. Op die manier leren wij niet alleen als school van deze bedrijven, maar kijken de bedrijven ook bij elkaar in de keuken, zodat hier wellicht ook een goede samenwerking kan ontstaan.

Meld u aan voor bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena

Op woensdag 22 september van 15.00 – 17.00 uur is de bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem|Altena (STO-GOAL) bij Hipper & Kolfbaan in Gorinchem. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over waar we nu staan, wat we al hebben bereikt en waar we naar toe willen gaan. Maar het is ook een goed moment om elkaar te inspireren met mooie voorbeelden uit de praktijk.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te netwerken met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
15.05 uur Jan van Nierop, voorzitter STO over Sterk Techniek Onderwijs
15.15 uur Bram Inpijn van Van Dijk-Inpijn over hoe zijn bedrijf zich heeft vernieuwd en wat het belang van STO is voor zijn bedrijf en de regio
15.30 uur Stand van zaken en toekomst STO-GOAL in cijfers en beeld
15.45 uur De 7 programmalijnleiders praten u bij over hun programmalijn (u kunt tijdens de bijeenkomst uit 3 programmalijnen kiezen)
16.30 uur Ontmoeten/borrel

Meld u aan.

Even voorstellen: Keimpe de Heer, programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

De zevende programmalijn gericht op Programmeren en Computational Thinking wordt getrokken door Keimpe de Heer. Hij heeft ruime ervaring met project- en programmamanagement, onderwijsinnovatie en is betrokken als expert in diverse STO-regio’s (met name op het gebied van creatieve toepassingen van nieuwe technologie en ontwerpgerichte onderwijsinnovatie).

Keimpe is medeoprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Hij was hiervoor jarenlang werkzaam als hoofddocent Interaction Design voor HKU Games en Interactie en studieleider bij HKU College. Daarvoor werkte hij lange tijd als programmamanager bij Waag Society, Institute for Art Science and Technology en later als directeur van het Creative Learning Lab. Ook is Keimpe bestuurder geweest bij stichting Fablab Benelux en heeft hij als projectmanager en beleidsadviseur gewerkt voor stichting Kennisnet.

“Mijn kracht is om individuen en organisaties in beweging te krijgen met ontwerpen, maken en doen. Ik heb een diep geloof in de ‘maakbaarheid’ van je eigen realiteit, dat start bij verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Hier zit ook mijn motivatie om in STO-GOAL verbindingen te creëren tussen programmeren (toolset) en Computational Thinking (mindset) vanuit het maken.
Ik zie programmeren als de nieuwe penseelset van de 21ste eeuw waarmee leerlingen hun ideeën tastbaar maken in creatieve toepassingen van nieuwe technologie. Computational Thinking gaat over de onderliggende werking van technologie zodat we technologie juist mensgericht kunnen ontwerpen maar ook dat we genuanceerde denkkaders ontwikkelen ten aanzien van de implicaties van technologie zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de technologie die we ontwikkelen en gebruiken. Ik denk dat we door deze verbinding tussen toolset en mindset echt een bijzondere programmalijn met elkaar kunnen vormgeven die een positieve impact gaat hebben op het leren en de professionele ontwikkeling van docenten.”

ROC Da Vinci College en STO-GOAL

Het ROC Da Vinci College is ruim vertegenwoordigd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio van Dordrecht, Gorinchem en omstreken. In liefst vijf regio’s zijn we actief van de Hoekse Waard tot aan over de rivier, het land van Altena.

Voordeel van deze brede aanwezigheid is dat we in vijf verschillende keukens kunnen kijken van wat er gebeurt op het gebied van STO. Elke regio vult STO op zijn eigen wijze in, maar uiteraard is er overlap. Zo zijn onderwerpen als ‘professionalisering van docenten en doorlopende leerlijnen’ programma’s die in alle regio’s een voorname rol spelen. Daarnaast zijn er initiatieven die op de ene plek wat meer prioriteit kennen dan binnen de andere regio.

Vanuit ROC Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben wij twee maal de programmamanagers van alle vijf de regio’s bij elkaar gehaald voor een overkoepelend overleg. Hierin worden ‘best practices’ besproken en uitdagingen gedeeld. Zo speelt ROC Da Vinci in de regio Barendrecht/Ridderkerk een actieve rol op het gebied van robotica en smart technology, waarin we in een reeks workshops leerlingen van het VO bekend maken met deze technieken. Een dergelijk onderwerp wordt meegenomen naar de andere regio’s en komt zo ook op de agenda van bijvoorbeeld de regio Gorinchem.

Techniekpromotie is sowieso een onderwerp wat alle agenda’s beheert. Zo wordt er in enkele regio’s na de zomervakantie het programma ‘Enerwize’ ingezet om jonge VO leerlingen bekend te maken met techniek. Binnen de regio Gorinchem zijn we nu in gesprek met Het Heerenlanden en het bedrijf Bouwmensen om een ‘techniekpromotie programma’ op te zetten dat passend is bij de wens van Het Heerenlanden en wat we mogelijk breder kunnen inzetten in de regio.

De stichting School & Bedrijf zet binnen de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden in op beroepspromotie binnen het basisonderwijs en is een belangrijke verbinder op het gebied van samenwerken tussen VO, mbo en het bedrijfsleven. Vanuit het Da Vinci is er al een sterke band met Gilde Vakcollege Techniek en Omnia College op het gebied van techniek en deze slaat nu ook over op de andere partners.

De wil om samen te werken is sterk gegroeid, mede onder impuls van de ontwikkelingen rondom de Beroepencampus en het IAC. Vanuit het Da Vinci voelen wij dit sterke partnerschap en dragen wij graag bij aan het succes van opleiden, en in het bijzonder in de techniek, in de regio Gorinchem.

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek & Media Da Vinci College/Directeur Duurzaamheidsfabriek

Vakmannen en vakvrouwen van de toekomst zijn nodig in onze regio!

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar opvolging: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatief technici. De technische O&O-fondsen, Bouwend NL en de Hogeschool Rotterdam doen een beroep op werkgevers én werknemers in de techniekbranche.

Heeft u als school zij-instromers of wilt u die aannemen? Dan is er voor deze regio het HTO traject (Zuid-Holland), ook wel het Pedagogisch Didactische Diploma (PDD) genoemd. Dit traject is zeer de moeite waard als start opleidingstraject!

Tevens loopt in Zuid-Holland sinds 2018 een succesvol opleidingstraject voor technische vakkrachten uit het bedrijfsleven en zij-instromers in het onderwijs: het Hybride Techniek Opleiders traject (HTO-traject). Deze HTO-ers zijn opgenomen in de HTO-POOL Zuid-Holland. Uw school kan daar gebruik van maken.

Doe er uw voordeel mee!

Lees meer in de flyer.

Meer weten? Neem contact op met Rian van Noord-Horvers

Projectleider scholingstraject “Docenten- en instructeurspool technische branches Zuid Holland”
M: 06 21 839 939
E: rianvannoord@live.nl

de vakmannen en vakvrouwen van de toekomst

Opening bouw- en infrahal Gomarus Scholengemeenschap

Op vrijdag 21 april jl. hebben we onze bouw- en infrahal samen met de sponsoren mogen openen. Het is prachtig om te zien hoe bedrijven betrokken zijn bij het onderwijs. We hebben veel goede adviezen gekregen voor nog betere samenwerking met de bedrijven. Heel mooi vinden we het hoe tijdens deze bijeenkomst ook bedrijven onderling geanimeerd in gesprek raakten en elkaar voorzagen van visitekaartjes. De hal is een grote aanwinst voor de school, maar het proces en de daaruitvloeiende contacten zijn evenzeer belangrijk!

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Verder gebeurt er erg veel binnen de school in samenwerking met de leerlijnwerkgroepen. Docenten scholen bij op verschillende onderdelen, het eerste hotspot-bezoek met de leerlingen is ingepland. De bedrijvenpoule krijgt vorm. We zijn gestart met een pilot van de ‘Klusklas’. Hierbij komen leerlingen van verschillende basisscholen een middag per week naar onze school. Ze maken allemaal een mooi reuzenrad volgens tekening. Wat genieten ze, moet je die enthousiaste snoetjes eens zien op de foto’s!